СтудИзба » Задачи » Карта задач

Карта задач: Магнитостатика

Задача
Два плоских проводника с токами I, текущими в