Главная » Все файлы » Остальное » Международные отношения

Международные отношения

Сортировка
Скачиваний Сортировка
"Закавказский треугольник" вчера, сегодня, завтра 1
America on the issues or "seeing Iraq, thinking Vietnam" 2
The ICR conception of Russian Corporations 1
Європейська інтеграція в пресі України 1
Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація 1
Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування 1
Ісламський фундаменталізм на Близькому Сході 3
Автомобильный рынок Республики Корея 2
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Іспанії 1
Анализ книг, посвященных взаимоотношениям России со странами Дальнего Востока и образу России, сформировавшемуся в странах Восточной Азии 1
Анализ концепции гуманитарной интервенции как новой формы миротворчества на примере конфликта в Косово 1
Анализ механизма функционирования мирового валютного рынка FOREX 2
Антитеррористическая политика Дж. Буша-младшего как одна из форм борьбы с международным терроризмом 1
Арабо-израильский конфликт в 2007-2008 гг. 1
Арабский мир и его особенности 1
Аравийская интеграция 1
АТЭС и Казахстан - проблемы и перспективы развития 1
Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1
Беднейшие страны мира: положение в 90-е годы 1
Відносини Росії і США на сучасному етапі 1
Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" 1
Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур 1
Влияние глобализации на изменение роли государства 1
Внешнеполитическая стратегия США в период президентства Джорджа Буша (младшего) 1
Внешнеторговая политика Республики Беларусь 1
Внешнеторговое соглашение 1
Внешнеэкономическая деятельность НЛМК 1
Внешнеэкономическая деятельность предприятия 1
Внешнеэкономическая деятельность Украины 1
Внешние связи современного Китая 1
Внешний российский долг: структура и динамика 1
Внешняя политика Республики Молдова в процессе европейской интеграции 1
Внешняя политика Франции после президентства де Голя 1
Внутренние миграционные потоки высококвалифицированных кадров на примере развитых стран ЕС 2
Военное присутствие США в Центральной Азии 2
Война Судного дня (1973 г.) в системе американо-советских отношений 1
Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат") 1
Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України 1
Всемирный конгресс финно-угорских народов в системе региональных международных отношений 1
Вступление стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз 1
География внешнеэкономической деятельности Ставропольского края 2
Глобалізація і процеси соціального розвитку 2
Глобалізація світогосподарських звязків 1
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 1
Грузино-абхазский конфликт 1
Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку 1
Діяльність транснаціональних компаній в Україні 1
Деятельность группы РИО 3
Деятельность ЮНЕСКО по сохранению всемирного наследия 1
Диаспора и ее особенности 1
Динамика экономических отношений США и России 1
Договор международной перевозки грузов 1
Долговой кризис, ликвидная ловушка и финансовая хрупкость 1
Европейский Союз и Казахстан 1
Египет. Лидер Арабской Лиги 1
Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин 1
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм" 1
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства та її роль у розвитку національної економіки 1
Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" 1
Зовнішньополітичні пріоритети Ніколя Саркозі 1
Зовнішя політика США за президентів Б. Клінтона та Дж. Буша-молодшого 1
Золотопромышленность 1
Иммиграционная политика Испании в конце XX - начале XXI веков 1
Институт президентства и его влияние на мировую политику 1
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве возможности применения европейского опыта 1
Интеграция в арабском мире 3
Исследование внешнеторгового контракта, как основы внешнеэкономической деятельности 1
Казахская диаспора в Китайской Народной Республике 1
Казахстан. Модернизация проблемы и перспективы 1
Казахстано-российские отношения в постсоветский период 1
Какие преимущества американской экономике дает то, что доллар занимает доминирующие позиции на мировом валютном рынке 2
Карибский кризис в современной литературе 3
Каспийская нефть 1
Комплекс экономических и социально-политических проблем, мешающих активному развитию интеграции в Африке в начале ХХI века 1
Конкурентоспроможність національної економіки 1
Кон’юнктура світового ринку золота 2
Корейский конфликт и его влияние на Россию 1
Латинская Америка и Испания: взаимоотношения на современном этапе 1
Ливано-израильская компания 2006 г. и анализ резолюции №1701 1
Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз 3
Міжнародна міграція капіталу 1
Міжнародний тероризм 1
Місце України в світових рейтингах 1
Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту) 1
Международная купля-продажа товаров 1
Международная миграция рабочей силы 1
Международная торговля инжиниринговыми услугами на примере деятельности Российской госкорпорации "Росатом" за рубежом 1
Международно-правовой механизм эксплуатации углеводородных месторождений 1
Мирный процесс на Ближнем Востоке в 90-х гг. 1
Мировой рынок нефти 1
Мировой рынок рабочей силы 1
Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. в контексте циклично-волновой теории 1
Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние финансового и реального секторов экономики 1
Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России 1
Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России 2
Миротворческая роль Организации Объединенных Наций в регулировании конфликтов 3
Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна") 1
Мотивационные аспекты стратегии управления персоналом на микроуровне 1
Нефтяной рынок Эстонии 1
Нормативная база и состав унифицированной системы внешнеторговой документации 2
ООН: международно-правовой аспект 1
Опыт и перспективы развития ЕС 1
Організація діяльності міжнародних товарних бірж 1
Организация объединенных наций и её специализированные учреждения 1
Основные направления внешней политики Барака Обамы 1
Основные направления развития внешнеэкономических связей предприятия (на примере ОАО "Коммунарка") 2
Особенности интеграции в странах ЮВА в конце ХХ - начале XXI вв 1
Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах 1
Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області 1
Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії 1
Оффшорные зоны, их место и роль в мировой экономике 2
Перспективы по расширению международной деятельности компании "МегаФон" 4
Перспективы сотрудничества в рамках БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая) 1
Позитивное и негативное влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны 1
Позиции России в Совете Безопасности ООН 2
Політика США в Азійському регіоні 1
Политика администрации Дж. Буша–младшего в отношении национальной безопасности 1
Политика ЕС по отношению к Белоруссии и Украине 1
Польські інвестиції в Україну в світлі східної політики ЄС 1
Постюгославское пространство: проблемы, вызовы 1
Правовое регулирование международных поставок зерна 2
Принципы международного морского, воздушного и космического права 1
Присоединение России к Всемирной торговой организации и развитие консалтинговых услуг 1
Проблема самоопределения Южной Осетии как один из ключевых факторов российско-грузинских отношений 1
Проблемы международной энергетической безопасности, роль и место России в их решении 1
Процессы глобализации и тенденции ее развития 2
Разработка стратегической деятельности торговой сети "Рубль Бум" 1
Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства 2
Роль внутренних факторов в формировании внешней политики Турецкой республики после Второй мировой войны (1945-1980 гг.) 2
Роль золота в современной мировой валютной системе 1
Роль Международного валютного фонда в мировой валютной системе 1
Роль международного сообщества в урегулировании конфликтов на территории Грузии 1
Роль налогов в государственном регулировании международных экономических отношений 1
Роль прямых иностранных инвестиций для экономики стран постсоветского пространства 1
Российско-грузинские отношения в 1992-2006 гг. 2
Россия в трудах российских и зарубежных аналитиков 1
Россия на мировом рынке нефти 1
Саммит "большой двадцатки" 1
Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці 1
Свободные экономические зоны Китая и России 2
Система защиты прав человека в рамках ООН и ОБСЕ 1
Слияния и поглощения транснациональных корпораций как инструмент повышения стоимости и конкурентоспособности 1
Совершенствование деятельности предприятия на внешних рынках (на примере ОАО "Горизонт") 1
Состояние и совершенствование зарубежных связей Москвы с зарубежными странами 1
Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом 5
Сотрудничество Казахстана с региональными финансово-экономическими организациями 1
Сотрудничество Республики Франции и Федеративной Республики Германии в рамках Европейского Союза 1
Сотрудничество Российской Федерации со странами Центрально-Азиатского региона 1
Социально-экономические проблемы стран Латинской Америки 1
Становление и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества 3
Стратегії виходу на міжнародні ринки на прикладі ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" 1
Структурні зрушення в зовнішній торгівлі України: помаранчеві очікування та постпомаранчева реальність 1
Сучасні економічні проблеми найменш розвинених країн і шляхи їх подолання 1
Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах глобалізації 1
Тенденции международного сотрудничества Канады и стран ЕС 1
Теоретические основы организации внешнеэкономической деятельности предприятия 6
Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою 1
Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Таджикистаном 3
Трансатлантический альянс - как рудимент на теле объединенной Европы или от противостояния к сотрудничеству на основе объединенной Европы (период с 2010 по 2020 гг.) 1
Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.) 1
Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки) 1
Управление рисками транснациональных корпораций 1
Фудаментализм Магриба и идея построение исламского государства 2
Центральная Азия во внешней политике стран ЕС 3
Щодо деяких питань зовнішньої політики України у її відносинах з НАТО 1
Эволюция внешнеполитического курса России в отношении со странами Евросоюза с 1992 по 2007годы 1
Эффективность внешнеэкономического взаимодействия Китайской Народной Республики и Республики Казахстан в условиях глобализации 1
Ядерная безопасность в постсоветском Казахстане 1
Ядерные исследования в странах Латинской Америки 1

Для добавления файла нужно быть зарегистрированным пользователем. Зарегистрироваться и авторизоваться можно моментально через социальную сеть "ВКонтакте" по кнопке ниже:

Войти через
или

Вы можете зарегистрироваться стандартным методом и авторизоваться по логину и паролю с помощью формы слева.

Не забывайте, что на публикации файлов можно заработать.