Физика - решения задач №9 в НИУ «МЭИ» за 1 семестр на СтудИзбе