50240 (Комп’ютерні мережі. Аналіз роботи і оптимізація), страница 7

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Комп’ютерні мережі. Аналіз роботи і оптимізація", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "50240"

Текст 7 страницы из документа "50240"

Таким чином, для здійснення описаної вище атаки необхідною і достатньою умовою є знання двох поточних 32-бітових параметрів і ISSb, що ідентифікують TCP-з’єднання. Розглянемо можливі способи їх отримання. У разі, коли хакреський хост підключений до мережевого сегменту, що атакується, завдання отримання значень ISSa і ISSb є тривіальним і вирішується шляхом аналізу мережевого трафіку. Отже, потрібно чітко розуміти, що протокол TCP дозволяє захистити з'єднання тільки у випадку-неможливості перехоплення хакером повідомлень, які передаються по даному з'єднанню, тобто тільки у разі, коли хакреський хост підключений до мережевого сегменту, відмінного від сегменту абонента TCP-з’єднання [4].

Тому найбільший інтерес для хакера представляють міжсегментні атаки, коли він і його мета знаходяться в різних сегментах мережі. В цьому випадку завдання отримання значень ISSa і ISSb не є тривіальним. Для вирішення даної проблеми на сьогодні придумано тільки два способи.

 • Математичний прогноз початкового значення параметрів TCP-з'єднання за екстраполяцією попередніх значень ISSa і ISSb.

 • Використання вразливостей ідентифікації абонентів TCP-з’єднання на rsh-серверах Unix.

Перше завдання вирішується шляхом поглиблених досліджень реалізації протоколу TCP в різних операційних системах і сьогодні має тільки теоретичне значення. Друга проблема вирішується з використанням вразливостей системи Unix ідентифікації довірених хостів. Довіреним по відношенню до даного хосту А називається мережевий хост В, користувач якого може підключитися до хосту А без аутентифікації за допомогою r-служби хосту А. Маніпулюючи параметрами TCP-пакетів, хакер може спробувати видати себе за довірений хост і перехопити TCP-з’єднання з хостом, що атакується [5].

Єдиним порятунком від перехоплення даних є їх шифрування, тобто криптографічні методи захисту. Посилаючи в мережі повідомлення, слід заздалегідь припускати, що кабельна система мережі абсолютно уразлива, і будь-який хакер, що підключився до мережі, зможе виловити з неї всі передані секретні повідомлення. Є дві технології вирішення цієї задачі - створення мережі VPN і шифрування самих повідомлень. Всі ці завдання можна вирішити за допомогою пакету програм PGP Desktop Security [12].

3.5 Комутований доступ до мереж

Телефонні лінії зв'язку, підключені до корпоративної мережі, по суті є якнайкращим способом вторгнення в комп'ютерну систему організації. На входах в підключений до Інтернету сервер сьогодні, як правило, встановлені брандмауери, а ось телефонні лінії, невідомо як і ким підключені до комп'ютерів за допомогою модемів – це реалії сьогодення. Дуже багато співробітників організацій підключають до своїх офісних комп'ютерів модеми для організації входів зі своїх домашніх комп'ютерів.

Після такого підключення вся система захисту комп'ютерної системи фактично обнуляється, адже немає нічого простішого, ніж визначення телефонної лінії з модемом, що працює на іншому кінці. Набравши відповідний номер, можна почути характерні звуки, що видаються модемом на іншому кінці лінії зв'язку.

Ці звуки є не що інше, як сигнали, за допомогою яких модеми зв'язуються один з одним. Знаючи протокол взаємодії модемів, частоти, послідовності і тривалість сигналів - для фахівців секретів тут немає, можна написати програму, що автоматизує процес пошуку модемних ліній зв'язку, здатну перебирати набори телефонних номерів із заданого діапазону, виявляти модемні лінії зв'язку і записувати отримувані повідомлення в спеціальний журнал [4].

На сьогоднішній день існує безліч програм-сканерів, найвідоміші з них – це утиліта Login Hacker, що дозволяє застосовувати для завдань сканування сценарії, утиліта THN-Scan і ToneLock компанії Minor Threat&Mucho Maas. Дві останні утиліти запускаються з командних рядків і не мають графічного інтерфейсу.

Серед усіх програм сканерів можна виділити програму PhoneSweep компанії Sandstorm. Ця утиліта дозволяє сканувати відразу декілька телефонних ліній, працюючи з декількома модемами одночасно, виявляти віддалену програму, що приймає телефонні дзвінки, і навіть підбирати пароль для доступу до цієї віддаленої програми. Демо-версія програми PhoneSweep дозволяє робити майже все, окрім виконання реальних дзвінків, замінюючи їх імітацією.

Щоб приступити до злому ліній зв'язку, хакерові необхідно знати телефони організації, тому перше завдання хакера - визначити, хоч би приблизно, діапазон номерів організації, комп'ютерну систему якої хакер буде атакувати.

Перед виконання атаки кваліфікований хакер завжди виконує попередній збір даних про організацію, який полягає в пошуку всіх відомостей, які хакер може зібрати про комп'ютерну систему, що атакується. Мається на увазі інформація, що містить звіт про комп'ютерну мережу організації. На хакреських сайтах можна знайти файли з результатами сканування широкого діапазону телефонних номерів. У цих файлах можна знайти безліч відомостей про телефони різних організацій з вказівкою програми, що приймає дзвінки, і навіть відомостей про паролі доступу [12].

3.5.1 Сканер PhoneSweep 4.4

Утиліта PhoneSweep - по суті, перший по справжньому функціональний інструмент для аналізу систем захисту телефонних ліній. Програмні інструменти, що використовувалися до цих пір були складні в управлінні, створені програмістами-любителями і позбавлені підтримки виробника. Проте основним їхнім недоліком є погана сумісність з сучасними системами Windows.

Програма PhoneSweep позбавлена цих недоліків і пропонує всім користувачам могутні засоби тестування модемних ліній на предмет їх захищеності від несанкціонованого доступу. Програма PhoneSweep володіє такими можливостями.

 • Працює на операційних системах Windows 95/98/NT/2000/XP.

 • Забезпечена зручним графічним інтерфейсом.

 • Дозволяє тестувати системи захисту на стійкість до атак «грубою

силою» з генерацією пар логін/пароль для злому з'єднань за протоколом РРР (Point-to-Point protocol - Протокол двоточкового з'єднання).

 • Дозволяє створювати звіти, що налаштовуються.

 • Дозволяє працювати з декількома модемами, від 1 до 4.

 • Дозволяє зупиняти і перезапускати сканування з різними налаштуваннями, причому без всякої втрати отриманих даних.

3.5.2 Робота з програмою PhoneSweep 4.4

Щоб почати сканування телефонних номерів за допомогою програми Phone-Sweep, слід зробити три операції.

 • У робочому вікні програми PhoneSweep відкрити вкладку Setup (Параметри), представлену на рис. 3.22 і налаштувати поточний профіль програми.

 • Відкрити вкладку Phone Numbers (Телефонні номери), представлену на Рис. 3.21 і, клацнувши на кнопці Add (Додати). В діалозі Add Phone Numbers (Додати номери телефону), представленому на рис. 3.23, ввести діапазон телефонних номерів для прозвону.

 • У робочому вікні програми PhoneSweep клацнути на кнопці Start (Старт) і дочекатися результатів.

Основною процедурою є налаштування профілю програми, яка в термінах довідкової системи програми називається створенням правил прозвону (dialing riles).

Правила прозвону програми PhoneSweep дозволяють керувати порядком, часом і частотою дзвінків, що виконуються в процесі сканування телефонних номерів організації. При створенні правил прозвону слід добитися такої поведінки програми PhoneSweep, яка, з однієї сторони, не приверне зайвої уваги системи захисту ліній зв'язку, а з іншої - дозволить вирішити поставлене завдання з мінімальними зусиллями.

Для ідентифікації і злому доступу до віддаленої системи слід відкрити вкладку Effort (Режим) (рис.3.24).

Як видно з рис. 3.24, тут є все необхідне, щоб злом віддаленої системи пройшов якомога ефективніше. У списку Set Level (Встановіті рівень), можна вибрати, чи слід просто під'єднатися до телефону (пункт Connect (З'єднатися)), або ж спробувати ідентифікувати віддалену систему (пункт Identity (Ідентифікація)), або ж спробувати зламати доступ до системи (пункт Penetrate (Проникнути)). При цьому список Scan For (Сканувати), дозволяє вибрати режим пошуку модемів факсимільних апаратів, що важливо для різних застосувань (безглуздо, намагатися зламати доступ до факсимільного апарату).

Телефонні лінії, підключені через модем до комп'ютерної системи – найнадійніший шлях для проникнення в локальну мережу організації. Причина полягає в масовому характері нелегального встановлення модемів для роботи з робочим комп'ютером сидячи вдома. Додати сюди наявність множини забутих і покинутих ліній, повна зневага правилами комп'ютерної безпеки, що панує в більшості організацій, ось чому досить часто відбуваються зломи мереж різних фінансових установ.

Описана в цьому питанні програма PhoneSweep – це найбільш могутній засіб для вирішення завдань проникнення у віддалену систему. Програма PhoneSweep корисна як хакерові, так і антихакерові, оскільки тестування телефонних номерів організації – це надійний спосіб перевірки наявності недоліків в системі захисту комп'ютерної системи від віддаленого проникнення [4].

Висновки

В даній кваліфікаційній роботі вивчено основні види архітектури обчислювальних мереж, встановлено, що існують такі види архітектури: архітектура термінал – головний комп’ютер, однорангова архітектура, архітектура клієнт – сервер. Розглянуті особливості їхнього використання.

В роботі також проаналізовано методи пошуку несправностей в мережі, та виявлено їхні основні причини. Встановлено, що до найбільш поширених несправностей можна віднести: реєстрацію робочої станції, надання DHCP сервером ІР-адреси робочій станції, швидкодія мережі, помилки у журналі подій, та надмірне широкомовлення. Також вивчені можливості їхнього вирішення.

В третьому розділі роботи досліджені методи несанкціонованого доступу до мереж та захист від них. Виявлено, що отримати несанкціонований доступ до комп’ютерної мережі можна за допомогою засобів віддаленого керування, перехопленням мереживих даних, за допомогою комутованого доступу, при зломі брандмауера, та іншими методами. Встановлено, що для захисту мережі адміністратору необхідно регулярно проглядати журнал безпеки, що допоможе виявити незрозумілі події, такі як очищення журналу безпеки, або доступ до захищених ресурсів. Для запобігання взлому, паролі доступу мають бути досить складними, щоб їх не можна було зламати словарною атакою, або простим перебором. Розділення доступу користувачів до мережевих ресурсів різного ступеня секретності також різко підвищує рівень безпеки мережі.

Список скорочень і пояснень

Netmon (Microsoft Network Monitor- мережевий монітор) програма для операційних систем сімейства Windows, призначена для перегляду пакетів даних в комп’ютерній мережі.

IP (Internet Protocol – протокол Internet). Протокол стека TCP/IP, що забезпечує адресну інформацію і інформацію про маршрутизацію. Протокол IP забезпечує обмін дейтаграмами між вузлами мережі і є протоколом, що не встановлює з'єднання і що використовує дейтаграми для відправки даних з однієї мережі в іншу.

TCP (Transmission Control Protocol – протокол управління передачею). Протокол стека TCP/IP, що відповідає за надійну передачу даних від одного вузла мережі до іншого. Він створює сеанс зі встановленням з'єднання, тобто віртуальний канал між машинами.

NETBIOS (Базова мережева система вводу виводу). NETBIOS встановлює з'єднання між комп'ютерами, а NETBEUI надає послуги передачі даних для цього з'єднання.

NETBEUI (NETBIOS Extended User Interface – розширений призначений для користувача інтерфейс базової мережевої системи вводу виводу). Розроблений спільно IBM і Microsoft, цей протокол забезпечує транспортні послуги для NETBIOS.

ICMP (Internet Control Message Protocol – протокол керуючих повідомлень Internet) використовується протоколом IP і іншими протоколами високого рівня для відправки і отримання звітів про стан переданої інформації. Цей протокол використовується для контролю швидкості передачі інформації між двома системами. Якщо маршрутизатор, що сполучає дві системи, переобтяжений трафіком, він може відправити спеціальне повідомлення ICMP – помилку для зменшення швидкості відправлення повідомлень.

UDP (User Datagram Protocol – протокол призначених для користувача дейтаграм ) призначений для відправки невеликих об'ємів даних без установки з'єднання і використовується програмами, які не потребують підтвердження адресатом їх отримання.

WINS (Windows Internet Name Service –Служба інтернет імен Windows, інша назва — NetBIOS Name Server, NBNS) — cлужба зіставлення NetBIOS-імен комп'ютерів з IP-адресами вузлів. Сервер WINS здійснює реєстрацію імен, виконання запитів і звільнення імен. При використанні NetBIOS поверх TCP/IP необхідний WINS сервер для визначення коректних IP-адрес.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4125
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее