Физика - лекции в МГТУ им. Н.Э.Баумана за 2 семестр на СтудИзбе