48300 (Програмне забезпечення для МПК Ломіконт), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Програмне забезпечення для МПК Ломіконт", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48300"

Текст 2 страницы из документа "48300"

Вхідний дискретний сигнал (03 та 04).

2. Для неперервного вимірювання рівня (LE) – ультразвуковий рівнемір з вихідним сигналом 0 – 20 мА. При підключенні до МПК – вхідний аналоговий сигнал (01).

3. Для вимірювання температури (ТЕ) – термометр опору з вбудованим нормуючим перетворювачем і вихідним сигналом 0 – 20 мА. Вхідний аналоговий сигнал (02).

4. Кнопки «Пуск» та «Стоп» – вхідні дискретні сигнали (01 та 02).

5. Клапани Кл 1, Кл 2, Кл 3, Кл 5, Кл 6 – дискретні електропневматичні клапани. 5 дискретних вихідних сигналів – 01, 02, 03, 05, 06.

6. Управління мішалкою за допомогою магнітного пускача. Дискретний вихідний сигнал – 04.

7. Клапан Кл 4 – пневматичний клапан з аналоговим електропневматичним перетворювачем. Управляючий сигнал 0 – 20 мА. Аналоговий вихідний сигнал – 01.

Таким чином для управління об’єктом необхідно сконфігурувати МПК який забезпечує підключення: 4 дискретних вхідних сигнали, 6 дискретних вихідних сигнали, 2 вхідних аналогових сигнали 0 – 20 мА 1 аналоговоговий вихідний сигнал 0 – 20 мА.

Конфігурування МПК і схеми підключення зовнішніх пристроїв МПК Ломіконт

Для реалізації алгоритму управління можна вибрати модель Ломіконта Л-120 з наступною конфігурацією:

Модулі базового комплекту: ПРЦ7 і МП7.

Модулі входів-виходів:

- 1 модуль дискретних входів – ДЦП2. 16 входів, настроєний на роботу з групами змінних 00 і 01;

- 1 модуль дискретних виходів – ЦДП2. 16 виходів, настроєний на роботу з групами змінних 00 і 01;

- 1 модуль аналогових входів АЦП16 (включає в себе по одному модулю гальванічного розподілення РГ12 на групи 00 і 01) - 16 входів, настроєний на роботу з групами змінних 00 і 01. Для сигналів від датчиків рівня і температури 0 – 20 мА на клемній колодці встановлюються резистори 400 Ом;

- 1 модуль аналогових виходів ЦАП4. 4 виходи, настроєний на роботу з групою змінних 00 з сигналом 0-20 мА.

Схема підмикання в МПК Ломіконт

Для реалізації алгоритму управління на базі Реміконта 130, у відповідності з типами і кількістю зовнішніх сигналів вибираєм регулюючу модель Реміконта 130 з модифікацією – 15.

Прикладне програмне забезпечення для МПК Реміконт Р-130 розробляється за допомогою “крос-системи” на ПЕОМ. Враховуючи поставлені в умові задачі вимоги щодо керування обрали наступну модель контролера:

Модель контролера: Регулююча

Комплектність групи А: МАС 8 ан.вх. і 2 ан.вих.(1)

Комплектність групи Б: МСД 8 д.вх. і 8 д.вих.(5)

Часовий діапазон контролера: Старший(Мин/Час)

Час циклу: 0.2 сек.

Під‘єднання зовнішніх пристроїв до рознімів контролера відбувається за допомогою клемно-блокових з‘єднань.

Підключення датчиків і виконавчих механізмів до МПК Реміконт-130

Modicon TSX Micro 3705

Рис. 2 Конфігурування контролера Modicon TSX Micro 3705

До складу контролера крім процесорного модуля входять:

- комбінований повноформатний модуль TSX DMZ 28DR, який встановлений у першому слоті і займає 1-е і 2-е місця. Модуль має 16 дискретних входів з напругою 24 В постійного струму та 12 релейних виходів з струмом комутації 3 А та напругою 24 В постійного струму і 24-240 В змінного струму;

- напівформатний модуль аналогових входів TSX AEZ 802, який розташований на 3-му місці і працює з 8 аналоговими сигналами 0-20 або 4-20 мА;

- ніпівформатний модуль аналогових виходів TSX ASZ 200, який розташований на 4-му місці і працює з 2 аналоговими сигналами 0-20, 4-20 мА або 0-10 В;

Рис. 3 Підключення дискретних входів та виходів

Рис. 4 Підключення аналогових входів та аналогового виходу

Рис. 5 Конфігурування процесорного модуля

Рис. 6 Конфігурування модуля дискретних входів

Рис. 7 Конфігурування модуля дискретних виходів

Рис. 8 Конфігурування модуля аналогових входів

Рис. 9 Конфігурування модуля аналогових виходів

Рис. 10 Конфігурування таймерів

Фрагмент програми імітації:

IF %M10 AND NOT %M11 THEN (*якшо нажата кнопка ПУСК і не нажата кнопка СТОП*)

IF %MW19=0 THEN (*ОБНУЛЯЄМ ТАЙМЕРИ*)

DOWN %TM1;

DOWN %TM2;

DOWN %TM3;

DOWN %TM4;

%MW19:=1;

END_IF;

IF %MW19=1 THEN (*ВІКДРИВАЄМ КЛ 5 І НА 40% КЛ 4*)

SET %M43;

%MW30:=6000;

START %TM1;(*ЗАПУСКАЄМ ТАЙМЕР 1*)

%MW19:=2;

END_IF;

IF %MW19=2 THEN (*ЯКЩО ВИЙШОВ ЧАС 5ХВ, ТО ЗАКРИВАЄМ КЛ4 І ЗАПУСКАЄМ ТАЙМЕР 2*)

IF %TM1.Q THEN

%MW30:=0;

START %TM2;

%MW19:=3;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=3 THEN (*КОЛИ ВИЙШОВ ЧАС 2 ХВ, ТО ЗАКР КЛ 5 І ВІДКР КЛ 1*)

IF %TM2.Q THEN

RESET %M43;

SET %M40;

SET %M48;

%MW19:=4;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=4 THEN (*НАПОВНЮЄМ БАЧОК МОЛОКОМ*)

%MW21:=%MW21+50;

IF %MW21>=10000 THEN %MW19:=5;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=5 THEN (*ЯКЩО БАЧОК ПОВНИЙ, ТО ЗАКР КЛ 1, ОБНУНИЛИ ПОКАЗНИК ДОЗ*)

IF %MW21>=10000 THEN

RESET %M40;

%MW200:=0;

%MW19:=20;

END_IF;

END_IF;

(*початок дозування*)

IF %MW19=20 THEN

%MW200:=1;

SET %M41;SET %M12;DOWN %TM5;START %TM5;%MW19:=21;

END_IF;

IF %MW19=21 THEN

IF %TM5.Q THEN SET %M13;RESET %M41;SET %M42;DOWN %TM6;START %TM6;RESET %M13;%MW19:=22;END_IF;

END_IF;

IF %MW19=22 THEN

IF %TM6.Q THEN RESET %M12;RESET %M42;%MW19:=23;END_IF;

END_IF;

(**)

IF %MW19=23 THEN

%MW200:=2;

SET %M41;SET %M12;DOWN %TM5;START %TM5;%MW19:=24;

END_IF;

IF %MW19=24 THEN

IF %TM5.Q THEN SET %M13;RESET %M41;SET %M42;DOWN %TM6;START %TM6;RESET %M13;%MW19:=25;END_IF;

END_IF;

IF %MW19=25 THEN

IF %TM6.Q THEN RESET %M12;RESET %M42;%MW19:=6;END_IF;

END_IF;

(*кінець дозування*)

IF %MW19=6 THEN (*ЯКЩО ДВІ ДОЗИ..., ТО ВКЛЮЧАЄМ МІШАЛКУ І ТАЙМЕР 3*)

SET %M45;

START %TM3;

%MW19:=7;

END_IF;

IF %MW19=7 THEN (*КОЛИ ВИЙШОВ ЧАС 3ХВ, ТО ВИКЛ МІШАЛКУ, ВІДКРИТИ КЛ 4 ПОВНІСТЮ*)

IF %TM3.Q THEN

RESET %M45;

%MW30:=10000;

%MW19:=8;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=8 THEN (*підігрівання*)

%MW20:=%MW20+20;

IF %MW20>=4000 THEN %MW19:=9;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=9 THEN (*КОЛИ ТЕМПЕРАТУРА=40 ГРАД, ТО ЗАКР КЛ 4, ВІДКР КЛ 5*)

IF %MW20>=4000 THEN

%MW30:=0;

SET %M43;

SET %M49;

%MW19:=10;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=10 THEN (*ЗЛИВ МОЛОКА*)

%MW21:=%MW21-50;

IF %MW21<1 THEN %MW19:=11;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=11 THEN (*КОЛИ АПАРАТ ПОРОЖНІЙ, ВІДКРИТИ КЛ 6, ЗАПУСТИТИ ТАЙМЕР 4*)

IF %MW21=0 THEN

%MW20:=0;

SET %M44;

START %TM4;

%MW19:=12;

END_IF;

END_IF;

IF %MW19=12 THEN

IF %TM4.Q THEN (*КОЛИ ВИЙШОВ ЧАС 6 ХВ, ЗАКР КЛ 6, ЗАКР КЛ 5 *)

RESET %M44;

RESET %M43;

%MW19:=0;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

Копія екрану Runtime Screen:

Література

1. Ельперін І.В. Промислові контролери: Навч.посіб. – К.: НУХТ, 2003. – 320 с.

2. Ельперін І.В. Промислові контролери. Частина 1.: Конспект лекцій до вивчення дисц. Для студ. Спец. 6.092500 «автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп‘ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» напряму підготовки 0925 «Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології». – К.: НУХТ, 2007. – 84 с.

3. Ельперін І.В. Промислові контролери. Частина 2.: Конспект лекцій до вивчення дисц. Для студ. Спец. 6.092500 «автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп‘ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» напряму підготовки 0925 «Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології». – К.: НУХТ, 2007. – 84 с.

4. Мікропроцесорні пристрої і системи управління в харчовій промисловості: Навч. Посібник /І.В.Ельперін, Є.Л.Календро, А.П.Ладанюк. -К.: ІСДО, 1994. - 140 с.

5. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації: Метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092501 “Автоматизоване управління технологнічними процесами” та 6.092502 “Комп‘ю-терно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”ден. та заоч.форм навчання / Уклад.: І.В. Ельперін, В.М. Кушков, Г.В. Кабальський. – К.: УДУХТ, 2001. – 16 с.

6. Мікропроцесорні пристрої та системи автоматики: Метод. Вказівки до вивчення дисципліни для студтів спец.. 7.092501 “Автоматизація технологнічних процесів і виробництв заоч. форми навчання” / Уклад.: І.В. Ельперін, В.М. Кушков.– К.: УДУХТ, 1998. – 20 с.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее