49904 (Програма для анімації музичних творів)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Програма для анімації музичних творів", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49904"

Текст из документа "49904"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ІМ. В. ЧОРНОВОЛА

Факультет

інформаційних

технологій

Курсовий проект на тему:

“Програма для анімації музичних творів”

з дисципліни

“Системне програмне забезпечення ”

Виконав

Студент групи КІ-31

Митюк Я.

ЛЬВІВ 2009

Вступ

В даному курсовому проекті розглядається програма, яка призначена для анімації заданого музичного твору за допомогою об’єкта ActiveX - Microsoft Agent. Цей компонент був створений для підтримки дружнього інтерфейсу з користувачем і виглядає як казковий персонаж, що керується певними командами. Персонажі можуть виглядати по-різному, але всі вони підтримують один стандартний набір команд.

Огляд літературних джерел

В даному курсовому проекті я користувався такою літературою:

“Assembler для Windows” автором якої є В. Ю. Пирогов.

Ця книга містить тільки працюючі програми з докладним розбором програм і коментарями. В книзі розглядаються способи й засоби аналізу й виправлення коду програм. В книзі також показані переваги мови асемблера над мовами високого рівня.

“Assembler для DOS, Windows и UNIX” автор Зубков С.В.

В книжці висвітлюються всі аспекти сучасного програмування на асемблері для DOS, Windows 95/NT и UNIX (Solaris, Linux и FreeBSD), включаючи створення резидентних програм і драйверів, пряме програмування периферійних пристроїв, керування захищеним режимом, і багато іншого. Детально розглядається архітектура процесорів Intel. В книжці є багато прикладів працюючих програм. Видання орієнтовано як на професіоналів, так і на початківців, без навиків програмування.

“Ассемблер. Разработка и оптимизация Windows-приложений” автор Юрій Магда.

В книжці розглядається один з ефективних методів оптимізації програм – використання мови асемблера, описана методика розробки окремих модулів на ньому для використання в програмах на мовах високого рівня, показано, як з допомогою асемблера можна розробити повнофункціональну Windows-програму. Особливу увагу відведено оптимізації програм, написаних на мовах високого рівня, з допомогою асемблера.

Основна частина

1. Теоретичні положення

Ідея технології ActiveX полягає в тому, щоб зв’язати WEB-технологію з компонентами, які встановлені на комп’ютері у користувача. Таким чином, компонент може бути активізований і керуватися через WEB-сторінки, якщо в них є посилання на ці об’єкти. Другий варіант ActiveX – це можливість керування компонентом з віддаленого WEB-сервера, або робота компонента під управлінням цього сервера.

Технологія ActiveX побудована на методах OLE і використовує стандартні функції реєстрації та створення COM-об’єктів. Для роботи з COM-об’єктом необхідно створити екземпляр його інтерфейсу за допомогою API функції CoCreateInstance. Після створення екземпляру об’єкту (інтерфейсу) його необхідно відповідним чином ініціалізувати. Уникнути ініціалізації можна, якщо створювати екземпляр інтерфейсу більш спеціалізованими функціями, наприклад, функцією OleLoadPicture для інтерфейсу IPicture.

Microsoft Agent був створений для підтримки дружнього інтерфейсу з користувачем і виглядає як казковий персонаж, що керується певними командами. Компоненти Microsoft Agent входять в склад операційних систем Windows, починаючи з версії 2000. На інші системи ці компоненти можна інсталювати з сервера фірми Microsoft (http://www.microsoft.com/msagent). Персонажі можуть виглядати по-різному, але всі вони підтримують один стандартний набір команд.

Технологія ActiveX не залежить ні від мови програмування, ні від платформи; тому її можна віднести до одної з технологій системного програмування.

До активізованого об’єкта “Microsoft agent” можна застосовувати наступні методи MoveTo, Play, Speak.

На низькому рівні методи організовані як таблиця з адресами підпрограм, які їх реалізовують. У таблиці подані символічні назви методів, їх адреси, кількість параметрів.

Адреса

Назва методу

Параметри

Зміст параметрів

0h

04h

08h

0Ch

10h

14h

18h

1Ch

20h

24h

28h

2Ch

30h

34h

38h

3Ch

40h

44h

48h

4Ch

50h

54h

58hl

5Ch

60h

64h

68h

6Ch

70h

74h

78h

7Ch

80h

84h

88h

8Ch

90h

94h

98h

9Ch

0A0h

0A4h

0A8h

0ACh

0B0h

0B4h

0B8h

0BCh

0C0h

0C4h

0C8h

0CCh

0D0h

0D4h

0D8h

0DCh

0E0h

0E4h

0E8h

0Ech

0F0h

QueryInterface

AddRef

Release

GetTypeInfoCount

GetTypeInfo

GetIDsOfNames

Invoke

GetVisible

SetPosition

GetPosition

SetSize

GetSize

GetName

GetDescription

GetTTSSpeed

GetTTSPitch

Activate

SetIdleOn

GetIdleOn

Prepare

Play

Stop

StopAll

Wait

Interrupt

Show

Hide

Speak

MoveTo

GestureAt

GetMoveCause

GetVisibilityCause

HasOtherClients

SetSoundEffectsOn

GetSoundEffectsOn

SetName

SetDescription

GetExtraData

ShowPopupMenu

SetAutoPopupMenu

GetAutoPopupMenu

GetHelpFileName

SetHelpFileName

SetHelpModeOn

GetHelpModeOn

SetHelpContextID

GetHelpContextID

GetActive

Listen

SetLanguageID

GetLanguageID

GetTTSModeID

SetTTSModeID

GetSRModeID

SetSRModeID

GetGUID

GetOriginalSize

Think

GetVersion

GetAnimationNames

GetSRStatus

in, out

-

-

out

in, in, out

in, in, in, in, out

in,in,in,in,i/o,out

out

in, in

out, out

in, in

out, out

out

out

out

out

in

in

out

in, in, in, out

in, out

in

in

in, out

in, out

in, out

in, out

in, in, out

in, in, in, out

in, in, out

out

out

out

in

out

in

in

out

in, in

in

out

out

in

in

out

in

out

out

in

in

out

out

in

out

in

out

out, out

in, out

out, out

out

out

Адр. ідентиф., Адр.хендлу

-

-

Адр. буферу

Тип, ID, Адр. буферу

IID, Size, Name, ID, Адр. буф.

ID,IID,ID,Flg,Адр.буф,Адр.буф

Адреса ідентифікатора

Координати X,Y

Адреса координат X,Y

Ширина, висота

Адреса ширини, висоти

Адреса буферу

Адреса буферу

Адреса змінної

Адреса змінної

Значення початкового стану

Значення-прапорець

Адреса змінної

Тип, Ім’я, Черга, Адр. ідентиф.

Адреса буферу, Адр.ідентифік.

Ідентифікатор

Тип дії

Ідентифікатор, Адр. ідентифік.

Ідентифікатор, Адр. ідентифік.

Швидкість, Адр. ідентифік.

Швидкість, Адр. ідентифік.

Адр.тексту,Адр.файлу,Адр.ID.

X, Y, Швидкість, Адр.ідентиф.

X, Y, Адр. ідентифік.

Адреса буферу

Адреса буферу

Адреса змінної

Значення-прапорець

Адреса змінної

Адреса буферу

Адреса буферу

Адреса буферу

X, Y

Прапорець

Адреса прапорця

Адреса імені

Адреса імені

Прапорець

Адреса прапорця

Адреса IID

Адреса рядка

Адреса прапорця

Прапорець

Ідентифікатор

Адр. Ідентифікатора

Адреса рядка

Адр. Ідентифікатора

Адреса рядка

Адреса рядка

Адреса рядка

Адреса X, Адреса Y

Адр. рядка, Адр. ідентиф.

Адр. ідентиф., Адр. ідентиф.

Адреса буферу

Адреса прапорця

Кожна таблиця методів містить на початку стандартні спеціалізовані методи QueryInterface, AddRef, Release.

Для виклику довільного методу використовується три команди асемблера:

mov edx, хендл інтерфейсу об’єкта

mov edx, [edx]

call [edx+ адреса метода в таблиці], хендл інтерфейсу об’єкта, параметри

Для деяких методів (наприклад, Speak) необхідно виділяти системну область пам’яті. Пам’ять з програми користувача для них не підходить. Для цього існує функція SysAllocString, яка резервує фрагмент системної пам’яті і одразу ж копіює в нього рядок з пам’яті користувача, який закінчується двома нулями. Після використання цей фрагмент знищується за допомогою функції SysFreeString, параметром якої є адреса цього фрагменту.

Всі керуючі дії для об’єктів ActiveX необхідно передавати в юнікодах. Для перетворення рядка в юнікод в програмі використана функція MultiByteToWideChar.

Постановка задачі

Нашою метою є скласти програму для анімації музичних творів на мові асемблер за допомогою об’єкта ActiveX - Microsoft Agent. Завантажити його можна з сайту Microsoft (безкоштовно): http://activex.microsoft.com/activex/controls/agent2/MSagent.exe

Для анімації мною було обрано стандартний персонаж “Чарівник”.


Для того, щоб наш персонаж міг розмовляти треба встановити Microsoft Text-To-Speech http://activex.microsoft.com/activex/controls/sapi/spchapi.exe

Щоб він міг розмовляти російською необхідно завантажити голосовий драйвер Lernout&Hauspie TTS3000: http://activex.microsoft.com/activex/controls/agent2/lhttsrur.exe

Офіційно на сайті Microsoft можна завантажити такі персонажі:

Чарівник: Джин: Папугай: Робот:

Але в мережі існують сотні персонажів, наприклад на сайті http://characters.narod.ru можна завантажити такі персонажі:

Звуковий файл, який будемо використовувати для анімації помістимо в папку з програмою і назвемо наприклад arash.mp3, в програмі визначимо назву музичного файлу

MUZIKA db "play arash.mp3",0

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4125
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее