50155 (Електронні архівні публікації в Інтернеті), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Електронні архівні публікації в Інтернеті", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "50155"

Текст 2 страницы из документа "50155"

Спробуємо зробити огляд найбільш популярних архівних інтернет-ресурсів, а саме розроблення, структурування та функціонування сайтів цих установ (ресурси, структура гіпертекстової побудови, повнота розкриття меню, концептуальні засади використання інформації тощо), зокрема, МРА, архівів США, Великої Британії, Канади, Росії та інших держав.

Міжнародна рада архівів (МРА, по англ. ICA) - ICA (http://www. archives.ca/ica/) Сайт розташований на web-сервері Національного архіву Канади. З нього користувач може дізнатись як стати членом МРА (будь-якій організації, чия діяльність пов'язана з архівною справою, або будь-якій особі, що працює, або працювала раніше в архівній установі, досить відправити, своє повідомлення до секретаріату МРА факсом, телефоном або електронною поштою), про склад його міжнародних комітетів (зараз до МСА входять 155 асоціацій із 53 країн світу та 7 міжнародних асоціацій).

Тут надано інформацію про архівну освіту і підготовку кадрів, архіви міжнародних організацій, бізнес-архіви і архіви підприємств, муніципальні архіви, архіви парламентів і політичних партій, університетські архіви. Є перелік міжнародних партнерів МСА:

• ECOSOC;

• UNESCO,

• IFLA - Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і інститутів,

• ISO - Міжнародна організація стандартизації,

• WIPO - Світова організація інтелектуальної власності,

• CIBAL - Міжнародних інформаційний центр джерел Балканських країн,

• FIAF - Міжнародна федерація кіноархівів,

• FID - Міжнародна федерація з інформації і документації,

• IASA - Міжнародна асоціація фоноархівів,

• ICAM - Міжнародна федерація музеїв архітектури,

• ICAM - Міжнародний комітет літературних музеїв,

• FIAF - Міжнародна федерація телевізійних архівів,

• ICSU - Міжнародна рада наукових союзів,

• IIAS - Міжнародний інститут архівної справи,

• WMO - Світова методологічна організація).

На сторінці є також відомості про міжнародні заходи і програми МРА, представлений список публікації МРА (більше 160 назв), хоча зараз в Інтернеті можна поглянути лише на дві з них: Путівник за джерелами історії націй (Guide to the Sources of the History of Nations) і Путівник нових членів МРА.

Сайт Національного архіву Великобританії - UК - National Archives (http://www.nationalarchives.gov.uk) дає можливість отримати доступ до безлічі архівних баз даних Великобританії. Наприклад, Access to Archives, A2a (доступ до архівів) містить каталоги архівних документів, які зберігаються в Англії з 1900- х рр.; станом на серпень 2005 р. у базі даних більше 8,5 млн. документів з 390 різних сховищ, і вона постійно поповнюється. The Catalogue (каталог) включає 9,5 млн. описів документів центрального уряду, судів і інших британських державних органів (можна замовити платні копії). Census records (результати переписів населення) безкоштовно надає дані переписів за 1861, 1871, 1881, 1891 і 1901 рр.

У базі даних Documents Online (документи Online) - колекції документів в електронній формі(мал.3), серед яких "Медалі Першої світової війни"(більше 5 млн. записів про володарів медалей, пошук по імені і прізвищу особи, найменуванню військового з'єднання, званню, даті); "Заповіти" (понад мільйон заповітів, підтверджених у суді м. Кентербері з 1384 по 1858 р.); "Заповіти відомих людей" (кольорові зображення заповітів Дж. Байрона, Е.Гамільтон, Ф. Дрейка, Г. Нельсона, У. Шекспіра і ін. Усього 103 документи з 1500 по 1899 р.).

У Hospital Records Database (база даних медичної документації) містяться більше 2800 записів про наявність і місцезнаходження всілякої медичної документації. База даних Migration records (відомості про міграцію) включає інформацію про міграцію до Англії за останні 200 років, у тому числі фотографії, особисті та урядові документи, карти і художні твори, аудіозаписи і відеокліпи а National Register of Archives, NRA (національний реєстр архівів) - про типи і місцезнаходження рукописів і історичних документів із британської історії (завантаження цифрового образу реального документа з колекцій платне). Окрім баз даних тут розміщено віртуальні виставки.

National Archives of Canada - Національний архів Канади (http://www.archives.ca) входить до числа світових лідерів у сфері представлення архівних ресурсів в Інтернеті. Потужна інтегрована онлайнова система "ArchiviaNet" Національного архіву Канади надає доступ до більш ніж 10 спеціальних (тематичних і регіональних) баз. Зведений реєстр Національного архіву увібрав інформацію про понад 10 тис. фондів, не беручи до уваги кіно-, фото- і фонодокументів. Пошук здійснюється за ключовими словами. На всіх рівнях опису: фондовому/колекційному (fond/collection), на рівні серії (series), одиниці (files/items), за категоріями: урядові документи (Government Records) і приватні зібрання (Private Records).

National Archives of Canada великий сайт із складною структурою, який було створено ще 1995 року. Назвемо лише деякі з розділів, доступних користувачеві:

«Про Національний архів» - тут представлено інформацію про керівника архівної служби Канади, історичну довідку про архів, склад його фондів, контактну інформацію;

Пошукова система «Архівна мережа (Archivianet)» - дозволяє вести пошук у 13 базах даних архіву, в результаті якого користувач отримує опис архівного документа, а при роботі з базами даних «Солдати Першої світової війни - канадський експедиційний корпус», «Фотографії», «Живопис і карикатура» можливо і отримання зображення документа (будь-який користувач сайту має можливість оцінити ефективність роботи Archivianet, заповнивши представленою тут відповідну анкету);

«Публікації» - знайомить з електронними публікаціями наукових праць канадських архівістів і окремих статей із «Журналу Національного архіву Канади», а також з анотаціями до баз даних, архівом, що випускається, на CD-ROM;

«Виставки» - містить інформацію про виставки, які проводить архів, а також список віртуальних експозицій, доступних на самому сайті.

National Archives and Record''s Administration (NARA) (Washington) - сайт архівної служби США (http://www.archives.gov) На сайті доступні наступні розділи:

«Ласкаво просимо в NARA», де представлена інформація про історію, цілі та завдання NARA; «Контактна інформація»; «Новини архівної служби»; «Новини сайту»; «Кімната дослідника» - тут розміщено інформацію, необхідну для пошуку в базах даних NARA, доступних через Інтернет; «Віртуальний виставковий зал», де представлені електронні копії таких документів як «Декларація незалежності», «Конституція США», «Білль про права» та ін. (мал.4); «Архіви і збереження джерел» - містить матеріали із забезпечення збереження архівних документів: «Питання і коментарі до керівництва NARA».

Також на сайті відкрито доступ до декількох мережевих баз даних. Так, ARC - Archival Research Catalog (архівний дослідницький каталог) дозволяє за ключовими словами вести пошук текстових документів і цифрових зображень, містить описи 40% фондів NARA (серед матеріалів - 15 архітектурних і інженерних креслень, понад 300 планів і карт, більше 57 тис. зображень, близько 15 тис. текстових документів). AAD - Access to Archival Databases (доступ до архівних баз даних) забезпечує пошук серед 50 млн. електронних документів із понад 20 державних організацій широкому тематичному діапазоні і тимчасовому інтервалі, починаючи з 1800 р. Federal Records Guide (путівник з федерального реєстру) включає документи законодавчої, старанної і судової влади; заснований на паперовій версії путівника 1995 р. Microfilm Catalogs (каталог мікрофільмів) містить відомості про більше ніж 3000 мікрофільмів із записами федерального реєстру, а також дані переписів населення з 1790 до 1930 р. Безпосередньо на сайті доступний лише механізм пошуку необхідних користувачеві мікрофільмів, які потім можна замовити за певну плату.

Паралельно під егідою Бібліотеки Конгресу США функціонує система "NUCMC" (Національний збірний каталог рукописних зібрань). У 29 томах, опублікованих протягом 1959-1993 рр., представлено опис більше ніж 72 тис. колекцій із 1 400 зібрань. Індекси (предметний, імен і назв фондоутворювачів, географічний) містять понад 1 млн. позицій. Від 1986 р. каталог існує у вигляді бази даних, доступної через мережу Інтернет.

Частиною системи є портали: "АМС" (Архівні і змішані колекції) - 700 тис. записів із рукописних колекцій наукових бібліотек, музеїв, державних архівів, історичних товариств; "OCLC" - (300 тис. записів щодо колекцій рукописів публічних, університетських і спеціалізованих бібліотек у Північній Америці й світі.

Одним із найбільш рейтингових за багатьма показниками може вважатися сайт Національного архіву Австралії (http://www.naa.gov.au.). Унікальність австралійської системи полягає в тому, що в ній представлено колосальний обсяг документної інформації на рівні подокументної одиниці опису (item level): каталог містить описи 2,6 млн. од. зб., що складає 10% архівного фонду Австралії. Завершення повного подокументного представлення в Інтернеті національної архівної спадщини цієї країни потребуватиме, за обрахунками спеціалістів, 80 років. І це – без урахування нових надходжень. Цифрові копії цих документів можна замовити в режимі on-line (як правило, строк виконання – до трьох місяців). Каталог Національного архіву Австралії містить описи 80 тис. колекцій (series), а також інформацію про 9 тис. фондоутворювачів і власників зібрань.

Користувачу надається пошук з візуальними можливостями, що дозволяє шукати і замовляти фотодокументи. Є можливість проконсультуватися зі спеціалістами архіву, написавши їм електронного листа. На сайті є окрема сторінка «Про сайт», де висвітлено повну інформацію щодо технічних аспектів даного веб-ресурсу, а саме: друк сторінок, формати файлів, авторське право, питання захисту інформації, передусім персонального характеру, реєстрація відвідувань сайту, а також відомості про збір приватної інформації, що надходить електронною поштою. Окрема сторінка – крамниця Національного архіву (National Archives Shop), присвячена путівникам (Research Guides), до яких надається бібліографічний опис, анотація, вартість кожного видання, його повний зміст у форматі PDF (із вказанням розміру файлу) або он-лайновий перегляд. Тут представлені книжкові видання, відео та публікації на компакт-дисках, геральдичні та картографічні матеріали, а також надано можливість замовити їх через Інтернет. Професійні публікації з діловодства (Recordkeeping Publication) доступні он-лайн.

Загальногалузевий портал «Архіви Росії» (http:// rusarchives.ru) доступний з 30 січня 2001 р. містить детальну інформацію про Росархів і його поточну діяльність; про чотирнадцять федеральних архівів, які безпосередньо йому підпорядковані (у них сконцентрована найбільш коштовна частина Архівного фонду Російської Федерації); перманентно оновлювану контактну інформацію про всі органи управління архівною справою і про державні архіви (більше ніж 200 організацій) у 89 суб'єктах РФ; детальну інформацію про архівні установи 10 суб'єктів РФ, у тому числі архіви міста Москви; тексти законодавчих і нормативно-правових актів; інформацію про склад і вміст фондів архівосховищ музеїв і бібліотек; переліки усіх доступних за допомогою Інтернету електронних версій науково-довідкового апарату, розміщених на різних архівних сайтах; інформацію про минулі архівні виставки, що плануються (включаючи ілюстровані каталоги і електронні версії буклетів) і наукових конференціях, покажчики вмісту і вибрані матеріали (включаючи документальні публікації) галузевих періодичних видань; каталог архівних заслань і багато що інше. Відвідувачі порталу можуть регулярно отримувати новини архівної галузі електронною поштою, залишати свої побажання і питання в Гостьовій книзі сайту або посилати їх безпосередньо до Служби підтримки сайту. Портал «Архіви Росії» є типовим прикладом тематичного порталу, потрапивши на який користувач може отримати майже всю необхідну йому інформацію з цієї галузі.

Дуже цікавим є розміщений на порталі «Архіви Росії», тематичний сайт «Перемога. 1941-1945», який входить до переліку заходів державної програми «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2006-2010 роки». Створення сайту, координацію роботи над яким здійснює Федеральне архівне агентство (Росархів), є внеском державних архівів Російської Федерації до організації та проведення військово-меморіальних заходів, пов'язаних із увіковіченням Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. і націлених на відродження і зміцнення патріотизму, посилення військово-патріотичного виховання молоді. Сайт направлений також на підвищення ефективності використання архівних фотодокументів з історії Великої Вітчизняної війни в культурно-просвітницьких, науково-педагогічних цілях та інформаційних заходах.

Сайт «Перемога. 1941-1945» включає експозицію найбільш яскравих архівних фотодокументів, що розкривають велич і історичну значущість подвигу радянського народу у Великій Вітчизняній війні та інформацію про склад і обсяги фотодокументів військового періоду, що зберігаються в державних архівах Російської Федерації. Під час проведення Федеральним архівним агентством організаційної роботи з виявлення архівних фотодокументів військового періоду були задіяні 5 федеральних архівів і 86 державних архівів суб'єктів Російської Федерації, які зберігають у своїх фондах близько 4,5 мільйонів фотодокументів, у тому числі значною частиною з військової тематики. Ці фотодокументи зберігаються в архівах у вигляді фотовідбитків, позитивів і негативів.

Сайт «Перемога. 1941-1945» відкритий 19 лютого 2004 р. Станом на 2008 р. в експозиції представлено 1220 фотодокументів різної тематики. Основу експозиції склали фотодокументи з фондів спеціалізованих архівів - Російського державного архіву кінофотодокументів (РДАКФД), Центрального державного архіву кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦДАКФФД Санкт-Петербурга), Центрального архіву аудіовізуальної документації Москви (ЦААДМ), а також Державного архіву Російської Федерації (ДАРФ), що зберігають найповніші і коштовні колекції фотодокументів з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Фотодокументи супроводжує інформація про місце, дату, авторів зйомок і учасників військових подій, зображених на фотодокументах, а також відомостями про місце їх зберігання і архівні шифри. У деяких фотодокументах наведені дати зйомки, інформація про авторів зйомок та ін.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4292
Авторов
на СтудИзбе
635
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее