50406 (Розробка бази данних діяльності магазину "Автозапчастин")

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка бази данних діяльності магазину "Автозапчастин"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "50406"

Текст из документа "50406"

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних систем

«РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ ДІЯЛЬНОСТІ МАГАЗИНУ АВТОЗАПЧАСТИН»

Пояснювальна записка до курсового проекту

з дисципліни «Організація баз даних і знань»

Спеціальність

«7.080401 інформаційні управляючі системи та технології»

Студент

Чуркін О.П

Керівник

к.т.н., професор

Степанов В.П

Харків, 2009р.

ВСТУП

Метою створення цього курсового проекту є закріплення теоретичних та практичних знань щодо проектування, розробки та введення в експлуатацію бази даних. Для цього спроектуємо базу даних для віртуального магазину «MotorUA», яке займається продажом та сервісним обслуговування автомобілів. База даних необхідна для обліку та систематизації інформації про робітників даного підприємства, їхніх замовників, створених проектів та проектів що знаходяться у стадії розробки. Також база даних буде потрібна для автоматизації різноманітних бізнес процесів, отримання різноманітних статистичних даних та запитів на отримання необхідної інформації.

Розроблена база даних повинна допомагати в управлінні підприємством шляхом отримання миттєвих відповідей на відіслані запити. Запити можуть стосуватися діяльності як робітників (їх завантаження, тощо), так й різноманітні дані про замовників та їх проекти. Економічний ефект від впровадження бази даних є очевидним, бо автоматизується сам процес отримання різноманітної інформації на ряду зі старовинним збором з паперових архівів.

Для бази даних розробник пред’являє такі вимоги:

  • інформативність бази даних;

  • можливість мати резервну копію даних;

  • забезпечувати одержання загальних або деталізованих звітів за підсумками роботи;

  • дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників;

  • забезпечувати одержання інформації, без істотних затримок;

  • виконувати точний і повний аналіз даних;

  • захист інформації від несанкціонованого доступу.

Права користувачів бази даних, їх права на різноманітні дії над інформацією буде розглянуте у пункті 7 «Розробка механізмів захисту даних від несанкціонованого доступу».

Сучасні СУБД в основному є додатками Wіndows, тому що дане середовище дозволяє більш повно використовувати можливості персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК обумовив не тільки широкий перехід до середовища Wіndows, де розроблювач програмного забезпечення може в менше ступені піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК у цілому й СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.

Серед найбільш яскравих представників систем керування базами даних можна відзначити: Mіcrosoft Access, MySQL, Mіcrosoft SQL Server та Oracle. Саме на останній ми й зупинимось, як на одному з найкращих варіантів, побудованій за технологією «клієнт-сервер», бо на ряду з СУБД, сучасний підхід до керування базами даних має на увазі широке використання технології «клієнт-сервер».

На сьогоднішній день розроблювач не зв'язаний рамками якого-небудь конкретного пакета, а залежно від поставленого завдання може використовувати самі різні додатки.

РОЗДІЛ 1 ВИБІР АВТОМАТИЗУЄМИХ ФУНКЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Даний розділ присвячений вибору функції що автоматизуються та інформаційного забезпечення, які виступають за основу для подальшого проектування структури бази даних. В розділі дається короткий опис предметної області; проводиться вибір та опис функції; що автоматизуються виконується опис інформаційного забезпечення.

  1. Короткий опис предметної області

В даному підрозділі дається кроткий опис предметної області, у якому функціонує інформаційна система "Розробка бази даних діяльності підприємства". Описується середовище функціонування, об’єкт і суб’єкт управління, цілі і задачі управління.

1.1.1 Середовище функціонування

Середою функціонування системи "Розробка бази даних діяльності підприємства" є підприємства «MotorUA».

1.1.2 Об’єкт управління

Об’єктом управління виступає процес обліку та систематизації інформації про робітників даного підприємства, їхніх замовників, створених проектів та проектів що знаходяться у стадії розробки.

1.1.3 Суб’єкт управління (управляюча система)

Суб’єктом управління виступає віртуального підприємства «MotorUA», яке займається прокладкою комп'ютерних мереж і розробкою програмних комплексів.

1.1.4 Цілі і задачі управління

Цель управления состоит в обслуживании запросов наибольшего числа пассажиров.

Для достижения этой цели в процессе управления решаются следующие задачи:

В процесі керування можуть бути виконані такі завдання:

  1. ведення обліку працівників;

  2. ведення обліку поставок;

  3. зберігання відомостей щодо замовників;

  4. введення обліку завантаження працівників;

  1. Вибір та опис функцій, що автоматизуються

В даному розділі дається короткий опис чотирьох функцій управляючої системи, які необхідно автоматизувати з використанням інформаційної системи, яка розробляється. Дається перелік об’єктів предметної області, які беруть участь в реалізації функцій, що автоматизуються.

1.2.1 Перелік функцій, що автоматизуються

В рамках даного проекту для автоматизації були вибрані наступні функції:

1) Облік клієнтів

 1. Облік працівників

 2. Облік поставок

1.2.2 Функція 1 – «Облік працівників»

Дана функція необхідна для реалізації отримання інформації про співробітника, його особову інформацію: , ПІП, домашня адреса, досвіт роботи, рік народження, освіта, примітки, фото. В реалізації даної функції приймають учать наступні об’єкти предметної області: співробітник.

Автоматизація даної функції дозволить отримувати повну інформацію про кожного співробітника.

1.2.3 Функція 2 – «Облік клієнтів»

Дана функція необхідна для реалізації обліку клієнтів, та їх особисту інформацію: назва підприємства замовника, телефон, банк, номер рахунку в банку, код ЄДРОПУ, адреса, відповідальний за замовлення, телефон відповідального.

Автоматизація даної функції надасть можливість фіксувати данні про клієнтів фірми.

1.2.4 Функція 3 – «Облік поставок»

Дана функція необхідна для реалізації обліку проектів котрі ведуться магазині автозапчастин.

Автоматизація даної функції дозволить керівництву спостерігати за розвитком проектів проектів.

1.2.6 Перелік об’єктів, які приймають участь в реалізації функцій

Об’єкти предметної області, які беруть участь у реалізації автоматизованих функцій приведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Перелік об’єктів, які приймають участь в реалізації функцій

№ з/п

Назва об’єкту

Опис об’єкту

Функції

1

2

3

1

Робітник фірми

Фізична особа, яке працює у фірмі

+

2

Замовник

Фізична або юридична особа, яке дає заказ на розробку проекту

+

+

3

Поставка

Показує дату початку та кінця поставки замовленої запчастини

+

1.3 Первісний опис інформаційного забезпечення

В даному підрозділі подається первісний опис інформаційного забезпечення функцій, які обрані для автоматизації. Інформаційне забезпечення кожної функції у вигляді сукупності атрибутів, необхідних для її здійснення, з вказівкою об’єктів предметної області, яким належать атрибути, зображено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3.1 Інформаційне забезпечення функції 1 Облік працівників

Об’єкт

Атрибут

Опис атрибута

Робітник фірми

1.1 Прізвище робітника

1.2 Ім’я робітника

1.3 По батькові робітника

1.4 Рік народження

Освіта(вища, технічна )

Стаж праці робітника

Місце проживання робітника

1.5 Освіта

1.6 Фото

1.7 Стаж роботи

1.8 Адреса

Таблиця 1.3.2 Інформаційне забезпечення функції 2 Облік клієнтів

Об’єкт

Атрибут

Опис атрибута

Замовник

1.1 назва підприємства

назва підприємства замовника

1.2 телефон

Телефон підприємства

1.3 банк

Банк замовника

1.4 номер рахунку в банку

Рахунок у банку

Ареса підприємства

1.5 код ЄДРОПУ

1.6 адреса

Таблиця 1.3.2 Інформаційне забезпечення функції 2 Облік проектів

Об’єкт

Атрибут

Опис атрибута

1. Замовник

1.1 назва підприємства

назва підприємства замовника

1.2 телефон

Телефон підприємства

1.3 банк

Банк замовника

1.4 номер рахунку в банку

Рахунок у банку

Ареса підприємства

1.5 код ЄДРОПУ

1.6 адреса

2. Поставка

2.1 Початок поставки

2.1 Кінец поставки

2.3 Вартість

Вартість поставки

2.3 Керівник

Керівник продажу

2.4 Премія

Премія, %, при достроковому виконанні

2.5 Назва поставки

Назва поставки

Початок участі працівника в поставки

3. Розробник

3.1Початок

3.2 Кінець

1.4 Висновок

В результаті аналізу функціонування автоматизованої системи Розробка бази даних діяльності магазину автозапчастин" було обрано 3 функції, які охвачують дану предметну область.

РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ER-МОДЕЛІ


Даний розділ присвячено проектуванню локальних ER-МОДЕЛЕЙ, які відповідають окремим функціям що автоматизуються. У розділ проводиться нормалізація локальних ER-моделей, розробляються специфікація обмежень і правил підтримки цілісності для локальных ER-моделей.

2.1 Складання локальної ER-моделі

У даному підрозділі на основі описових моделей даних, отриманих на попередніх етапах проектування, для кожної функції, що автоматизується, будуються початкові концептуальні моделі Entity-relationship (ER-моделі) в графічній формі.

2.2 Нормалізація локальних ER-моделей


У даному підрозділі на основі аналізу та перетворення вихідних ER-моделей для кожної функції що автоматизується будуються нормалізовані ER-моделі, які не містять "прихованих" сутностей.

2.2.1 Функция 1 Облік працівників

Нормалізовану ER-модель для цієї функції, отримана на основі опису, наведеного в попередніх розділах, представлена на малюнку 2.2.1. Відомості про обмеження цілісності, наведені на цьому малюнку, пояснюються нижче в підрозділі 3.3, присвяченому обмеженням та правилам підтримки цілісності.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4098
Авторов
на СтудИзбе
673
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее