48896 (Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48896"

Текст 2 страницы из документа "48896"

2 Спеціальний розділ

2.1 Вибір і обґрунтування елементної бази

При розробці МР3-програвача –приставки до ПК було використано ноутбук, після проведеного підбору потрібної моделі було встановлено, що можна використовувати ноутбук з процесором що має невисокі характеристики (286, 386, 486). Це дозволяє при виготовленні пристрою значно зекономити на мікроконтролері та LCD-дисплеї.

Пристрій передбачається підключати до паралельного порту ПК, але, оскільки, це дещо зменшить максимальну якість прогріваної музики, можна використати і порт ISA, для чого потрібно буде лише перепрограмувати мікросхеми, але в такому випадку його можна буде підключити лише до стаціонарних ПК (ноутбуки такої шини зазвичай не мають).

Основною частиною схеми проектуємого пристрою є фінська мікросхема VS1001k компанії VLSI Oy, яка являє собою цифровий сигнатурний процесор для апаратного декодування MPEG layer 1, 2, 3.

Для керування мікросхемою і передачею потоку МР3 даних використовуються 2 шини: SCI (Serial Control Interface) та SCI (Serial Data Interface), дані про які зведено до таблиці в пункті 1.2.

VS1001k вміщує 15 SCI – регістрів, дані про які зведено до таблиці в пункті 2.2. Регістр MODЕ надзвичайно зручно використовувати для керування операціями VS1001k. Назви його бітів та їх функцій зведено до таблиці 2.1.2.

В бітах 8-0 регістра AUDАTA зберігається значення швидкості потоку даних в кілобітах за секунду (в випадку коли вона змінна вказується швидкість потоку), в бітах 12-9 індекс частоти дискретизації (таблиця 2.1.1).Таблиця 2.1.1 – Індекси частоти дискретизації регістру AUDATA

Біти 12-9

Частота дискритизації

0b0000

-

0b0001

44100

0b0010

48000

0b0011

32000

0b0l00

22050

0b0101

24000

0b0110

16000

0b0111

11025

0bl000

12000

0b1001

8000

Таблиця 2.1.2 – Назви бітів регістру та їх характеристика

Біт

Назва

Функція

Значення

0

SM._DIFF

Диференціал

0 – нормальний стан

1 – інвертовано лівий канал

1

SM.FFWD

Прискорена перемотка вперед

0 – нормальне виконання

1 – прискорена перемотка вперед

2

SM_RESET

Програмне скидання

0 – нормальний стан

1 - скидання

3

SM UNUSED1

Встановлення в 0

0 – встановлення в 0

4

SM_PDOWN

Режим енергозбереженння

0 – живлення ввімкнено

1 – живлення вимкнено

5

SM UNUSED2

Установка в 0

0 – встановлення в 0

6

SM UNUSED3

Установка в 0

0 - встановлення в 0

7

SM_BASS

Частотне расширення

0 - ввімкнено

1 - вимкнено

8

SM_DACT

Активний рівень DCLK

0 - зростаючий

1 - спадаючий

9

SMBYTEORD

Порядок бітів на вході послідовної шини

0 – молодший біт перший

1 – старший біт перший

10

SM IBMODE

Режим SDI

0 – ведомий

1 – ведучий

11

SM IBCLK

Частота DCLK в режимі ведучого

0 – 512 кГц

1 – 1024 кГц

Дані, наведені вище дозволяють зробити висновок про те, що використання в проектованому пристрої цифрового сигнатурного процесора VS1001k цілком обґрунтоване.

2.2 Принцип роботи окремих ВІС з використанням часових діаграм та алгоритмів роботи

В даному розділі представлено дані про роботу типового сигнального процесора та розглянуто характеристики роботи сигнального процесора VS1001k.

Структуру типового представника сім'ї з фіксованою комою МП TMS320xC5x наведено на рисунку 2.2.1.

Процесор виконано за гарвардською архітектурою, основаною на розподілі шин доступу до вбудованої пам'яті програм і даних. Це дозволяє зробити вибірку команди і даних в одному машинному циклі і забезпечує виконання більшості команд за один цикл.

Сигнальний процесор TMS320xC5x складається з центрального процесорного пристрою (CPU), вбудованої пам'яті програм і даних, багатофун­кціональних периферійних пристроїв, що здебільшого дозволяють позбу­тися додаткової зовнішньої апаратури.

Процесор містить шини: PDATA - шина даних пам'яті програм; PADDR - шина адреси пам'яті програм; DDATA - шина даних пам'яті да­них; DADDR - шина адреси пам'яті даних для незалежного доступу до пам'яті програм і даних.

Центральний процесорний пристрій CPU. До його складу входять:

 • 32-розрядний АЛЛ, який виконує більшість команд за один цикл;

 • акумулятор АСС, розділений на два сегменти по 16 розрядів (АССН і ACCL);

 • акумуляторний буфер АССВ;

 • арифметичний пристрій допоміжних регістрів ARA U;

 • регістровий файл AR0-AR7 і регістр INDR;

 • незалежний логічний блок PLU;

 • апаратний помножувач 16x16;

 • регістри зсуву: регістр масштабування і зсуву SPL, який виконує зсув ліворуч на 0-16 розрядів і призначений для вирівнювання та перетворення даних, узятих з пам'яті; регістр зсуву SFL на виході помножувача; регістр зсуву SR;

 • стек STACK;

 • покажчик команд PC;

 • мультиплексори MUX.

Рисунок 2.2.1 – Архітектура цифрових сигнальних процесорів

Арифметико-логічний пристрій АЛП. На перший вхід АЛП надходять дані одного з таких пристроїв:

 • регістра масштабування і зсуву SPL;

 • регістра зсуву SFL на виході регістра помножувача PREG;

акумуляторного буфера АССВ.

На другий вхід АЛП дані завжди надходять з акумулятора АСС, а результат виконання операцій надходить також в АСС. Регістр зсуву SR, з'єднаний з виходом АСС, виконує зсув ліворуч на 0-7 розрядів, що відбувається в циклі пересилання даних з АЛП на внутрішню шину даних.

Апаратний помножувач 16x16. Виконує операції над числами зі знаком і без знака. Операнди надходять з пам'яті даних. Один з операндів може бути константою, поданою безпосередньо в команді. Для тимчасового збе­реження одного з операндів використовують 16-розрядний регістр TREG. У 32-розрядний регістр PREG завантажується результат множення.

Регістровий файл, що складається з восьми допоміжних регістрів (AR0-AR1) та індексного регістра (INDR) використовують для формування адреси при непрямій адресації. Якщо треба, AR0-AR7 можна використовувати для тмчасового збереження, даних, Для щфесації до допоміжних регістрів слугує покажчик допоміжних регістрів (ARP). Регістри AR0-AR1 завантажуються з пам'яті даних, акумулятора АСС чи операндом, поданим у команді. Уміст AR0-AR7 можна зберегти в пам'яті чи використати для обчислень в АЛП.

Арифметичний пристрій ARAU. Разом з регістрами AR0-AR7 і INDR його призначено для генерації адреси. Зазвичай AR0-AR7 використовують для зберігання адреси, a INDR містить зсув. Прості арифметичні операції (дода­вання, віднімання; інкрементування, декрементування), виконувані в ARA(/з умістом AR0-AR1 і INDR, дозволяють реалізувати кілька видів непрямої адресації. Операції в ARAU виконуються одночасно з адресацією до поточної комірки пам'яті. Блок ARA U звільняє АЛП від роботи з обчислення адрес.

Логічний блок PLU виконує операції незалежно від АЛП Результат операцій у PLU не впливає на біти стану АЛП. Перший операнд надходить у PLU з пам'яті даних, другий - з пам'яті чи програм регістра маніпуляції бітами (DBMR). Спеціальні логічні команди, виконувані тільки PLU, дозво­ляють у 16-розрядному слові встановлювати та очищувати будь-яку кількість біт у довільній комбінації. Результат операцій у PLU зберігається в тій са­мій комірці пам'яті, звідки було обрано перший операнд. Отже, логічні операції можна виконувати безпосередньо зі змістом будь-якої комірки пам'яті даних, зокрема зі змістом перших 16 портів введення-виведення, що можуть адресуватися як пам'ять даних (адреси 50H-5FH).

Пам'ять. МП TMS32QxC5x передбачає роздільну адресацію до пам'яті програм, даних і портів введення-виведення. Ємність кожної області пам'яті 64 кбайт 16-розрядних слів. Вбудована в кристалі пам'ять - ROM, SARAM, DARAM знаходиться в загальному адресному просторі пам'яті і може використовуватися як пам'ять програм чи даних.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Кэшбэк на карту рублями
Хочешь кэшбэк рублями на карту от 1% до 30% от любой покупки? Оформи карту Тинькофф - по этой ссылке ты получишь вечное бесплатное обслуживание!
Оформить карту Тинькофф
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4252
Авторов
на СтудИзбе
645
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее