50155 (Електронні архівні публікації в Інтернеті), страница 3

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Електронні архівні публікації в Інтернеті", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "50155"

Текст 3 страницы из документа "50155"

Особливу військово-історичну і художню цінність являють собою розміщені в експозиції роботи відомих фронтових фотокореспондентів - Е.Халдея, О.Кноррінга, М.Альперта, Я.Халіпа, В.Тарасевіча, Е.Евзеріхина, та ін., а також низка рідкісних фотознімків, авторів яких не встановлено.

На сайті представлені фотографії прес-служби армії США, фотографії, вилучені у полонених солдатів вермахту, фотографування міністерства пропаганди III рейху, фотоматеріали, зібрані представниками ЧГК.

Історико-хронологічні рамки і тематична структура сайту відбиті в рубрикаторі. У розділі "Посилання" містяться посилання на інтернет-ресурси з колекціями документальних фотографій періоду Другої світової війни.

Серед архівів близького зарубіжжя не можна обійти увагою Російський державний архів науково-технічної документації (РДАНТД), який має власний сайт (http://rgantd.ru), і має вагомий досвід і здобутки в поширенні архівної справи до мережі. Сайт вирізняється своїм дизайном та схемою компоновки матеріалу для полегшення пошуку інформації, оперативного поповнення та реорганізації розділів. І найголовніше, -- на сайті викладено документи та їх комплекси.

У схемі компоновки сторінок сайту "Головна" сторінка відсутня, а останні фактично є закінченими його структурними одиницями, що містять посилання на інші сторінки та інформаційні ресурси. Такий підхід зручний насамперед для користувача: зайшовши на сайт, можна відразу потрапити на сторінку із зазначеною інформацією, де (залежно від задуму адміністрації) розміщено відомості про архів, контактна інформація, новини та ін.

Для архівного сайту, який цінується насамперед своєю інформаційною складовою та має певний круг зацікавлених саме в цій інформації користувачів, приємним є скасування чисто оформлювальної графіки сторінок.

Система навігації складається зі стандартного лівобічного меню та навігаційної панелі в правому полі сторінки, на яку винесено заслання на електронні фото-, кінокаталоги і версії книг, архівні путівники, віртуальні виставки. Таким чином, логічно рознесені заслання на інформаційні ресурси сайту, що відносяться до різних напрямів інтересів його відвідувачів. У лівому полі - посилання на інформацію про діяльність архіву; у правому - на ресурси архіву як сховища.

Для зручності роботи з сайтом нових відвідувачів у верхній частині кожної сторінки розміщена періодично оновлювана інформаційна панель з анонсами його останніх змін і іншою довідковою інформацією. Для тієї ж мети надана можливість подачі запитів соціально-правового характеру в режимі online. Подібний механізм реалізовано також за допомогою спеціальної інтерактивної web-форми, при заповненні якої користувач повинен повідомити необхідні особисті дані і контактну інформацію, потім відправити заявку до РДАНТД електронною поштою в стандартизованому вигляді. Після її отримання співробітник архіву, котрий займається соціально-правовими запитами, зв'язується за вказаним у заявці телефоном із користувачем і, після підтвердження особистих даних останнього, приступає до виконання запиту. Довідка, з міркувань безпеки персональної інформації, видається безпосередньо в РДАНТД і лише при пред'явленні посвідчення особи. Такий підхід знижує трудовитрати співробітників відділу наукового використання і публікації документів, змушених особисто бути присутніми при подачі запитів користувачами, а також економить час самих громадян, що потребують довідок соціально-правового характеру.

Сьогодні сайт має наступні основні розділи: "Історія РДАНТД"; "Опис фондів" (інформація про склад і обсяг фондів); "Наукові праці і публікації" (продукція фахівців РДАНТД за 2000-2005 рр., повний список публікацій за 1993-2000 рр. з проблем доступу до автоматизованих інформаційних ресурсів архіву, впливи інформаційних технологій на безпеку архівних документів, контролю їх фізико-хімічного стану і забезпечення збереження, вживання технології оцифрування, підготовки стандартів роботи з архівними документами та ін. За станом на жовтень 2005 р. в розділі 22 роботи); "Документи з особового складу" (перелік організацій, що передали на зберігання в архів документи з особовому складу: накази, картки обліку кадрів, особисті справи; включає сучасні назви організацій, їх перейменування і номера відповідних фондів, що містять документи з особового складу. За станом на червень 2005 р. у переліку 30 організацій); "Читальний зал" (правила роботи користувачів у читальних залах державних архівів Російської Федерації, а також режим роботи і контактна інформація читального залу РДАНТД); "Електронні каталоги" (за станом на жовтень 2005 р. у фотокаталозі 3000 фотографій, у кінокаталозі - 3500 описів кінодокументів з фондів РДАНТД.

Пошук у фотокаталозі можливий за архівним номером документа; ключовим словам; рубрикам, наприклад "Астронавти", "Космодроми", "Методи відбору космонавтів", "Системи життєзабезпечення", і дати зйомки. Передбачена можливість послідовного перегляду всієї фотоколекції. Користувач отримує список фотодокументів з їх цифровими копіями, архівними номерами, описами і датами зйомки, а також інформацію про загальну кількість знайдених документів. Пошукова система кінокаталога включає наступні параметри запиту: архівний номер документа; рубрики; назва, анотація і ключові слова; автори і дата випуску. Кожному елементу списку з результатами пошуку відповідає коротка довідка по кінодокументу, що містить його архівний номер, дату випуску, назву і анотацію, ключові слова, персоналії, інформацію про авторів, кольоровість і метраж); "Віртуальні виставки" (демонструє архівні документи з коментарями і статті, присвячені ювілейним датам ракетно-космічної галузі).

Висновок

Отже, мережа Інтернет стала важливою і оціненою архівістами сферою вживання інформаційних технологій в архівній справі. Сьогодні перед архівними сайтами відкриті величезні можливості, які неухильно розширюються разом з технологічним прогресом. Величезні можливості відкрились і для користувачів архівних фондів. Вільний доступ до архівних фондів різних країн світу, постійно зростаюча кількість архівних документів з якими можна працювати в on-line режимі, дає змогу говорити про велике значення та доцільність перебування архівів у мережі.

Величезна користь від електронного розподіленого (онлайнового) ресурсу і для самих архівів. Що ефективніше користувачам надають он-лайнові послуги, тим цілішим залишається власний архівний фонд, зменшується навантаження на приміщення і устаткування, покращуються умови праці персоналу архівів. Отже, нові документно-ресурсні і технічні можливості істотно розширюють сферу сучасної архівної справи, дозволяють фондам більш повно реалізовувати своє соціальне і наукове призначення. Архівні фонди розширюють видовий спектр формульованих документів, що зберігаються, залишаючись по суті самими собою, тобто впорядкованими зібраннями профільних онлайнових документів, що належать даній установі.

Можна констатувати, що в застосуванні інформаційних технологій зарубіжними архівами пройдено критичні крапки в нарощуванні інформаційного потенціалу, набуття досвіду, розробки спеціальних технологій, і зараз триває процес розширення і підвищення ефективності використання накопичених ресурсів, різностороннього вживання напрацьованих технологій.

Використання інформаційних технологій в архівній справі стає усе більш різнобічнішим, вони поступово проникають у всі напрями архівних робіт, перетворюючись з екзотики в звичну, невід'ємну і таку, що все менш виділяється, частину архівної повсякденності. І в цьому найбільш надихаючий підсумок сучасного етапу впровадження в практику автоматизованих архівних технологій.

Із аналізу, зробленого нами в цій роботі можна зробити висновок, що функціонування сайтів зарубіжних архівів відіграє велику роль в процесі інформатизації архівної справи, головними аспектами якої, є актуалізація інформації, що міститься в архівних документах, вирішення проблеми оперативного і повноцінного доступу до інформації, оптимізація зберігання, формування, захисту та використання документних ресурсів архівної галузі, прискорення залучення їх до суспільного обігу та введення до міжнародного інформаційного простору.

Список використаної літератури та джерел

 1. Боброва Е.В. Архивный гипертекстовый справочник в Рунете: опыт и перспективы // Отечественные архивы. 2003. № 1. С. 16-24

 2. Караваев И.В.. Сайт РГАНТД в контексте "интернетизации" зарубежных архивов// Отечественные архивы. 2006. № 1. С.20-26.

 3. Боброва Е.В. - Архивы via Интернет. Журнальный зал | НЛО, 2005 N74 | С. 507-520

 4. Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів// Галузеві програми// Інформатизація архівної справи (2000-2004)//www.archives.gov.ua

В роботі використані матеріали таких інтернет джерел:

 1. Портал «Архіви Росії» http://www.rusarchives.ru

 2. Сайт Російського Державного архіву науково-технічної документації (РДАНТД) http://rgantd.ru

 3. Тематичний сайт «Перемога. 1941-1945» http://victory.rusarchives.ru

 4. National Archives and Record''s Administration (NARA) (Washington) http://www.archives.gov

 5. National Archives of Canada http://www.archives.ca

 6. Польський фондовий каталог «SEZAM» http://www.archiwa.gov.pl

 7. Сайт Національного архіву Великобританії - UК - National Archives http://www.nationalarchives.gov.uk

 8. Портал «Архіви України» http://www.archives.gov.ua

 9. Архівний портал ЮНЕСКО http://www.unesco-ci.org

 10. Мiжнародна Рада архiвiв (МРА) (International Council on Archives, ICA) http://www. archives.ca/ica

 11. Національний архів Австралії (National Archive of Australia) http://www.naa.gov.au

1 Станом на 2009 р. архівний портал "Repositories of Primary Sources" (Університет штату Айдахо; автор проекту - Террі Абрахам) називає цифру 5 тис. сайтів.

2 Девіз розташовано на сайті Адміністрація національних архівів та документації, США.

3 ISAD(G): Загальний Міжнародний стандарт опису архівних документів. Затверджений спеціальною комісією із стандартів опису. Стокгольм, Швеція, 21 - 23 січня 1993 р. Секретаріат комісії MCA по стандартах опису. Оттава, 1994.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4123
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее