49841 (Схема електрична принципова модуля на базі 8-розрядного мікропроцесора), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Схема електрична принципова модуля на базі 8-розрядного мікропроцесора", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49841"

Текст 2 страницы из документа "49841"

Рисунок 2.1.1. - Структурна схема системного контролера і шинного формувача (СКФ).

Призначення вхідних, вихідних, вихідних і керуючих сигналів СКФ приведені при описі виводів мікросхеми в табл.2.1.1.

Таблиця 2.1.1. - Опис виводів СКФ

Позначення виводу

Номер контакту

Призначення виводу

D(7 - 0)

8; 21; 19; 6; 10; 12;

Входи/виходи даних

17; 15

(з боку МП)

STSTB

1

Строб стану (від ГТИ)

DBIN

4

Вхід сигналу "ПРИЙОМ" від МП

WR

3

Вхід сигналу "ВИДАЧА" від МП

HLDA

2

Вхід сигналу "ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ" від МП

DB(7 - 0)

7; 20; 18; 5; 9; 11; 16;

13

Входи/виходи інформаційної системної шини

MEMR

24

Читання пам'яті

MEMW

26

Запис у пам'ять

I/OR

25

Читання з ВУ

I/OW

27

Запис у ВУ

BUSEN

22

Дозвіл роботи шин - сигнал Н-рівня, що установлює усі виходи у високоімпедансний стан

INTA

23

Підтвердження переривання - сигнал L-рівня, використову-ваний для стробування введення адреси підпрограми обслуговування переривання

Ucc

28

Напруга живлення (+5В)

Підключення СКФ до МП наведено на рисунку 2.1.2.


Рисунок 2.1.2. - Схема підключення СКФ до МП

По сигналу STSTB, що виробляється ГТІ, відбувається запис слова-стану в регістр збереження, а потім видача його на комбінаційну схему, що формує керуючі сигнали.

Буферні регістри КР580ИР82 і КР580ИР83.

Буферні регістри КР580ИР82 і КР580ИР83 являють собою 8-розрядні паралельні регістри з тристабільними виходами. Вони використовуються для реалізації схем фіксації, буферизації і мульти-плексування в мікропроцесорних системах на базі МП КР580ИК80А та К1810ВМ86. На виходах мікросхеми КР580ИР82 генеруються не інвертовані вхідні дані, а на виходах мікросхеми КР580ИР83 - інвертовані.

Запис вхідних даних у буферні регістри виробляється при переході сигналу STB с Н-рівня в L-рівень. При Н-рівні сигналу ОЕ виходи буферних регістрів знаходяться у високоімпедансному стані.

Генератор тактових сигналів КР580ГФ24.

Мікропроцесорна інтегральна мікросхема КР580ГФ24 використовується як генератор тактових синхросерій F1 і F2 для мікропроцесора КР580ИК80А. Крім того, генератор виробляє сигнали початкової установки мікропроцесора RESET і готовності READY, які синхронізовані тактовими імпульсами, і строб STSTB, використовуваний для фіксації слова станів у системному контролері.

На рисунку 2.1.2. приведене умовне позначення генератора тактових сигналів КР580ГФ24 на електричній схемі.

Рисунок 2.1.2. - Позначення КР580ГФ24 на схемі електричній принциповій.

2.2. Принцип роботи окремих ВІС з використанням часових діаграм

В серії К580 процесор разом з пристроєм керування реалізований у вигляді окремої ВІС і має фіксовані розрядність і систему команд, "зашиту" у ВІС МП.

Схематичне зображення і позначення на електричній схемі приведене рисунку 2.2.1.

Рисунок 2.2.1. - Позначення мікропроцесора КР580ВМ80А на електричній схемі.

Функціональне призначення виводів МП КР580ВМ80А приведено в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1. Функціональне призначення виводів МП.

Вивід

Позначення

Тип виводу

Функціональне призначення виводів

1,25-

27, 29-40

Аю, Ао-А2> Аз-А9ї Аі5, Ai2-A14s ^п

Виходи

Канал адреси

2

GND

-

Загальний

3-10

D4-D7, D3-D0

Входи (виходи)

Канал даних

11

UTO

-

Напруга живлення - 5 V

12

RESET

Вхід

Установка в початковий стан

13

HOLD

Вхід

Захоплення

14

INT

Вхід

Запит переривання

15,22

Сь С2

Входи

Тактові імпульси

16

ШТЕ

Вихід

Дозвіл переривання

17

DBIN

Вихід

Прийом інформації

18

-WR

Вихід

Видача інформації

19

SYNC

Вихід

Сигнал синхронізації

20

Ucci

-

Напруга живлення +5 V

21

HLDA

Вихід

Підтвердження захоплення

23

RDY

Вхід

Сигнал "Готовність"

24

WATT

Вихід

Сигнал "Чекання"

28

'"Цвда

-

Напруга живлення +12 V

Цикл команд МП складається з машинних циклів, число яких для різних команд неоднакове і коливається в межах від одного до трьох. Машинний цикл потрібно кожного разу, коли ЦП звертається до пам'яті чи до порту вводу/виводу. На кожен байт обраної команди приділяється один машинний цикл, що містить три-п'ять тактів. На рис.2.2.2. показаний цикл команди з трьома звертаннями до пам'яті, що складається з трьох машинних циклів.

Рисунок 2.2.2. - Цикли і стани МП

Спочатку кожного машинного циклу ЦП видає на шину даних вісім розрядів інформації, що характеризує стан внутрішніх вузлів МП. Ця інформація знаходиться на шині даних протягом дії сигналу SYNC, що завжди з'являється в першому такті будь-якого машинного циклу. Інформація про стан МП по сигналу стробу видачі слова стану записується в спеціальний зовнішній регістр стану і зберігається в ньому до появи наступного стробу, тобто протягом усього часу машинного циклу, що залишився. Строб видачі слова стану формується поза МП логічним перемножуванням сигналів Ф1 і SYNC, як показано на рисунку 2.2.3. Таким чином, шина даних протягом короткого проміжку часу використовується для видачі і запису в зовнішній регістр слова стану внутрішніх вузлів МП, в інший час – за своїм прямим призначенням.

Рисунок 2.2.3. - Видача слова стану внутрішніх вузлів МП

Здавалося б природним для видачі інформації про стан МП використовувати додаткові висновки, аналогічні тим, що використовуються для видачі сигналів WR, DBIN, SYNC і ін., однак припустиме число виводів, що підключаються до одного кристала ІМС, дуже обмежено. Штучне мультиплексування шини даних дозволяє зменшити число виводів МП.

Інформація про стан внутрішніх вузлів МП показує, які дії будуть виконуватися протягом поточного машинного циклу. Існує 10 різновидів машинних циклів і відповідних їм різних слів стану МП, приведених у табл.2.2.2, де кожен розряд слова формує відповідний сигнал. Назви і призначення цих сигналів зазначені в табл.2.2.З.

Таблиця 2.2.2. Значення розрядів слова стану МП

для різних машинних циклів.

п/п

Тип машинного циклу

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

DO

1.

Вибір команди (Мі)

1

0

1

0

0

0

1

0

2.

Читання з пам'яті

1

0

0

0

0

0

1

0

3.

Запис у пам'ять

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Читання стека

1

0

0

0

0

1

1

0

5.

Запис у стек

0

0

0

0

0

1

0

0

6.

Уведення

0

1

0

0

0

0

1

0

7.

Висновок

0

0

0

1

0

0

0

0

8.

Підтвердження

Дозволу переривання

0

0

1

0

0

0

1

1

9.

Підтвердження

зупинки

1

0

0

0

1

0

1

0

10.

Підтвердження

переривання зупинці

0

0

1

0

1

0

1

1

Таблиця 2.2.3. Призначення розрядів слова стану МП.

Розряд

Позначення і найменування сигналу

Призначення розряду

D7

MEMR

Читання з пам'яті

Вказує на те, що в даному циклі буде вироблятися читання з пам'яті

D6

ЮТ

Введения

На шинах адресу установлений номер пристрою введення. Передбачається введення інформації в ЦП

D5

Ml

Вибір першого байта

Поточний цикл служить для вибору першого байта команди

D4

OUT

Висновок

На шинах адресу установлений номер пристрою виведення. Передбачається виведення інформації при сигналі WR

D3

HLTA

Підтвердження зупинки

Відгук на команду HLT. Підтверджує зупинку

D2

STACK

Стік

На шинах адресу встановлена адреса з покажчика стека

Dl

WO

Запис чи виведення

На шинах даних знаходиться інформація для запису в пам'ять чи для виведення на зовнішній пристрій

DO

ШТА

Підтвердження Переривання

Стробування номера запиту на переривання при дійсному сигналі DBIN

Формування керуючих сигналів.

Взаємодія МП із пам'яттю і пристроями введення-виведення здійснюється по сигналах шини керування. Частина сигналів надходить на цю шину безпосередньо. Інша частина сигналів, такі як I/OR, I/OW, MEMR, MEMW, формується відповідно до інформації, збереженої в регістрі слова стану fPSWY.

2.3. Принцип роботи пристрою згідно схеми електричної принципової

Блок процесора містить у собі МП ВІС D3, генератор тактових імпульсів D2, системний контролер D6, підсилювачі MA D4 і D5, підсилювач сигналів МП ВІС D7.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4292
Авторов
на СтудИзбе
635
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее