274605 (Проектування офісу САПР-одяг)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектування офісу САПР-одяг", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "274605"

Текст из документа "274605"

ВСТУП

Процес проектування є цілеспрямованою послідовністю дій по реалізації проектних рішень (до яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація, компоновка об'єктів), що приводять до створення опису об'єкту проектування, достатнього для виготовлення об'єкту і його експлуатації в заданих умовах.

У загальному випадку проектуванням називається складання опису, необхідного для створення в заданих умовах нового неіснуючого об'єкту (системи тих. процесу, економічні процеси, технічні вироби і т.д.).

Цей процес базується на вивченні потреби суспільства і пошуку якнайкращого варіанту її задоволення.

У цьому визначенні дві основні особливості:

1. Наявність обмежень, що накладаються на процес рішення задачі проектування.

2. Необхідність вибору якнайкращого (оптимального) варіанту рішення.

На даному етапі розвитку сучасних технологій дуже важливим є створення нових максимально функціональних систем. Проте створення чогось нового не завжди може бути вигідним з матеріальної точки зору оскільки вимагає великих матеріальних витрат і витрат часу. Проблема матеріальних витрат розв'язується за допомогою проектування. Воно дозволяє прогнозувати стани об'єктів в різних умовах, зовнішній вигляд і багато інших важливих аспектів, усувати недоліки і помилки в ще не існуючих об'єктах. Це дозволяє уникнути великих матеріальних і фізичних витрат.

Сучасні системи проектування дозволяють автоматизувати процеси проектування тим самим зменшити час і ресурси на його виконання.

Ціль автоматизації - підвищити якість проектування, знизити матеріальні витрати на нього, скоротити строки проектування й ліквідувати ріст числа інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням.

Проектування являє собою цілеспрямовану послідовність дій по реалізації проектних рішень (до яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація, компонування об'єктів), що приводять до створення описи об'єкта проектування, достатнього для виготовлення об'єкта і його експлуатації в заданих умовах.

Особливістю автоматизованого проектування є те, що в ході проектування відбувається постійний діалог людини й машини [1].

Дана курсова робота присвячена автоматизованому проектуванню складних систем, які характеризуються ієрархією, різноманіттям зв'язків між елементами, багаторазовою зміною стану, множиною показників якості й критеріїв. Окремі частини складних систем можуть розглядатися як система.

Для вивчення й проектування систем використають: математичне моделювання (заміна реальної системи її математичним описом на різних рівнях абстракції), що значно скорочує витрати на створення моделі й проводиться на ЕОМ без додаткових приладів; геометричне моделювання (процес побудови форми об'єкта - поступова її деталізація в міру розвитку ідей розроблювача), що реалізується за допомогою САПР й являє собою роботу з формами в тривимірному просторі; фізичне моделювання (макетування), що є альтернативою математичному.

Метою курсового проекту є моделювання об'єктів в різних системах автоматизованого проектування. Перша частина проекту є математичним моделюванням за допомогою програм Excel і MathCAD. Друга частина містить в собі проектування офісу (за допомогою системи 3D Home Architect), його зовнішнього і внутрішнього вигляду, устаткування і інших об'єктів, розробку схеми електропостачання, а так само даних про споживання електричної енергії, опис можливої діяльності офісу і працівниках.

1 ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ САПР-ОДЯГ

    1. Початкові дані для проектування офісу

Вихідні дані:

Діяльність офісу

САПР - одяг

Кількість комп'ютерів

2

Кількість принтерів

2

Блоки безперебійного живлення

2

Кількість сканерів

1

Модем

+

Телевізор (підключення до ЕОМ)

+

Кондиціонер

+

Музичний центр

+

Осцилограф (підключення до ЕОМ)

-

Корисна площа офісу

21,5 кв.м

    1. Опис призначення офісу і його програмне забезпечення

На підставі вихідних даних можна припустити, що в офісі може працювати 4 чоловіки. Тому що ця установа призначена для роботи в сфері одягу, то необхідні наступні кадри: два програмісти, директор, дизайнер.

Офіс може виконувати:

  • створення нових ескізів одягу;

  • обслуговування клієнтів;

  • розробка одягу під замовлення.

Для використання в даній установі WindowXP Professional , тому що це одна із самих нових і надійних операційних систем. Вона має найбільшу універсальність, має широке поширення, і відповідно, має особливу підтримку з боку апаратного й програмного забезпечення. Для комп'ютера, що працює в цій системі, найбільше просто підібрати прикладні програми й драйвери пристроїв.

Завдяки графічному інтерфейсу Windows XP є простій для використання, тому немає необхідності навчати операторів для переходу на нову ОС, Windows XP Professional є нащадком таких систем Win95, WinNT, Win98, і зберігає основні принципи роботи в ОС цього типу, отже, оператори працюючі на попередніх версіях легко зможуть адаптуватися до нового. Основною відмінністю нової ОС від попередніх версій є надійність і стабільність роботи. Вона більше мультимедійна й функціональна. Windows XP Professional уводить новий стандарт програмного забезпечення для бізнесу, поєднуючи продуктивність і надійність корпоративного рівня з безпрецедентною простотою експлуатації. Побудована на фундаменті перевіреної технології Windows 2000 система Windows XP Professional включає всі можливості Microsoft® Windows® XP Home Edition, а також нові й поліпшені засоби, розроблені спеціально для бізнесу й досвідчених користувачів. Час запуску знижений, а стабільність роботи офісних програм вище, ніж у будь-який попередньої операційної системі. Підтримка декількох моніторів дозволяє переглядати більше даних або одночасно виводити вікна двох різних програм.

Для виконання роботи програміста повинен використати персональний комп'ютер з наступним програмним забезпеченням: VStitcher 4.01, ЛЕКО 8.04, CorelDRAW, Internet Explorer, Virtual Fashion, Design Fashion.

VStitcher 4.01 - 3D-моделирование одягу. Працюючи з програмою, користувач може створити 3D-модель вибраного фасону, а потім "одягнути" її на персонажа. При цьому, користувач може задати підлогу, вік, розміри тіла, позу, колір шкіри, зачіску і інші особливості персонажа. Програма дозволяє навіть створювати одяг для вагітних і задавати для персонажа період вагітності.

Бібліотеки програми містять велику кількість вузлів і деталей, що дозволяє дуже швидко створювати малюнки і ескізи жіночого, чоловічого, дитячого одягу. Потрібен графічний планшет.

ЛЕКО 8.04. Результатом роботи конструктора в системі є оцифроване представлення комплекту лекал, які можуть бути викреслені на плоттері, принтері або можуть передаватися в інші САПР для подальшої розкладки і розкрою. В цьому відношенні система "ЛЕКО" є сумісною практично з будь-якою САПР, доповнюючи і розширюючи її можливості.

У основу системи конструювання САПР "ЛЕКО" закладений новий підхід до рішення задачі автоматизації робіт модельєра-конструктора - максимально автоматизувати рутинні типові дії конструктора при побудові лекала, дати конструктору принципово нові можливості побудови лекал, надати можливість накопичення і повторного використовування досвіду конструктора. Для вирішення цих задач в основу системи було закладене використовування формалізованого текстового представлення методики (алгоритму, програми) побудови лекала, записуване на спеціалізованій мові опису геометричних побудов (мові програмування).

CorelDRAW - ця програма дозволяє Будувати в автоматичному режимі основні лекала декількох різновидів для плечових і поясних виробів жіночого, чоловічого і дитячого одягу, декілька різновидів комірів. У ці лекала вже на етапі побудови можна закласти основні ознаки моделі, вибрати силует (прилеглий, напівприлеглий, прямий) і вид основи. Виконувати розмноження за розмірами і ростам. Виконувати розкладку деталей, розраховувати необхідну кількість тканини. Розраховувати площі лекал і відсоток відходів тканини, довжину швів. Створювати власну базу моделей, розкладок, різних заготівок, а також користуватися іншими базами даних лекал, що є у вільному продажу. До програми додаються дані по розмірних ознаках жіночого, дитячого і чоловічого одягу на основі вибірки з Гостів.

Virtual Fashion призначений для автоматичної побудови викрійок одягу і подальшого їх редагування. Далі підготовлене креслення можна роздрукувати на принтері або плоттері. Робота з лекалами на рівні ліній і крапок відкриває широкі можливості для дизайнера.

1.3 Співробітники офісу

Функції програміста полягають у побудові та створенні лекал для подальшого шиття одягу. Програміст повинен створювати за допомогою програм необхідні лекала одягу. Складання презентації своєї роботи .

Функції дизайнера полягають у призначення ділових зустрічей, робота з клієнтами, допомого програмістам у розробці лекал, відповідає на телефонні дзвінки, веде архів.

Функції директора включають роботу, спрямовану на організацію своїх робітників, перевірка роботи, рішення задач пов'язані з економією електроенергії, зарплатою, також на канцелярію. Перевірка договорів.

Час роботи офісу: з 9-00 до 17-00, перерив з 12-00 до 13-00 годин. Вихідний – понеділок, неділя.

1.4 Альтернативне комп'ютерне встаткування. Критерії вибору

Тому що особливістю проектування є здійснення оптимального вибору з декількох варіантів, відповідно до критеріїв оптимальності, те былозделано два варіанти комп'ютерного встаткування .

Склад комп'ютерного встаткування розроблявся, виходячи із заданого встаткування (2 комп'ютери, 2 принтери, 1 сканер, 2 блоки безперебійного живлення).

Перший варіант

Таблиця 1.1 – Устаткування (1 варіант)

Комплектуючі

Опис

Ціна, грн

Материнська плата

FOXCONN S939 NF4 NF4XK8MC-RC

286.08

Процесор

AMD Athlon 64 x3200+ S939 OEM

430.54

Оперативна пам'ять

512MB DDR400 PC-3200, Elixir

28.94

HDD

1000.0 Gb; WESTERN DIGITAL; WD.G1NC10000My Book World Edition

1863.79

FDD

Дисковод 3,5" SONY 1,44Mb, внешний, pearl-white, USB

169.95

Оптичний привід

Устройство для записи/перезаписи DVD NEC ND-3550A,OEM, DVD+R DL 8X, DVD-R DL 6X, DVD+RW 8X,DVD-RW 6X, DVD+R 16X, DVD-R 16X, DVD-ROM 16X, CD-RW 32X,CD-R 48X, CD-ROM 48X.

330

Корпус

AEROCOOL T40; Black; Моддинговый корпус! (без блока питания)

396.55

Клавіатура

Logitech Internet 350,USB,OEM

74.16

Миша

A4TECH XL-750F-2 USB; (RET)

116.54

Акустика

F&D/SVEN PS-820B 2 колонки + сабвуфер

165.83

Монітор

22" ASUS VW222U; Black; 16:10; 2 мс; 1680x1050; 300 кд/м2; у/о 170/160; 2000:1; TCO'03; m/media; VES

1730.40

Разом

5878,57

Вартість 2 комп'ютерів – 11757,14 грн.

Таблиця 1.2 - Додаткове устаткування (1 варіант)

Устаткування

Опис

Ціна, грн

Модем

Факс-модем D-Link DFM-562IS(внутренний, PCI, до 56KB/s(V.90, k56flex),факс до 14.4KB/s,G3,голосовой, Conexant HSFi CX11252)

120

Джерело безперебійного живлення

APC Back UPS ES 525 (BE525-RS)(525 VA / 300W) (AVR, Диап.раб.напряж.: 160-280V(47/53Гц);розетки Shuko: 3(питание от батареи) и 1 (фильтр), USB порт, с кабелем, защ.коммуникац оборудования ; в комплекте ПО, подзарядка 3-5 часов)

321*2

Принтер

Canon LBP-2900; A4; GDI; (2400) 600x600 dpi; 12 ppm; 2 Mb; USB 2.0; WinPrint; (cart.703)

685.50*2

Сканер

HP ScanJet G3010; A4; 4800x4800 dpi; 48 bit; USB 2,0; слайд-модуль

597.66

Разом

2730,66

Общая стоимость оборудования: 14487,80

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4100
Авторов
на СтудИзбе
670
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее