49917 (Проектування офісу по ремонту ЕОМ), страница 4

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектування офісу по ремонту ЕОМ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49917"

Текст 4 страницы из документа "49917"

Рисунок 2.20 – Окружність, велика заготівля, маленька заготівля

Формули для знаходження радіусу R, висоти h та обсягу V великої заготівлі:

Формули для знаходження радіусу R, висоти h та обсягу V маленької заготівлі:

Цільова функція має вид:

Обмеження:

Розв’язання засобами Excel

Рисунок 2.21 – Розв’язання в Excel

Рисунок 2.22– Розв’язання в MathCAD

Результат: кут θ дорівнює приблизно 117 градусів.

Пошук рішення даної задачі був виконаний з використанням різних програм та методів рішення, але результати обчислень є однаковими.

Задача 15. При яких розмірах прямокутного басейну даної місткості V(x,y,z) = 220м3 на облицювання його стін і дна буде потрібно найменша кількість матеріалу, тобто мінімум S(x,y).

Заносимо початкові в таблицю (рис.2.23):

Рисунок 2.23– Таблиця початкових даних

Для перевірки правильності введення формул необхідно включити режим відображення формул (рис.2.24):

Рисунок 2.24– Дані в режимі відображення формул

Вікно «Пошук рішення» необхідно заповнити наступним чином (рис.2.25):

Рисунок 2.25– Вікно пошуку рішень

Рисунок 2.26– Вікно з рішеннями

Рішення рівняння за допомогою MathCad

Так як наша задача полягає у знаходження мінімальної кількості матеріалу для виготовлення ємності, ми скористуємося функцією Minimize.

Рисунок 2.27 – Рішення задачі засобами MathCAD

Результат: a=0,76; b=0.76; h=0.38; S=0.1733.

2.4 Завдання 2.2

Функція об'єкта задана неявно рівнянням , , . Побудувати графік залежності функції на заданому відрізку та знайти її мінімум і максимум з точністю .

Таблиця 2.1 Варіант завдання

№ вар

F(x,t)

t1

t2

x1

x2

5

0

3

-2

-0.5

Для рішення даного завдання необхідно заповнити таблицю. Задаємо значення t=[0,3]. Задаємо функцію f(x), у якій початкове значення х буде дорівнює "0".

Далі скористаємося вікном підбор параметра.

Отримане значення х необхідно перенести в наступний осередок і на це значення х зробити підбор параметра.

Така дія необхідно виконувати доти доки t не буде дорівнює "3". Далі необхідно побудувати графік за значеннями x й t.

Рисунок 2.27 – Підбір параметру

При клацанні на ОК програма підбирає параметр для комірки зі змінною перемінною, щоб значення цільової функції дорівнювалося нулю.

Рисунок 2.28 – Результат підбору параметру

При здійсненні підбору параметрів до потрібного значення ми отримуємо вихідні данні для побудови графіку функції

Рисунок 2.28 – Вихідні дані

Тепер ми зможемо відтворити графік функції, де побачимо її максимум та мінімум.

Рисунок 2.29 – Графік функції

На цьому графіку можна чітко визначити крапку мінімуму й крапку максимуму, але для точності необхідно заповнити таблицю з вихідними даними й розрахунковими формулами. Задаємо початкові значення х и y рівні "0".

Потім встановлюємо екстремуми у відповідних комірках.

Рисунок 2.30 – Діалогове вікно «Пошук рішення» для знаходження мінімуму

Рисунок 2.31 – Діалогове вікно «Пошук рішення» для знаходження максимуму

Після виконання Пошуку рішення ми отримаємо потрібні дані.

Рисунок 2.32 – Екстремуми функції

Рішення рівняння за допомогою MathCad

Рисунок 2.33 - Рішення рівняння за допомогою MathCad

ВИСНОВКИ

У графічному моделюванні був розроблен план офісу, ведучий у сфері ремонту ЕОМ. План офісу розроблявся виходячи з кількості працівників та устаткування (3 комп’ютери, 2 принтера, 2 сканера, модем, 1 блоку безперебійного живлення, осцилограф, музичний цент). На плані показані меблі, комп’ютери, електротехнічна арматура(світильники, розетки, вимикачі), вікна, двері. Був розроблен дизайн офісу, а також ландшафт(газони, доріжки, під’їзд для автомобілів). План офісу займає 25 м2.

У процесі проектування будівлі, було створено офіс, а також його інтер'єр. Діяльність офісу спрямована на ремонт ЕОМ. Розмір офісу становить 25 кв/м і займає одноповерхова будівля. Офіс складається з двох кімнат, а також коридору і туалету.

Комп’ютерне устаткування, яке складається з 2 сканерів, 2 принтерів, 3 комп’ютерів, осцилографа та музикального центра , вийшло на загальну суму – 21221 гривень.

Для побудови офісу розрахували енергоспоживання та розробили схему електропроводки. Для прокладки електропроводки потрібно 60,09 м кабелю. Добове споживання електроенергії складає 13,3 кВт*година, та місячні витрати за споживання електроенергії буде складати – 97,65 гривень.

У математичному моделюванні були вирішені всі завдання за допомогою MathCad та MS Excel. При правильного виконання завдання ми повинні отримати однаковий результат. MathCad – зручна своєю простотою та швидкістю, а Excel - містить більш складніші функції.

При виконання математичного моделювання ми отримали такі результати:

 • Завдання 1.1 - х1=1 х2=1; хЗ=1; х4=1

 • Завдання 1.2 - x= -0.698, y= 2.065

 • Задача А - кут θ дорівнює приблизно 66 градусів.

 • Задача Б - кут θ дорівнює приблизно 117 градусів.

 • Задача 15 - Результат: a=0,76; b=0.76; h=0.38; S=0.1733.

 • Завдання 2.2 -точка максимуму дорівнює=-1,45 точці мінімуму=-0,5.

По закінченню розробки плану офіса, я отримала великий досвід роботи з проектування будівель, який стане мені у майбутньому в нагоді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Леонов В.П. Современный компьютер. Энциклопедия от А до Я. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование. 2005. – 734с.: ил.

 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування складних систем» для студентів спеціальності 6.01010036 "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"/ І.В.Ушакова, Стаханов: УІПА, 2010. - 83 с.

 3. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Microsoft Office2003 / Худож.-оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2005. – 511 с. – (Учебный курс).

 4. Симонович С.В., Евсеїв Г.А., Алексеев А.Г. WINDOWS: Лаборатория мастерства: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 2003.- 656 с.

 5. Логвиненко В.Ф. Оператор компьютерного набора. – Х. – ОЛМА-ПРЕСС: 2007. – 398 с.: ил.

 6. Інформатика: Навч. Посіб. Для 10-11 кл. середн. загально-освітн. шкіл/ І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодязний, А.М. Гурій, О.Ю. Соколов. – Х.: Факт, 2001. – 496 с.: іл.

ДОДАТОК

Презентація проектованого офісу

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4123
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее