Экономика

Сортировка
Скачиваний Сортировка
"Нова економіка" як інноваційно-інформаційна модель економічного зростання 1
SWOT-аналіз 2
Інвестиційна діяльність в ринковій економіці 1
Індекси змінного складу 1
Інноваційна діяльність 1
Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність 1
Інтеграція у світове господарство 1
Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності 1
Інфляція та інвестиційна діяльність 1
Історія економічних вчень 1
Історія розвитку економічного аналізу 1
Історія та тенденції розвитку економічного аналізу 1
А. Маршалл – основоположник неоклассической экономической теории 1
Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів 1
Автоматизированные информационные системы в экономике 1
Аграрная революция и учение физиократов 1
Административно-хозяйственная деятельность предприятия 1
Административно-хозяйственная деятельность предприятия 1
Акционерные общества и товарищества, как формы хозяйствования 1
Американская школа маржинализма 2
Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність 1
Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр 1
Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва 1
Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік 1
Аналіз впливів на суму витрат підприємства 1
Аналіз діяльності підприємства 1
Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів 1
Аналіз економічного стану підприємства під час кризи 1
Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту 1
Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки 1
Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) 1
Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р. 1
Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" 2
Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN"" 4
Аналіз фаз відтворення людських ресурсів 1
Анализ банкротства предприятия 1
Анализ влияния факторов на изменение фондоотдачи, фонда оплаты труда. Анализ деятельности цехов 1
Анализ временных рядов 1
Анализ данных в линейной регрессионной модели 1
Анализ движения денежных потоков и технической оснащенности производства 1
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия 1
Анализ деловой активности предприятия и кредитоспособности предприятия 1
Анализ деятельности Михайловского горно-обогатительного комбината 1
Анализ деятельности ОАО "ГМК Норильский Никель" 1
Анализ деятельности ОАО "Татнефть" 1
Анализ деятельности предприятия 1
Анализ деятельности предприятия. Определение степени угрозы банкротства 1
Анализ деятельности ЧП "Меджик Бургер" 1
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 2
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности ООО "Интеркино-Челябинск" 1
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ и моделирование трудовых показателей 1
Анализ и характеристика рынка жилья Рязанской области 1
Анализ инвестиционного проекта предприятия по производству молока и молочных продуктов 2
Анализ инвестиционной деятельности предприятия 1
Анализ использования основных производственных фондов 1
Анализ использования рабочего времени 2
Анализ использования фонда рабочего времени 1
Анализ калькуляции себестоимости отдельных видов изделий 1
Анализ ликвидности баланса и состава и качества трудовых ресурсов 1
Анализ материальных ресурсов предприятия 1
Анализ материальных ресурсов предприятия 1
Анализ методов экономической диагностики 1
Анализ ОАО "Увадрев-Холдинг" 1
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами, материальными ресурсами; эффективность их использования 1
Анализ объема спроса 1
Анализ основных средств предприятия "Гомельский пассажирский участок" 1
Анализ платежеспособности предприятия 1
Анализ показателей деятельности торгового предприятия 1
Анализ прибыли и рентабельности 1
Анализ прибыли и рентабельности 1
Анализ прибыли и рентабельности предприятия 1
Анализ производительности труда и сметной стоимости в строительстве 1
Анализ производительности труда на предприятии 1
Анализ производства и реализации продукции 1
Анализ производства и реализации продукции 1
Анализ производства продукции, средств производства, себестоимости и ликвидности предприятия 1
Анализ производственной деятельности предприятия 2
Анализ расходов предприятия и распределения прибыли 3
Анализ реализации продукции 1
Анализ реализации продукции 1
Анализ рентабельности предприятия 1
Анализ российских домохозяйств по расходам семьи на товары и услуги 2
Анализ себестоимости отдельных видов продукции 2
Анализ себестоимости продукции 1
Анализ себестоимости продукции 1
Анализ себестоимости продукции 1
Анализ себестоимости продукции. Эффективность использования основных средств 1
Анализ себестоимости, косвенных затрат, оценка финансовой устойчивости 1
Анализ состояния на рынке товара и моделирование ценовой политики фирм 1
Анализ состояния производственных запасов предприятия 1
Анализ структуры экономики государства 2
Анализ факторов, влияющих на качество сельскохозяйственной продукции 1
Анализ финансово-хозяйственной деятельности в торговой организации 4
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Курская подшипниковая компания" 1
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: способы группировки информации и величина прибыли 1
Анализ финансового состояния предприятия 1
Анализ финансового состояния предприятия 1
Анализ финансовой деятельности предприятия ОАО "Таганрогский автомобильный завод" 1
Анализ финансовой отчетности 1
Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее укрепления 1
Анализ фондоотдачи основных производственных фондов 1
Анализ хозяйственно-экономической деятельности ООО "Амурский розлив" 2
Анализ хозяйственной деятельности 1
Анализ хозяйственной деятельности 1
Анализ хозяйственной деятельности 1
Анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве 1
Анализ хозяйственной деятельности ЗАО "Сарапульского мясокомбината" и технико-экономическое обоснование внедрения новой техники 1
Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Бокситогорский молочный завод" 1
Анализ хозяйственной деятельности предприятий 1
Анализ хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ хозяйственной деятельности предприятия 1
Анализ цен на недвижимость 1
Анализ экономических задач предприятия 1
Анализ экономических показателей 1
Анализ экономических показателей предприятия 1
Анализ экономического потенциала машиностроения и металлообработки 1
Анализ экономического состояния предприятия 2
Анализ эмитента ОАО "Сбербанк" 1
Анализ эффективности использования основных фондов. Анализ косвенных затрат 1
Анализ эффективности трудовой деятельности на промышленном предприятии и резервы ее повышения (на примере ОАО "Казанский жировой комбинат") 1
Аналитическая обработка информации и правила сравнения показателей 1
Аналитическая оценка хозяйственной деятельности предприятия 1
Английская классическая политическая экономия по У. Петти 1
Антиинфляционная политика 1
Антикризисное управление и экономическое положение предприятия 1
Антикризисное управление предприятием 1
Антикризисные меры государства 2
Антимонопольная политика государства 1
Антимонопольное законодательство 1
Баланс предприятия - основной источник информации (на примере Республиканского Унитарного Днепро-Березинского предприятия водных путей) 1
Банк качества нефти 2
Банки. Договор банковского счета 1
Банкротство и процедуры реорганизации предприятия 1
Банкротство. Внешнее управление имуществом должника 2
Бартер у сфері господарювання 1
Безработица 1
Безработица - экономические и социальные последствия 1
Безработица в моногородах: возможности преодоления 1
Безработица и ее виды 2
Безработица и занятость: виды и формы 2
Безработица как глобальная проблема человечества 3
Безработица: причины, виды, уровень, экономические и социальные издержки 1
Безробіття 1
Бытовое обслуживание 1
Бюджет России 1
Бюджетирование 1
Бюджетная политика в условиях формирования модели конвергентного регионального развития в Украине 1
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Рынок капитала и его структура 1
Відпускні ціни на продукцію 1
Валовой внутренний продукт 1
Валовой внутренний продукт 1
Валютные курсы 1
Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій 1
Ведение капитального строительства 1
Вживання методів кількісної дії факторів для оцінки діяльності підприємства 1
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его сдвиги 2
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и неравновесие 1
Взаимодействие фискальной и монетарной политики 1
Взаимодействие цен и налогов 1
Взаимосвязь показателей деятельности предприятия 1
Взаимосвязь риска, неопределенности и прибыли в теориях Р. Кантильона, Ф. Найта и Дж.М. Кейнса: общее и различия 2
Взгляды ранних и поздних меркантилистов 1
Вибіркове спостереження 1
Види акцій та їхнє призначення 1
Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт" 1
Виды анализа хозяйственной деятельности и области их применения 1
Виды и классификация спроса 1
Виды и особенности регулирования деятельности некоммерческих организаций 3
Виды и особенности ценообразования на различных типах рынков 1
Виды издержек для целей ценообразования 1
Виды макроэкономики,содержание и сущность 1
Виды рисков и их особенности 1
Виды рисков и методы их оценки. Понятие и процедура банкротства 1
Виды цен, принципы информирования о ценах, особенности применения цен 1
Визначення доцільністі інвестицій 1
Визначення собівартості вибуття запасів 1
Виникнення класичної політичної економії у Франції 1
Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії 1
Витрати виробництва і собівартість продукції в процесі формування ціни на продукцію 1
Вклад учёных в развитие экономической теории 1
Влияние изменений в доходе на потребление. Кривые Энгеля, дисконтная величина 1
Влияние инвестиционных импульсов на ВВП и потребление 1
Влияние инновационной политики на экономический рост страны 1
Влияние научно-технического прогресса на экономическое развитие государства 1
Влияние структуры продукции на объем. Особенности формирования себестоимости 1
Внесок українських економістів у розвиток політичної економії 1
Внешнеэкономическая деятельность 1
Внешнеэкономическая деятельность 1
Внешнеэкономическая деятельность предприятия 1
Внешнеэкономическая деятельность предприятия 1
Внешняя среда для предприятия и ее социально-экономическое воздействие на результативность его действия 1
Внутрифирменное планирование 1
Восточно-Сибирский экономический район 1
Второй этап эволюции классической политэкономии 1
Выбор ценовой стратегии фирмы 1
Выборочная совокупность. Расчет средних величин 1
Выборочное наблюдение 1
Выборочное наблюдение. Испытание статистических гипотез 1
Вызовы для посткризисной глобальной системы 1
Выполнение аналитической группировки, поиск средних значений и индексов 1
Вычисление индексов динамики 1
Вычисление стаистических показателей 1
Вычисление статистических показателей с помощью пакета "Excel" 1
Глобальный кризис 1
Господарство первісного суспільства: типи і форми 1
Господарське право 1
Государственная поддержка как основа повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса 1
Государственная политика регулирования монополий 1
Государственное влияние на предпринимательскую деятельность 1
Государственное программно-целевое планирование 1
Государственное регулирование инвестирования 1
Государственное регулирование монополий. Количественная теория полезности 3
Государственное регулирование национальной экономики 2
Государственное регулирование цен в Республике Беларусь 1
Государственное регулирование цен, его задачи 3
Государственное регулирование экономики 1
Графическое решение задачи линейного программирования в экономике 1
Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу" 2
Группировка и анализ данных 1
Группировочные (факторные) и результативные признаки. Размах и коэффициент вариации 1
Групповые дисперсии. Агрегатный индекс себестоимости 1
Д. Риккардо - завершитель английской классической политической экономии 1
Діагностика стратегічних факторів активізації інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств 1
Движение населения как выражение и способ его существования 1
Деловая активность предприятия 1
Денежно-кредитная политика 1
Денежно-кредитный механизм воздействия на экономику и антимонопольная политика 1
Денежный мультипликатор и его назначение 1
Денежный рынок 2
Депрессивность сельских территорий Украины 1
Держава та її соціально економічні функції 1
Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки 1
Державна власність в економічній системі суспільства 1
Державна промислова політика 1
Державне регулювання інвестиційної діяльності 1
Державне регулювання економіки 1
Державне регулювання ринку праці 1
Державне регулювання ринку цінних паперів 1
Деятельность энергетического хозяйства 1
Диагностика банкротства предприятия на примере ОАО "Югрател" 1
Дивидендная политика предприятия. Методика экономического анализа конечных результатов 1
Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства 1
Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ) 1
Динамика общей суммы налога на прибыль в форме индексов. Темпы роста исчисленных показателей 1
Динамика показателей объема продукции и производства. Методы анализа производительности труда 1
Динамика экономического лидерства ведущих стран в середине 19 века. 1
Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків 1
Диспропорційний та затратний характер радянської економіки 1
Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата 1
Дифференциация доходов населения 1
Досвід реформування економіки України 1
Досконала конкуренція 1
Дослідження основних макроекономічних ринків Японії 2
Доходы, потребление, сбережения, инвестиции: классическая и кейнсианская модели 1
Еволюція господарських форм 1
Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача 11
Економіка інтелектуальної власності 1
Економіка морської справи 2
Економіка морської справи 1
Економіка морської справи 1
Економіка підприємства: теоретичні узагальнення 1
Економіка праці 1
Економіка праці й соціально-трудові відносини 1
Економічні погляди моїстів. Українська економічна думка 60-х років ХХ ст. 3
Економічні потреби та інтереси. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва 1
Економічні ризики 1
Економічні системи та їх риси 1
Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора 1
Економічна і національна безпека України 1
Економічна безпека підприємства 3
Економічна діагностика 1
Економічна ефективність організації виробництва пальто 1
Економічна рівновага і циклічність 1
Економічна теорія фізіократів 1
Економічне значення рядів розподілу 1
Економічне зростання. Транспортні послуги 1
Економічне обґрунтування рішення про ліквідацію підприємства 1
Економічний аналіз 1
Економічний аналіз діяльності підприємства 1
Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства 1
Економічний ризик та методи його вимірювання 1
Економічний розвиток Стародавнього Єгипту 1
Ефекти простого і складного мультиплікаторов 1
Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи 2
Загальна характеристика інвестиційних ризиків 1
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства 1
Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки 1
Задачи и основные направления прогнозирования научно-технического прогресса 1
Задачи по анализу финансово-хозяйственной деятельности 6
Задачи по экономике 1
Задачи по экономическому обоснованию 1
Задачи региональной политики России 1
Закон больших чисел 1
Закон Сэя. Экономическая политика России 1
Законы монополистического рынка 1
Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції 1
Замеры и прогнозирование спроса на рынке 1
Занятость и безработица 1
Занятость и безработица в Китае, Японии и России 1
ЗАО "Сливки", стратегия предприятия 2
Западно-Сибирский макрорегион 1
Застосування власного капіталу. Інвестиційна діяльність підприємства 1
Затраты и себестоимость продукции 1
Затраты промышленного предприятия 1
Затраты работодателя на рабочую силу 1
Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності 1
Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту 1
Зміст поточних планів та організація їх розробки 1
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 1
Идейные оппоненты классической политэкономии: Сэй, Мальтус 1
Издержки и производство 1
Издержки и рентабельность производства 1
Издержки коммерческой деятельности 1
Издержки производства 1
Издержки производства 2
Издержки производства в краткосрочном периоде 1
Издержки производства и их виды 1
Издержки фирмы. Макроэкономическое равновесие. Операции на открытом рынке как метод кредитно-денежной политике государства 1
Износ и амортизация основных средств торговой организации 1
Изучение зарплаты в период кризиса 2
Изучение и анализ иностранных фирм при освоении международных рынков 1
Имущественные риски, методы избежания или снижения 1
Инвестирование и лизинг 1
Инвестирование потенциального проекта 1
Инвестиции и инвестиционные процессы в экономике 1
Инвестиции и их функции 1
Инвестиции и их эффективность 1
Инвестиции предприятия 1
Инвестиционная деятельность в Российской Федерации 1
Инвестиционная стратегия 1
Инвестиционный потенциал страны 1
Инвестиционный рынок 2
Инновации и инновационная инфраструктура 1
Инновационная деятельность предприятия 1
Инновационная стратегия ОАО "Казаньоргсинтез", основные направления, виды продуктов, тип инновационного поведения 1
Иностранные инвестиции: понятие и виды 1
Институциональные единицы в региональном инвестиционно-строительном комплексе 3
Интегрированные материальные потоки 1
Интеллектуальный ресурс современной экономики 1
Инфляционные процессы России 2
Инфляция и антиинфляционная политика 1
Инфляция и конкуренция 1
Инфляция как социально-экономическое явление 1
Информационная база экономического анализа 1
Информационная индустрия в экономическом развитии общества 1
Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере 1
Информация при оценке объектов недвижимости 1
Ипотечное кредитование 1
Использование земли и ее оценка 1
Использование интеллектуального потенциала аграрной науки 1
Использование материальных ресурсов 1
Использование основных средств предприятия 1
Использование основных средств. Государственные и муниципальные финансы 1
Использование программ "Audit Expert" и "Project Expert" в процессе управления финансами фирмы 1
Использование статистических методов в экономике 1
Использование хозяйственных резервов 1
Исследование изменения нормы выработки рабочего 1
Исследование рыночных ситуаций 1
Исследования реформирования экономики Украины 1
История институционализма: проблема поиска истоков 1
История предмета экономической теории 1
История развития экономического анализа. Применение теории массового обслуживания в экономическом анализе 1
История экономики 1
История экономических теорий 1
История экономических учений 1
История экономической мысли 1
История экономической мысли 1
Источники инвестирования на предприятии 1
Источники информации о доходах и расходах населения 2
Источники технического перевооружения производства. Значение управленческого анализа 2
Исходные признаки экономической деятельности людей 1
Калькуляция себестоимости на сырье и материалы 1
Капитал и процент. Эластичность спроса на ресурсы 1
Капитальные вложения, как способ воспроизводства основных средств 1
Качество как элемент политики государства 1
Качество продукции (услуги) 3
Качество экономического роста 1
Кейнсіанський варіант виходу з кризи. "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта та можливості його застосування в Україні 1
Кейнсианская модель 1
Класифікація потреб людини 2
Классификация валют по уровням валютных систем и конвертируемости 1
Классификация временных рядов 1
Классификация издержек производства 1
Классификация недвижимости 1
Классификация отраслей промышленности 1
Классификация показателей в экономическом анализе 1
Классификация экономических систем: типы и модели 2
Кластеры как фактор инновационного развития предприятий и территориальных образований 1
Количественная теория полезности 1
Количественные методы в бизнесе 1
Количественные методы в экономике и управлении 2
Комбинирование производства в промышленности 1
Коммерческие организации в России 1
Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві 1
Комплексная оценка финансов предприятия 1
Комплексный анализ социально-экономической ситуации в субъекте РФ - Санкт-Петербурге 2
Комплексный анализ хозяйственной деятельности 1
Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 1
Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 1
Комплексный анализ экономической деятельности предприятия ООО "Прогресс" 1
Комплексный экономический анализ 1
Комплексный экономический анализ ООО "Астраханский ЛВЗ" за 2005 год 1
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 1
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 1
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 1
Конкурентная структура рынка как фактор ценообразования 1
Конкурентоспроможність товару 1
Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці 1
Конкуренция 1
Конкуренция и монополия 1
Конкуренция, теория потребительского поведения 1
Консалтингова діяльність 1
Контрактная форма оплаты труда. Системы доплат и надбавок, премирования 1
Контроль и ревизия 1
Контроль исполнения бюджета 1
Контрольная работа 34
Контрольная работа 244
Контрольная работа по финансовой математике 1
Конфигурация геополитической карты мира 1
Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование на предприятии 1
Концептуальні основи аналізу національної економіки 1
Концепція ощадливого виробництва 1
Концепции стоимости, сохранения и наращения капитала. Функционально-стоимостной анализ 1
Концепция и построение бизнеса 1
Концепция информатизации Ханты-Мансийского автономного округа 1
Концепция проекта в проектном анализе 1
Концепция производительного труда экономистов XVII-XIX вв. 2
Короткострокова і довгострокова рівновага фірми 1
Корпорації. Методи втановлення цін на продукцію 1
Корректировки при оценке офисной недвижимости сравнительным подходом 1
Корреляционно-регрессионный анализ 2
Корреляция ВВП и коррупции 1
Краткосрочные и долгосрочные периоды деятельности фирмы 5
Кредит. Экономический цикл 5
Кредитно-финансовые инструменты стимулирования экспорта в Украине 1
Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція 1
Кризис системы макроэкономического регулирования и кейнсианской теории в 70-х годах XX века 1
Кризисные ситуации в социально-экономических системах 1
Критерії та показники економічної безпеки підприємства 1
Критерии национального дохода 1
Критерии, определяющие объем национального дохода 1
Лесной фонд 1
Либерализм, экономическая свобода и государство 1
Либерализм: эволюционные трансформации 4
Либерально-демократические основы: курс на модернизацию Украины 1
Лизинг и рентабельность предприятия 1
Лизинг как метод инвестирования 2
Лизинговые операции 1
Лизинговые услуги как традиционная форма партнерства 1
Ликвидность и рентабельность предприятия 1
Линейная регрессия 1
Личный доход. Кривая Лоренца. Уровень жизни и прожиточный минимум 1
Логистические системы в теории и на практике 1
Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції 1
Міжнародний фондовий ринок 1
Мікродіагностика підприємства 1
Мікроекономіка 3
Майнові ризики і методи їх зниження 1
Макро- и микроэкономика труда 1
Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки 1
Макроэкономика 8
Макроэкономическая ситуация в Беларуси 1
Макроэкономическая теория потребления 1
Макроэкономические показатели в национальной экономике 1
Макроэкономические характеристики Тюменской области 1
Макроэкономический кругооборот. Переходная экономика 2
Малое предпринимательство 1
Малый бизнес и региональный потребительский рынок 1
Мануфактурный капитализм в Голландии и Англии 1
Маржинальна революція та її особливості 1
Маржинальная себестоимость: особенности расчета 1
Маржинальная экономическая теория 1
Математичний підхід до визначення величини глибини прогнозу 1
Материальные потребности общества 1
Материальные ресурсы железнодорожного транспорта 1
Материальные ресурсы отрасли 1
Международная экономика в условиях глобализации 1
Международное разделение труда 1
Межотраслевой баланс: структура, назначение. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости 1
Межрегиональные отношения на примере Башкирии 1
Мелкобуржуазная политическая экономика 1
Мелкобуржуазная политэкономия Сисмонди 2
Место малого бизнеса в транзитивной экономике 3
Место Сибири в системе всероссийской и внешней торговли в XVII–XIX вв. 1
Метод договорного ценообразования по принципу "средние издержки плюс прибыль" и виды сметной документации в строительстве 1
Метод и функции политэкономии 2
Метод наименьших квадратов для однофакторной линейной регрессии 6
Методи і методика економічного аналізу - сутність, особливості та зміст 1
Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло 1
Методи обчислення дисперсії 1
Методи організації виробництва. Виробнича і соціальна інфраструктура 1
Методи оцінки економічної ефективності організації управління підприємством 1
Методи способи та прийоми економічного аналізу 1
Методика выполнения экономических расчетов 1
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 1
Методика побудови середньозважених індексів. Взаємозв’язок індексів 1
Методика построения уравнения регрессии и корреляции 1
Методика функціонально-вартісного аналізу на підприємстві 1
Методический аппарат экономической диагностики и общая его характеристика 2
Методологические основы анализа хозяйственной деятельности 1
Методология анализа экономической глобализации: логика обновления 1
Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности 1
Методология ценообразования, ее сущность и составные элементы 3
Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Использование фонда заработной платы 1
Методы измерения теневой экономики 1
Методы оценки эффективности инновационных проектов. Технологический трансфер 1
Методы оценки эффективности реальных инвестиций 1
Методы планирования фонда заработной платы 1
Методы регионального анализа 1
Методы статистических исследований 1
Методы статистического исследования 1
Методы технического нормирования труда 1
Методы факторного анализа 1
Методы экономического анализа 1
Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях 1
Механизм влияния качества продукции на эффективность производства 1
Механизм функционирования коммерческого предприятия в Республике Беларусь 1
Механизмы развития инфляции 1
Миграционная политика РФ 1
Мировая и отечественная практика франчайзинга 1
Многообразие и противоречивость предпринимательских ориентаций 1
Мода. Медиана. Способы их расчета 1
Моделі дуополії та теорія ігор 1
Модели олигополии, основанные на некооперативной стратегии 1
Модели оптимизации машиностроительного производства 1
Модель Кейнса в рыночной экономике 1
Модель Стоуна 4
Моніторинг виробничої програми підприємства 1
Монетаризм. Эволюция Фридмена 1
Мониторинг национального развития как фактор экономической безопасности государства 1
Моноплизм в экономике и его последствия 1
Монополизм и формы рыночного господства 1
Монополия: сущность, виды, влияние на экономику 1
Моя профессия экономист 1
Налогооблагаемая прибыль. Коэффициент текущей ликвидности 1
Населення і трудовий потенціал суспільства 2
Наукоемкие отрасли экономики. Инновационная деятельность и инфраструктура 1
Научно-инновационное обеспечение модернизации украинской промышленности 1
Научное обоснование необходимости государственного регулирования экономики. "Фиаско рынка" и "фиаско государства" 1
Національна економіка 1
Національна політична економія у Німеччині: особливості історичної та нової історичної шкіл 2
Національне відтворення 1
Национальная экономика и ее важнейшие показатели. Теория мультипликатора 1
Национальная экономика и измерение ее результатов 1
Национальное счетоводство 1
Недобросовестная конкуренция 1
Недобросовестная конкуренция и система мер по защите от нее 1
Некоторые вопросы государственной экономической политики 1
Некоторые вопросы по экономической истории 1
Некоторые вопросы структурной перестройки экономики Украины 1
Нематеріальні ресурси та активи 1
Необходимость разработки и порядок утверждения норм расхода топливно-энергетических ресурсов 1
Необходимость, сущность и формы государственного регулирования развития науки и техники 1
Неокласичне відродження 1
Неоклассический синтез 2
Неорганизованные накопленные сбережения в механизме трансформации сбережений в инвестиции 1
Нефтяная промышленность РФ 1
Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України 1
Новейшие измерения современной практики социально-экономических преобразований в государстве 1
Новые механизмы финансирования начального профессионального образования 1
Новые системы оплаты труда в здравоохранении 1
Ноосферный подход к формированию антикризисной модели жизнедеятельности Беларуси, России и Украины 1
Норма труда и норма выработки 1
Нормирование труда 3
Нормирование труда в системе управления коммерческой организацией 1
Нормування праці бухгалтерів 3
Нормування робочого часу на підприємстві 1
Обеспечение экономической безопасности организации 1
Оборотні кошти підприємства 1
Оборотные средства автотранспортного предприятия 1
Оборотные средства и налогообложение предприятия 1
Оборотные средства предприятия 1
Оборотные средства предприятия и пути ускорения их оборачиваемости 1
Оборотные средства, инвестиции предприятия 1
Оборотные фонды и их восстановление 1
Обоснование целесообразности применения выборочного метода 1
Образование акционерных обществ. Виды акций, их курс и обращение 1
Общая теория статистики 1
Общая теория статистики 1
Общая теория статистики 1
Общая теория статистики 1
Общая теория статистики 1
Общая теория статистики 1
Общая теория статистики 1
Общая характеристика экономического развития России в первой половине XVIII в. Сущность реформ Петра I 1
Общее экономическое равновесие. Эффективность обмена 1
Общественное производство: цели, ресурсы, возможности, эффективность 1
Общие методы измерения рисков 1
Объект и предмет микроэкономики. Цена земли 1
Объект, предмет и задание дисциплины "Экономика труда и социально-трудовые отношения" 2
Объем валовой продукции. Факторный анализ себестоимости изделия 3
Об’єднання підприємств. Джерела формування оборотних коштів. Розподіл і використання прибутку 1
Оказание государственной поддержки неплатежеспособным предприятиям 1
Оперативно-календарное планирование в единичном производстве. Расчет рейсового плана экипажа добывающего судна 2
Операции с недвижимостью 1
Определение аэропортовых расходов по внутреннему рейсу Пулково–Красноярск–Хабаровск, выполняемых на самолете ТУ-154М 1
Определение величины влияния отдельных факторов на прирост результативных показателей 1
Определение капитальных затрат на производство 1
Определение оптимального объема производства в условиях производственного предприятия 1
Определение основных показателей деятельности предприятия 1
Определение показателей социально-экономической статистики 1
Определение производительности труда в энергосистемах 1
Определение рыночной стоимости здания 1
Определение себестоимости продукции и товарооборота 1
Определение себестоимости рейсов по статьям затрат 1
Определение среднегодового производства макаронных изделий и прироста ввода жилых домов 1
Определение статистических данных производства продукции 1
Определение статистических показателей производства 2
Определение статистических показателей социально-экономического развития 1
Определение стоимости объектов недвижимости рыночным подходом 1
Определение стоимости основных фондов 1
Определение стоимости производственных фондов 1
Определение точки равновесия прибыли и точки безубыточности эксплуатации станка 1
Определение числа предприятий, объема продукции, среднесписочного числа работников 1
Определение экономических показателей по производству и реализации продукции 1
Определение экономических показателей производства 1
Оптимальные поставки и логистика распределения 1
Оптовые цены и их виды 1
Оптовый товарооборот 1
Опыт государственного регулирования малого бизнеса в странах Азии. 1
Організація бухгалтерського обліку 1
Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства 2
Організация виробництва 1
Организационная структура и межотраслевые связи молочного подкомплекса РБ 1
Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии и перспективы ее развития 1
Организация внутрихозяйственных производственно-экономических отношений в автопарке 2
Организация и ведение бухгалтерского учёта на малых предприятия 1
Организация и нормирование труда тарифной модели организации заработной платы 1
Организация обслуживания в пивном баре на 50 мест 1
Организация предпринимательской деятельности 1
Организация производства 1
Организация ремонтного и инструментального хозяйства. 1
Организация труда 1
Организация труда многостаночного обслуживания 1
Организация труда на производстве 1
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 1
Организация, содержание и методика текущего анализа хозяйственной деятельности 1
Ординалистская теория поведения 1
Ординалистская теория поведения потребителя 1
Основи інвестиційної діяльності 1
Основи економіки 1
Основи економіки підприємства малого бізнесу 1
Основи макроекономіки 1
Основи проектного аналізу 1
Основи статистики 1
Основи ціноутворення 1
Основні виробничі фонди підприємства 1
Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці 1
Основні моделі ринків. Конкуренція 1
Основні показники економічної статистики 1
Основні показники економічного стану України 1
Основные аспекты финансовой деятельности предприятия 1
Основные виды рыночной структуры 1
Основные вопросы экономики природопользования 1
Основные и оборотные средства 1
Основные категории экономической теории 1
Основные конкуренции рынка 1
Основные макроэкономические показатели 2
Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия 1
Основные направления разработки прогрессивных норм затрат материальных ресурсов 1
Основные направления реформирования российской экономики: предпринимательство, приватизация и демонополизация. Доходы населения России 1
Основные понятия коммерции 1
Основные понятия статистики 1
Основные понятия экономики 1
Основные представления о цене и ценообразовании 1
Основные принципы оценки объектов недвижимости и основные факторы, влияющие на ее стоимость 1
Основные принципы ценообразования продукции общественного питания и промышленных товаров 1
Основные проблемы экономической организации общества 1
Основные проблемы, изучаемые макроэкономикой 1
Основные производственные фонды 1
Основные разделы бизнес-плана 1
Основные составляющие микроэкономики 1
Основные статистические расчеты 1
Основные статистические расчеты 1
Основные типы складских издержек 1
Основные фонды 1
Основные фонды 1
Основные фонды и оборотные средства предприятия 1
Основные фонды организации (предприятия) и способы улучшения их использования 1
Основные фонды предприятия 3
Основные фонды предприятия 1
Основные фонды предприятия 1
Основные фонды предприятия общественного питания 1
Основные черты экономики Древнего Египта 1
Основные черты экономики первобытнообщинного строя 1
Основные экономико-статистические категории, способы их расчетов 1
Основные экономические показатели 1
Основные этапы в истории мировой экономической мысли 1
Основные этапы развития экономической теории 3
Основы бизнес-планирования 1
Основы бюджетирования 3
Основы демографичекой статистики 1
Основы деятельности бизнес-инкубатора 1
Основы коммерческой деятельности 1
Основы макроэкономики 1
Основы необерализма 1
Основы оценки ценных бумаг 1
Основы расчетов оплаты труда на предприятии общественного питания 1
Основы социально-экономической статистики 1
Основы статистических расчетов 3
Основы теории спроса и предложения 2
Основы финансового менеджмента 4
Основы экономики 1
Основы экономики 1
Основы экономики 1
Основы экономики 5
Основы экономики 1
Основы экономики предприятия 3
Основы экономического анализа 2
Основы экономического анализа 1
Основы экономической теории 1
Основы экономической теории 1
Основы экономической теории 1
Основы экономической теории 11
Основы экономической теории 1
Основы экономической теории 1
Особенности введения внешнего управления предприятием 1
Особенности государственного регулирования сферы обращения 1
Особенности государственной поддержки малого бизнеса 1
Особенности и перспективы корпоратизации предприятий 1
Особенности и эффективность монополистической конкуренции 1
Особенности инвестиционного анализа 1
Особенности общества с дополнительной ответственностью 1
Особенности определения норматива экономической оценки инвестиций 2
Особенности оформления и оборудования бара 3
Особенности применения вариационных рядов в статистике 2
Особенности проведения анализа в зависимости от потребителя информации 1
Особенности рынка научно-технической продукции. Оценки интеллектуальной собственности 1
Особенности рынка недвижимости 1
Особенности создания инвестиционных проектов 1
Особенности состава затрат в отдельных отраслях экономики или связанных с осуществлением отдельных видов экономической деятельности 1
Особенности теории воспроизводства Ф. Кенэ и К. Маркса 1
Особенности учета внешнеэкономической деятельности торговых организаций 1
Особенности хозяйственной деятельности торговых, строительных и сельскохозяйственных предприятий 1
Особенности ценообразования в условиях рыночной конкуренции 1
Особенности экономической деятельности предприятий 1
Особливості антиінфляційной політики у США 1
Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні 1
Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи 1
Особливості світового господарства материка Північна Америка 1
От "креативной экономики" к "креативному обществу" 1
Ответы на вопросы контрольной работы по инвестициям 1
Ответы на тесты 1
Открытие счетов в банке и лицензирование отдельных видов ПД 1
Относительные и средние величины, оценка их достоверности. Вариационные ряды. Методика анализа динамического ряда. Стандартизация 1
Отраслевая структура в современных условиях 1
Отраслевая структура Республики Бурятия, анализ за ряд лет 4
Оцінка бізнесу 1
Оцінка економічної ефективності підприємств ВАТ "Укр", ЗАТ "Машина" і ЗАТ "Черкасимаш". 1
Оцінка ефективності розміщення продуктивних сил 1
Оцінка потенціалу підприємства 1
Оцінка ризику 1
Оцінка стану зайнятості в Україні 2008-2009 рр. 1
Оценка антикризисного управления предприятием 1
Оценка бизнеса 1
Оценка бизнеса методом капитализации 1
Оценка деятельности производственных объектов. Анализ объемов продукции 1
Оценка значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью f-критерия Стьюдента 1
Оценка и страхование рисков 1
Оценка инвестиций в недвижимости 1
Оценка инвестиционного климата в России 1
Оценка конкурентоспособности продукции по цене продажи 1
Оценка недвижимости 1
Оценка основных фондов энергетического предприятия 1
Оценка производственно–ресурсных и экспортных возможностей предприятия 1
Оценка риска 1
Оценка рисков деятельности предприятий 1
Оценка спроса и предложения на аграрных рынках 1
Оценка стоимости бизнеса 1
Оценка стоимости недвижимости 2
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 1
Оценка экономической эффективности инвестиций 2
Оценка эффективности инвестиционного проекта 1
Оценка эффективности инновационного проекта 1
Оценка эффективности использования основных средств 1
Оценочная деятельность. Методы оценки стоимости недвижимости 1
Південно-східна Азія 1
Підприємництво як вид господарської діяльності 1
Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності: визначення, мета та напрямки діяльності 1
Підприємство, як товаровиробник. Підприємництво 1
Патентные исследования 1
Первичный и вторичный рынок недвижимости 1
Перераспределение бюджета. Кривая производственных возможностей 1
Переходная экономика 1
Переходная экономика России 1
Переходный период экономики России 1
Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати 1
Персонал организации, его классификация 5
Перспективы Российской экономики: проблемы и факторы роста 1
Перші правові процедури інституту банкрутства, його характерні риси та еволюція розвитку 1
Перший етап маржиналістської революції 1
План производства и реализации продукции 1
Планирование в рыночной экономике 1
Планирование деятельности предприятия 1
Планирование деятельности предприятия. Стратегии маркетинга 1
Планирование и анализ работы судна смешанного плавания 4
Планирование и прогнозирование валового выпуска продукции 8
Планирование как наука, вид деятельности и искусство 2
Планирование на предприятии 1
Планирование на предприятии 2
Планирование на предприятии 1
Планирование на предприятии 1
Планирование прибыли и рентабельности 1
Планирование фонда заработной платы на предприятии 1
Планування змін та реструктуризація 1
Платежный баланс России 2
Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії 1
Поведение затрат в зависимости от уровня деловой активности 1
Поведение потребителей 1
Поведенческая экономическая теория 1
Погашение займа 6
Податкова система України: теорія і практика становлення 1
Показатели и пути улучшения использования оборотных средств 1
Показатели платежеспособности, фондорентабельности и фондоотдачи предприятия 1
Показатели экономической эффективности новой техники и технологии. Сдельная форма оплаты труда 1
Показатели, позволяющие оценить эффективность экономической деятельности предприятия 1
Показники економічної діяльності підприємства 1
Показники економічного та соціального розвитку регіону (на прикладі Рівненської області) 1
Показники матеріалоємності продукції. Види економічного аналізу 1
Політекономія 1
Політекономія 1
Политика доходов и заработной платы 1
Политика заработной платы на предприятии 1
Политика ценовой дискриминации 1
Политические воззрения Джона Локка 1
Политэкономия 1
Помилки вибіркового спостереження 1
Понятие венчурной деятельности. Виды инноваций 1
Понятие и классификация риска невостребованности продукции 1
Понятие и роль государственного регулирования для экономики Республики Беларусь 1
Понятие издержек фирмы 1
Понятие имущества и капитала предприятия, производительность труда 1
Понятие метода и методики экономического анализа, задачи 1
Понятие о капитальном строительстве и капитальных вложениях 1
Понятие производственного процесса 1
Понятие рынка труда и тенденций его развития 1
Понятие рыночного равновесия. Преобразование отношений собственности в России 1
Понятие собственности. Теории денег 1
Понятие устойчивого развития. Государственный долг 1
Понятие ценной бумаги в российской практике 1
Понятие, предмет и метод экономического анализа 1
Понятие, функции и условия сущестования рынка 1
Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика 1
Понятия платежеспособности и ликвидности. Факторная модель прибыли 1
Поняття економічної інформації, її види та властивості 1
Попит та пропозиція 1
Порядок формирования свободных отпускных цен 1
Порядок ценообразования и ценовая политика 1
Последствия инфляции и антиинфляционная политика в России 2
Послеоктябрьские эксперименты над отечественным рыночным хозяйством (1918-1928 гг.) 1
Построение групп торговых точек по объему ежедневного дохода. Отображение динамики дохода фирмы 1
Построение и исследование вариационного ряда 1
Построение и чтение графиков 1
Построение статистический рядов 1
Построение эконометрической модели 1
Потребительная стоимость и цена 1
Потребительская корзина 1
Потребности и производство 1
Правила ценообразования 1
Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні 1
Практическая разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия 1
Практические решения по экономике предприятия 1
Практическое задание по созданию логистической системы 1
Практическое применение статистических методов 4
Предложение 1
Предложение труда 1
Предложение услуг предприятиями отрасли 2
Предмет і методи політичної економії 2
Предмет и функции экономической теории 1
Предмет и функции экономической теории 1
Предмет микроэкономики 1
Предмет экономической теории 1
Предпринимательская деятельность и капитал 1
Предпринимательские риски, управление и пути их снижения 1
Предпринимательский договор и реорганизация фирмы 1
Предпринимательский риск 1
Предпринимательство 1
Предпринимательство в здравоохранении 1
Предпринимательство в современной России 1
Предпринимательство. Товарное производство и рынок. Основные фонды предприятия 1
Предприятие и его организационные формы. Себестоимость продукции и виды затрат 1
Предприятие. Признаки предприятия. Принципы деятельности предприятий. Организационно-правовые формы и банкротство предприятия 1
Преимущества и недостатки рыночного механизма 1
Прекращение деятельности предприятия 1
Преодоление экономической дезинтеграции 1
Прибыль и ее распределение на предприятии 1
Прибыль и ее распределение. Расчет тарифов 1
Приватизація майна державних підприємств 1
Приватизация земли и ее социально-экономические последствия 1
Приемы анализа хозяйственной деятельности. Способы абсолютных разниц как один из приемов элимирования 1
Приёмы финансового анализа и оценки предпринимательских рисков 2
Признаки олигополии 1
Признаки рыночного равновесия в современной Украине 1
Прикладная статистика 5
Применение методов экономической статистики при решении задач 1
Примеры решения задач по статистике 5
Примеры решения задач по статистике 1
Принцип формирования доходов в рыночной экономике 2
Принципи ціноутворення в умовах ринку 1
Принципы анализа хозяйственной деятельности организаций 1
Принципы и формы проявления устойчивого нарушения равновесия кругооборота. Модель "изъятий" и "инъекций" 1
Принципы оценки недвижимости 1
Принципы оценки недвижимости 1
Принципы построения области эффективных решений 2
Принципы, средства и формы финансовых коммуникаций с инвесторами 1
Причини інфляції та їх аналіз в Україні 1
Причины и следствия инфляции 1
Проблема безработицы - ключевой вопрос рыночной экономики 1
Проблема ограниченности ресурсов 1
Проблема организации оптовых предприятий в современных рыночных условиях 1
Проблема развития малого бизнеса: общегосударственные и региональные аспекты 1
Проблема совокупного предложения. Денежная масса. Основные денежные агрегаты 1
Проблеми залучення іноземних інвестицій 1
Проблемы и перспективы обеспечения конкурентоспособности России 1
Проблемы концентрации производства в Украине 1
Проблемы макроэкономического равновесия 1
Проблемы развития франчайзинговых технологий российских сетевых компаний 1
Проблемы экономического роста в России 1
Проблемы эргономики 1
Проведение статистического наблюдения. Относительные и базисные величины 2
Прогнозирование и планирование 1
Прогнозирование и планирование в условиях рынка 1
Прогнозирование и планирование в условиях рынка 3
Прогнозирование и планирование в экономике 2
Прогнозирование и планирование экономики 1
Прогнозирование и планирование экономики 1
Программа статистических наблюдений 1
Продовольственная безопасность страны 1
Продуктивнiсть праці 3
Продуктивність, мотивація та оплата праці 1
Продуктивность и производственный процесс 1
Проектно-сметное дело 2
Производительность труда 1
Производительность труда 1
Производительность труда и ее значение в экономике 1
Производительность труда и капитала 1
Производственная и социальная инфраструктура предприятия 1
Производственная мощность и производственная программа предприятия 1
Производственная мощность предприятия 1
Производственная мощность предприятия, эффективность использования оборотных средств 1
Производственная программа цеха 1
Производственная функция. Предприятие. Классификация предприятий 2
Производственные силы Украины 2
Производственный потенциал 1
Производство как основа жизни общества 1
Промышленная политика: проблемы и перспективы модернизации 1
Промышленная политика: содержание и цели в условиях экономической модернизации 1
Процесс ценообразования 1
Процесс ценообразования 2
Пути определения производственной себестоимости 1
Пути повышения финансовой устойчивости 1
Пути совершенствования финансового состояния предприятия на примере ООО "Макрокап Девелопмент Украина" 1
Рівень рентабельності підприємств регіону 1
Різні моделі змішаної економіки й національні особливості післявоєнного відновлення економіки в різних країнах (період 1945-1970 рр.) 21
Рабочая сила и трудовой потенциал 1
Рабочее место и его организация. Тарифная система оплаты труда 1
Равновесие на денежном рынке 3
Равновесная цена. Факторы спроса и предложения на рынке 1
Развитие безработицы в Республике Беларусь 1
Развитие западноевропейской экономической интеграции 1
Развитие западной экономической социологии в 20-60 гг. XX века 2
Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане 1
Размещение и развитие плодоовощеконсервной промышленности 1
Разработка теоретических основ переходной экономики Китая и их региональный аспект 5
Разработка технического проекта 1
Ранжирование и группировка данных в статистике 2
Распределение заработной платы. Индекс потребительских цен 1
Распределение прибыли 1
Распределение прибыли. Дополнительные критерии оценки эффективности внутренних экономических отношений 1
Расходы на эксплуатацию объектов недвижимости 1
Расчет абсолютного прироста и темпов роста показателей базисным и цепным способами 1
Расчет амортизации 1
Расчет амортизационных отчислений, себестоимости и нормативов оборотных средств 1
Расчет баланса рабочего времени 1
Расчет валовой добавленной стоимости по сферам деятельности. Определение числа естественного прироста (убыли) населения 1
Расчёт ведомости недопоставки товаров 1
Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя приемом абсолютных разниц 1
Расчёт годового баланса рабочего времени 9
Расчет зависимости экономических показателей 1
Расчет и анализ основных показателей экономической деятельности региона 1
Расчет индексов цены и стоимости. Размер показателя реализованной продукции 1
Расчет коэффициента дисконтирования 1
Расчет коэффициентов ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости 1
Расчет нормативов по расходам и рентабельности продукции. Виды затрат 1
Расчет оборотных и основных фондов 1
Расчет объема производства 1
Расчет основных показателей производственной программы 2
Расчет основных показателей работы предприятия 1
Расчет показателей валового внутреннего продукта 1
Расчет показателей вариации 1
Расчет показателей заработной платы на сельскохозяйственном предприятии 1
Расчет показателей корреляционного, дисперсионного анализа 1
Расчет показателей планового задания численности, производительности, удельного веса и стоимости 1
Расчет показателей статистики 1
Расчет прибыли предприятий 1
Расчет производственной мощности промышленного предприятия 1
Расчет расходов по статье "Износ санспецодежды". Оборот общественного питания 1
Расчет себестоимости и цены батона "Подмосковный". Мотивация труда на предприятии 1
Расчет себестоимости продукции попередельным методом учета затрат 1
Расчет сезонности, объема продукции. Показатели использования рабочего времени, перспективная численность населения 1
Расчет среднедушевого дохода населения 1
Расчет среднестатистических показателей 1
Расчет статистических показателей 1
Расчет статистических показателей 1
Расчет статистических показателей 1
Расчет статистических показателей 1
Расчет статистических показателей 1
Расчет статистических показателей 1
Расчет стоимости основных фондов и рентабельности продукции 1
Расчет стоимости фондов предприятия 1
Расчет строительства газового трубопровода 1
Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 1
Расчет тарифов на электроэнергию для различных групп потребителей в случае выхода крупных потребителей на оптовый рынок 1
Расчет технико-экономических показателей работы цеха 1
Расчёт целесообразности проведения реконструкции установки 1
Расчет цепных и базисных абсолютных данных 2
Расчет экономических показателей предприятия 1
Расчет экономических показателей работы предприятия 1
Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта 3
Расчет экономической эффективности машины для формования теста 1
Расчеты грузооборота и дальности пробега 1
Расчеты движения основных средств, индекса фондофооруженности и темпов прироста 1
Региональная политика как слагаемое российского федерализма 2
Региональная экономика 2
Региональная экономика 2
Региональная экономика 1
Региональная экономика 1
Региональная экономика 1
Региональная экономика и управление 2
Региональная экономика1 1
Региональная экономическая политика России 1
Региональные рынки 1
Региональный рынок труда 1
Регулирование экономических отношений 1
Резерви збільшення випуску та реалізації продукції 1
Резервы снижения себестоимости строительной продукции 1
Рентабельность и прибыльность предприятия общественного питания 1
Рентабельность инвестированного капитала 1
Реструктуризация бизнеса 1
Ресурсы производства 1
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования. Энергосбережение в ЖКХ 1
Решение задач по статистике фирм 1
Решение задач по экономическому анализу 3
Решение статистических задач 1
Ринок праці України 1
Ринок товарів і послуг 1
Ринок як регулятор економічного розвитку держави 1
Риски в коммерции 1
РК (2 задачи) 138
РК №1 416
Розвиток інвестиційної діяльності підприємств у період становлення ринкової економіки 1
Розвиток економіки України у 40-60-ті роки ХХ ст. 1
Розвиток обміну 1
Розміщення продуктивних сил 1
Розничные цены на потребительском рынке 1
Розподіл витрат водогосподарського комплексу між водокористувачами 3
Розрахунок економічних показників 1
Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі 1
Розрахунок норми амортизації 1
Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства 1
Розроблення та вдосконалення системи планування на підприємстві 1
Роль государства в антикризисном управлении. Мировое соглашение 1
Роль государства в рыночной экономике 1
Роль государства в управлении экономикой 1
Роль государственных корпораций в российской экономике 1
Роль грошей у ринковій економіці 1
Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга 1
Роль контролінгу в системі управління підприємством 1
Роль малых городов в экономике России 1
Роль прогнозирования в экономическом анализе 1
Роль производительности труда в повышении эффективности работы предприятия (ОАО "Востокгазпром") 1
Роль ресурсов в экономической теории 1
Роль стоимости и амортизации в экономической теории 1
Роль труда в развития человека и общества 1
Роль цены в рыночной экономике 1
Роль экономического анализа в управлении организацией 1
Российская промышленность на рубеже XIX - XX веков 1
Российская Федерация и Республика Татарстан на мировом рынке сельскохозяйственной продукции 1
Российские системы сертификации 1
Россия в мировой экономике 1
Рынoк ювелирных изделий в Украине 1
Рынок 1
Рынок земли 1
Рынок и механизм его функционирования 1
Рынок как форма функционирования товарного производства 1
Рынок как экономическая система 1
Рынок монополии. Олигополия. Антимонопольное законодательство 1
Рынок недвижимости в России 1
Рынок недвижимости в России 1
Рынок недвижимости в условиях мирового финансового кризиса 1
Рынок недвижимости на подъёме: рост цен опережает прогнозы 1
Рынок олигополии 1
Рынок потребительских товаров Украины 1
Рынок сахара в Бурятии 1
Рынок труда 1
Рынок труда , определение потребности в оборотном капитале 3
Рынок труда Российской Федерации 1
Рыночная концентрация 1
Рыночная модель экономики Республики Беларусь 1
Рыночная стоимость объекта оценки 1
Рыночная стоимость объектов недвижимости 2
Рыночная цена и себестоимость продукции 1
Рыночная экономика 1
Рыночная экономика 1
Рыночная экономика в России 1
Ряды динамики 1
Ряды динамики 1
Ряды динамики в анализе социально-экономического явления 1
Ряды динамики и распределения 1
Ряды распределения и аналитические группировки 1
С. Де Сисмонди как представитель классической политэкономии 1
Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета 1
Сбалансированность государственного бюджета 3
Свободная конкуренция. Валовой национальный продукт в России 1
Свободные экономические зоны в Украине 1
Сводка и группировка статистических данных 1
Свойства бюджетной линии. Олигополия. Дифференциация заработной платы 1
Себестоимость в постиндустриальной экономике 1
Сегменты рынка недвижимости и их характеристика 1
Семейный бюджет, источники его формирования 1
Силова безпека 1
Система макроэкономических показателей 1
Система национальных счетов. Совокупный спрос 1
Система обеспечения национальной безопасности России 1
Система поддержания уровня доходов в различных странах 1
Система показателей движения и эффективности использования основных средств 1
Система показателей макроэкономики 1
Система показателей уровней жизни 1
Система показателей финансового состояния предприятия 1
Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки 1
Система потребительской кооперации. Концепция социалистических общин Р. Оуэна 1
Система экономических показателей 1
Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва 1
Системный анализ предприятия ОАО АВТОВАЗ 1
Складові ринкового механізму 1
Служба занятости России 1
Смешанная экономика: взаимодействие частного сектора и государства 1
Собственность как основа производственных отношений 1
Совершенствование организации и обслуживания рабочих мест 2
Совершенствования инновационной политики в Уральском Федеральном округе 1
Совокупного спрос и совокупное предложение 1
Совокупный спрос и его кривая 1
Совокупный экономический потенциал 1
Современная оценка стоимости 1
Современная экономика России 1
Современное состояние и перспективы развития оптовой торговли 2
Современные теории международной торговли 1
Современный финансово-экономический кризис: природа, пути и методы его преодоления 3
Содержание внешнеэкономических договоров (контрактов) 1
Содержание предпринимательской деятельности 1
Создание акционерного общества 1
Создание лизинговых компаний 1
Создание собственного дела 2
Соотношения между экономическими показателями, средние величины, индексы 1
Состав и структура цены. Система цен. Признаки классификации цен. Виды цен. 1
Состав ликвидационных затрат предприятия и методы их расчета 2
Составление бюджетной статистики 1
Составление сметы затрат 1
Составление сметы затрат на производство и ценообразование 1
Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах 1
Соціально-економічна статистика 1
Социальная политика 1
Социальная политика в условиях кризиса 1
Социальная экономика в концепции эволюции социально-экономических систем 1
Социально-экономическая ситуация в Республике Беларусь 1
Социально-экономическая статистика 1
Социально-экономическая статистика 1
Социально-экономическая статистика 1
Социально-экономическая статистика 1
Социально-экономическая статистика 1
Социально-экономическая статистика 1
Социально-экономическая характеристика муниципального образования "Город Онега и Онежский район" 1
Социально-экономическое развитие Китая 1
Социально-экономическое развитие Новосибирской области 1
Социально-экономическое развитие Республики Беларусь 1
Социально-экономическое развитие России за 2006-2008 гг. 1
Социальное равенство и справедливость в рыночной экономике 3
Сочетание потребностей и ресурсов как основа экономики 1
Співвідношення факторів виробництва 1
Спеціалізація та кооперування 1
Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу 1
Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції 1
Способы и методы снижения рисков 1
Способы и правила ценообразования. Ценовая эластичность спроса 1
Способы обработки экономической информации 1
Способы обработки экономической информации в анализе 1
Справедливость и конкуренция. Величина предельной доходности 1
Справка на корпорацию SONY 1
Спрос 1
Спрос и предложение на рынке труда 4
Сравнение антикризисного государственного управления в зарубежных странах и в России 1
Сравнительная характеристика натурального и товарного хозяйства 1
Сравнительный анализ основных показателей деятельности предприятия 1
Среднегодовая стоимость основных производственных средств 1
Средняя себестоимость изделия. Общий индекс товарооборота 1
Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація 1
Стандартизация продукции. Экологический паспорт предприятия 1
Станко- и приборостроение в структуре промышленного комплекса Республики Беларусь 2
Становление и развитие рыночных отношений в строительном комплексе 2
Становление и развитие экономической теории 1
Становление системы государственного регулирования экономики в России 1
Становление феодального хозяйства на Руси 1
Становлення неокласичної традиції в економічній теорії 1
Стастическое наблюдение 1
Статистика 1
Статистика 1
Статистика 1
Статистика 1
Статистика 2
Статистика 1
Статистика 1
Статистика в практике 1
Статистика коммерческой деятельности 1
Статистика на підприємстві 1
Статистика на предприятии 1
Статистика на производстве 1
Статистика оплати праці 1
Статистика оптовой торговли 1
Статистика основних виробничих фондів 3
Статистика основного капіталу 1
Статистика основных фондов, оборотных средств, труда, финансов, кредита и уровня жизни населения 1
Статистика отрасли 1
Статистика отрасли 1
Статистика перерабатывающего предприятия 1
Статистика производства и обращения продукции и услуг 3
Статистика промышленного предприятия 1
Статистика промышленной продукции 1
Статистика рынка товаров и услуг 1
Статистика себестоимости продукции, прибыли и рентабельности 1
Статистика транспорта 1
Статистика у сільському господарстві 1
Статистико-экономический анализ производительности труда в животноводстве совхоза "Новый" 1
Статистистическая обработка показателей 1
Статистическая база регионального анализа 1
Статистическая обработка и анализ показателей экономического развития 1
Статистические зависимости и аналитические показатели 1
Статистические методы 1
Статистические методы анализа 1
Статистические методы анализа прибыли и рентабельности 1
Статистические методы в экономике 1
Статистические методы изучения взаимосвязей производственных показателей фирмы (на примере производительности труда и заработной платы) 2
Статистические методы решения экономических задач 1
Статистические наблюдения по валовому региональному продукту автономных образований России 1
Статистические показатели 1
Статистические показатели 1
Статистические показатели коммерческой статистики 1
Статистические показатели по предприятиям 1
Статистические показатели развития туристской отрасли в экономике Великобритании и Беларуси 1
Статистические показатели экономического состояния предприятия 1
Статистические показатели, их определение 1
Статистические показатели, ряды динамики 1
Статистические расчеты 1
Статистические расчеты 2
Статистические расчеты деятельности города 1
Статистические расчеты кондитерского рынка 1
Статистические расчеты общего индекса цен, себестоимости и коэффициента детерминации 1
Статистический анализ 1
Статистический анализ 1
Статистический анализ технологических процессов 1
Статистический расчет показателей фондовооруженности 1
Статистический расчет производственных показателей 1
Статистическое наблюдение 1
Статистическое наблюдение 1
Статистичні гіпотези та їх перевірка 1
Статистичне вивчення інвестиційної діяльності 1
Статистичне дослідження прямих іноземних інвестиций в Україну 1
Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження суспільно-економічних явищ 1
Стоимость производственных фондов 1
Стратегии дифференцированного ценообразования 1
Стратегии ценообразования 2
Структура и виды цен. Расчет основных экономических показателей 1
Структура национальной экономики России 1
Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції 1
Структура отрасли. Издержки обращения в сфере торговли 1
Структура производственных фондов. Показатели фондоотдачи 1
Структура себестоимости продукции 1
Структура цены. Акцизы, их сущность и порядок исчисления 1
Структуризация промышленности 1
Структурная группировка собственных оборотных средств 1
Субъекты и объекты экономического развития, кругооборот ресурсов 1
Субъекты коммерческой деятельности 1
Суверенный спрос на активы: индивидуальная рациональность и коллективная неэффективность 1
Сукупне пропонування. Показники інфляції 1
Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні 1
Сутність та види прибутку 1
Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління 1
Сущностные характеристики и формы трансграничного экономического сотрудничества 1
Сущность бизнес-планирования 1
Сущность и виды издержек фирмы, предельный продукт МР и предельный доход МRP от факторов производства 1
Сущность и задачи производственной логистики 1
Сущность и основные задачи экономического анализа 1
Сущность и причины экономического цикла. Экономическая политика 1
Сущность и свойства валютной зоны 1
Сущность и типы контрактов 1
Сущность макроэкономического равновесия 2
Сущность предпринимательства и малого бизнеса 1
Сущность приватизации и ее роль в экономических преобразованиях 5
Сущность производительности труда 1
Сущность сдельной и повременной оплаты труда, области их применения 1
Сущность феномена инфляции 1
Сущность экономического анализа 1
Сущность экономической безопасности и принципы ее обеспечения на предприятии 1
Сущность экономической теории. Понятие собственности 1
Сущность электронных денег 1
Сырьевые ресурсы и эффективность их использования 1
Таможенное тарифное регулирование. Анализ государственного регулирования бизнеса 1
Тарифная система оплаты труда. Понятие занятости 1
Теорія економічного аналізу 1
Теорія раціональних очікувань 1
Теорема Р. Коуза. Операционные издержки 1
Теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия 1
Теоретические основы миграции трудовых ресурсов 1
Теоретические основы реализации концепции устойчивого развития 2
Теоретические разработки экономистов России 1
Теории безработицы 1
Теории занятости. Регулирование рынка труда в США и Японии 2
Теория больших циклов Кондратьева 1
Теория и история кооперативного движения 1
Теория и практика оценочной деятельности предприятия 1
Теория несбалансированного роста Ф. Перру 1
Теория предельной полезности 1
Теория статистики 1
Теория статистики 1
Теория статистики 1
Теория статистики 1
Теория статистики 1
Теория статистики 1
Теория стоимости Адама Смита 1
Теория факторов производства Ж.Б. Сэя 2
Теория факторов производства, как основа формирования стоимости товара и распределения доходов 1
Теория экономических процессов 1
Теория экономического анализа 1
Теория экономического анализа 1
Теория экономического анализа 1
Теория экономического анализа 1
Территориально–производственные комплексы 2
Техника и технология внешнеторговых операций 1
Технико-экономическая оценка комбинированного и раздельного энергоснабжения района 1
Технико-экономические показатели 1
Технико-экономический анализ деятельности предприятия (фирмы) 1
Технико-экономическое проектирование пищевых предприятий 1
Технологическая готовность экономики Украины к новым вызовам в условиях отсутствия технологической политики 1
Технологический трансфер 1
Технология и производственная функция 2
Типовий варіант структури відділу логістики 1
Типология рынков. Порядок ценообразования 1
Типология факторов, определяющих цены земельных участков 1
Типы внутрифирменного планирования 1
Типы и формы собственности 1
Типы экономических механизмов природопользования 1
Товар и его свойства 1
Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес" 1
Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція 1
Товарно-денежные отношения 1
Товарное хозяйство 1
Товары и услуги как объект коммерции 4
Топливно-энергетический комплекс 1
Топливно-энергетический комплекс и его роль в развитии народного хозяйства России 1
Труд как основа развития общества 1
Трудовой потенциал 2
Трудовые затраты как потенциальная будущая выгода предприятия 2
Трудовые ресурсы 1
Трудовые ресурсы предприятий общественного питания 1
Туризм в системе международной торговли 1
Унитарное предприятие. Законодательство о конкуренции и монополии 1
Управление затратами на предприятии отрасли 1
Управление затратами предприятия 6
Управление инвестиционными проектами 1
Управление предпринимательским риском 1
Управление себестоимостью на примере предоставления услуг фитнес центра 1
Уровень совокупного риска предприятия 1
Уроки рыночных трансформаций 1
Устойчивое развитие и глобальная миссия Украины 1
Учет затрат, бюджетирование и контроль в отраслях производственной сферы 1
Учет и анализ банкротств 1
Учет инфляции стоимости строительных работ в бизнес-плане 1
Фірма в умовах досконалої конкуренції 1
Фіскальна політика як інструмент стабілізації 1
Факторный анализ выполнения плана и динамики изменения показателей на предприятии 1
Факторный анализ экономических показателей 1
Факторный анализ. Кредиторская и депонентская задолженность 1
Факторный и маржинальный способы анализа рентабельности в условиях однопродуктового производства 1
Факторы производства 1
Факторы развития экономической системы 3
Факторы размещения производительных сил 1
Факторы финансовой устойчивости страховой организации 1
Факторы ценообразования. Формы оплаты труда. Организационные структуры управления и дерево целей 1
Физиократы. Фридмен 1
Философские основы хозяйства и экономики 1
Финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета 1
Финансовая система и финансовая политика 1
Финансовая среда предпринимательства 1
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 2
Финансовая устойчивость предприятия 1
Финансовая устойчивость предприятия, производственный запас 1
Финансово-стоимостной анализ 1
Финансово-экономические расчеты в Excel 1
Финансовое планирование предприятия со сложным финансовым положением 1
Финансы предприятий различных отраслей народного хозяйства 1
Фирма и ее функции, особенности ценообразования 1
Фирма как инструмент реализации рыночной экономики 1
Фискальная и монетарная политика России на современном этапе 1
Фискальная политика государства 1
Фискальная политика государства. Понятие валового внутреннего продукта 1
Формирование и использование производственной мощности 1
Формирование и распределение прибыли на предприятии 2
Формирование организационных структур управления предприятием. Производственный процесс, его структура и принципы эффективной организации 1
Формирование себестоимости продукции 1
Формирование системы государственного планирования развития сельского хозяйства Украины 1
Формирование территориально-производственных комплексов 1
Формирование уставного фонда совместного предприятия 1
Формирование цен производителями товаров и услуг 1
Формы и виды планирования деятельности предприятия. Подготовка производства, ее состав и задачи 3
Формы и системы заработной платы 1
Формы и системы оплаты труда 1
Формы некоммерческой организации 1
Формы предприятия 1
Формы собственности 1
Формы экономической интеграции 2
Франчайзинг как особая форма организации бизнеса 1
Франчайзинговые системы 1
Франчайзинговые системы 1
Функции и сущность денег 1
Функции предпринимательского риска 4
Функции хозяйственных рисков в экономике 1
Функции экономической логистики 1
Функционирование предприятия в условиях рынка 1
Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття 1
Характеристика инновационных процессов, организационные типы и методы организации производства 1
Характеристика ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 1
Характеристика основних фінансово-промислових груп України 1
Характеристика основных участников строительства 2
Характеристика отрасли машиностроения 1
Характеристика предприятия ООО "Стикон" 3
Характеристика предприятия связи 1
Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания 1
Характеристика химического производства как налаженной системы 1
Характеристики точности моделей 1
Хозяйственная деятельность предприятия 1
Хозяйственные товарищества 1
Хозяйственные товарищества 1
Хозяйственный риск и формирование экспертной группы 1
Холдинговые компании 1
Хранение напитков. Мясные консервы 1
Ціна і вартість робочої сили 1
Цінова стратегія підприємства і сучасний стан, тенденції розвитку та цінова політика на ринку продовольчих товарів 1
Ціноутворення 1
Ціноутворення 1
Ціноутворення у харчовій галузі (на базі ВЗП "Кіцманський хлібокомбінат") 1
Цена, ее сущность, функции, виды, формы организации производства 1
Ценные бумаги: сущность, назначение, классификация 1
Ценовая дискриминация 2
Ценовая политика предприятия 1
Ценовая политика предприятия. Факторы ценообразования 1
Ценовые шоки 2006-2009 гг. и их последствия для экономики Украины 1
Ценообразование 1
Ценообразование 1
Ценообразование 1
Ценообразование 1
Ценообразование 1
Ценообразование в машиностроении и приборостроении 2
Ценообразование в сфере транспортных перевозок 1
Ценообразование в условиях конкуренции 1
Ценообразование в условиях монополистической конкуренции 1
Ценообразование в условиях рынка 1
Ценообразование и виды цен 1
Цены и капитал 1
Цены и ценообразование 1
Цены и ценообразование 1
Циклические колебания и кризисы в экономике 1
Частные вопросы экономической теории 1
Чому я вважаю модель управління Швейцарії ефективною 1
Школы экономической науки XIX века. Институционализм 1
Шляхи раціонального використання трудових ресурсів 1
Эволюция отраслевой структуры экономики региона 1
Эволюция промышленного капитализма 1
Эволюция человеческого фактора в экономической науке 1
Эволюция экономических моделей 2
Экномическое развитие России в 1943-1956 годы: военные приоритеты мирного времени 1
Экономічний аналіз підприємства 1
Экономика 1
Экономика 1
Экономика 1
Экономика и макроэкономика 2
Экономика и предпринимательство 1
Экономика и управление предприятием 1
Экономика и управление совместными предприятиями 1
Экономика инноваций 1
Экономика лесного хозяйства 2
Экономика машиностроительного предприятия 1
Экономика недвижимости 1
Экономика общественного питания 1
Экономика общественного питания 1
Экономика общественного питания 1
Экономика общественного питания 1
Экономика организаций 1
Экономика отрасли 1
Экономика отрасли общественного питания 2
Экономика Пермского края и Самарской области 1
Экономика предприятий 1
Экономика предприятий общественного питания 1
Экономика предприятия 1
Экономика предприятия 22
Экономика предприятия 1
Экономика предприятия 1
Экономика предприятия 1
Экономика предприятия 1
Экономика предприятия 1
Экономика предприятия в туризме 1
Экономика предприятия черной металлургии 1
Экономика промышленного предприятия 1
Экономика ресурсосбережения 1
Экономика России и Германии в преддверии Первой мировой войны 1
Экономика рыночного типа в Украине 1
Экономика с/х производства 1
Экономика сельского хозяйства 1
Экономика сельскохозяйственной отрасли 1
Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения 1
Экономика страны в условиях кризиса 2
Экономика транспортной отрасли 1
Экономика труда 2
Экономико-математические методы 1
Экономико-статистический анализ 1
Экономико-статистический анализ оплаты труда 1
Экономическая безопасность предприятия 2
Экономическая безопасность России 1
Экономическая безопасность. Основные направления структурной перестройки промышленности и АПК 1
Экономическая география Красноярского края 1
Экономическая деятельность здравоохранения 1
Экономическая диагностика предприятия ОАО "СевГОК" 1
Экономическая мысль средневековой Европы 1
Экономическая оценка инвестиций 1
Экономическая оценка инвестиций 1
Экономическая оценка проектируемых машин 2
Экономическая политика государства 1
Экономическая прибыль и ее роль в экономике 1
Экономическая прибыль. Ценовая эластичность спроса 1
Экономическая система К. Маркса. Функции денег, понятие личного дохода 1
Экономическая система общества 1
Экономическая система общества 1
Экономическая система общества 1
Экономическая система. Эластичность спроса 1
Экономическая среда функционирования предприятия 1
Экономическая среда функционирования предприятия 1
Экономическая статистика 1
Экономическая статистика 1
Экономическая статистика 2
Экономическая статистика 1
Экономическая статистика 1
Экономическая статистика 1
Экономическая статистика 1
Экономическая статистика 2
Экономическая статистика России: решение задач 1
Экономическая сущность потребностей и предложения 1
Экономическая теория 1
Экономическая теория 3
Экономическая теория 1
Экономическая теория 1
Экономическая теория 2
Экономическая теория 1
Экономическая теория 2
Экономическая теория 3
Экономическая теория 3
Экономическая теория (вопросы и ответы) 3
Экономическая теория Д. Рикардо 2
Экономическая теория и экономическая политика 1
Экономическая теория предложения 2
Экономическая теория: решение практических задач 1
Экономическая характеристика действующих свободных экономических зон на территории РФ 1
Экономическая характеристика ИЧПТУП "Караван" 1
Экономическая эффективность инвестиционных проектов 1
Экономические анализы проводимые в торговых предприятиях 1
Экономические блага. Вмешательство государства в рыночную экономику 1
Экономические взгляды Тюрго 1
Экономические данные для изготовления ступенчатого вала 1
Экономические интересы, цели и средства 1
Экономические категории, законы, функции, значение экономической теории и ее место в системе социально-гуманитарных наук 1
Экономические модели функционирования рынка труда 1
Экономические ограничения. Компромисс общества между эффективностью и равенством 1
Экономические основы бизнеса 1
Экономические показатели деятельности ОАО "Минский маргариновый завод" 1
Экономические показатели локомотивного депо 1
Экономические программы русского освободительного движения первой половины XIX века 1
Экономические процессы в мировом хозяйстве 1
Экономические ресурсы и производственные возможности 1
Экономические ресурсы. Денежно-кредитная политика 1
Экономические связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 1
Экономические системы и институты 1
Экономические системы и их черты 1
Экономические системы. Рынок труда. Денежные агрегаты 1
Экономические теории Риккардо 1
Экономические учения Древней Греции: Ксенофонт, Платон, Аристотель 1
Экономический анализ 1
Экономический анализ 1
Экономический анализ 2
Экономический анализ 1
Экономический анализ 2
Экономический анализ 1
Экономический анализ 1
Экономический анализ 1
Экономический анализ 1
Экономический анализ 1
Экономический анализ активов предприятия 1
Экономический анализ деятельности предприятия 1
Экономический анализ деятельности ресторана "Ажына" 3
Экономический анализ ООО "ВТЗ" 1
Экономический анализ ООО "Регина" 2
Экономический анализ предприятия 1
Экономический анализ предприятия 1
Экономический анализ предприятия 1
Экономический анализ предприятия 1
Экономический анализ производства 1
Экономический анализ производства 1
Экономический анализ производства продукции 1
Экономический кризис. Функции коммерческих банков 1
Экономический риск 1
Экономический рост, безработица и инфляция в России. Кредитование и функции денег 1
Экономический рост. Циклическое развитие экономики 1
Экономический цикл 1
Экономическое моделирование в банковской сфере 1
Экономическое моделирование составления портфеля инвестиций 1
Экономическое обоснование целесообразности производства хлебопродуктов (пряников) и выявление условий, при которых оно обеспечит достижение целевых ориентиров 8
Экономическое планирование на предприятии 1
Экономическое содержание производительности труда. Планирование себестоимости продукции 1
Экономическое содержание расходов федерального бюджета РФ 1
Экономическое содержание цены 1
Экономическое состояние и потенциал развития торговой деятельности потребительской кооперации 1
Экономическое учение Дж.М. Кейнса 1
Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности 1
Экстраполяция в рядах динамики и метод прогнозирования 1
Эластичность спроса по доходу 1
Этапы развития экономической теории. Совокупный спрос 1
Эффект дохода и замещения 2
Эффективность использования капитала строительной организации 1
Эффективность использования основных фондов 1
Эффективность использования основных фондов 1
Эффективность использования ресурсов и затрат 1
Эффективность накопления 1
Эффективность производства и распределение экономии общественного труда между субъектами рынка 1
Эффективность промышленного предприятия 1
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия 1
Эффективный инвестиционный проект 1
ЮАР, как наиболее сильная страна Африки 1
Якість робочої сили в сучасних економічних теоріях 1

Для добавления файла нужно быть зарегистрированным пользователем. Зарегистрироваться и авторизоваться можно моментально через социальную сеть "ВКонтакте" по кнопке ниже:

Войти через
или

Вы можете зарегистрироваться стандартным методом и авторизоваться по логину и паролю с помощью формы слева.

Не забывайте, что на публикации файлов можно заработать.