49903 (Програма візуальної демонстрації пошуку елементів у масиві), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Програма візуальної демонстрації пошуку елементів у масиві", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49903"

Текст 2 страницы из документа "49903"

For C:=1 To KC. Value do

Begin

For R:=1 To KR. Value do

Begin

SG. Cells [C, R]:=S [Random(33)];

End;

End;

End;

4. Процедура TSerPF. Search виконує пошук елемента у масиві при його знаходженні виводиться повідомлення: 'Запись найдена'

Procedure TSerPF. Search;

Var C, R: Integer;

MR: TGridRect;

Begin

For C:=L To KC. Value do

Begin

For R:=T To KR. Value do

Begin

If SG. Cells [C, R]=TFS. Text then

Begin

If C=KC. Value then

Begin

L:=1;

T:=R+1;

End

else

Begin

L:=C+1;

T:=R;

End;

If (R=KR. Value) and (C=KC. Value) then

Begin

T:=1;

L:=1;

End;

MR. Left:=C;

MR. Top:=R;

MR. Right:=C;

MR. Bottom:=R;

SG. Selection:=MR;

ShowMessage ('Запись найдена');

Caption:='Top'+Inttostr(T)+'; Left'+inttostr(L)+'; C'+inttostr(C)+'; R'+inttostr(R);

break;

End;

End;

End;

End;

5. Процедура TSerPF працює таким чином, якщо тексту немає, то виконується умова, якщо немає ні '?', ні '*', то виконується процедура Search тобто простий або звичайний пошук, Якщо ж виявляється '?', то відбувається пошук з процедури SearchV, відповідно, якщо ж '*', то SearchZ, якщо '?' і '*' – SearchVZ

інакше повідомлення ShowMessage ('Введите текст котрий следует искать!');

procedure TSerPF. Button1Click (Sender: TObject);

begin

If TFS. Text<>'' then

Begin

If (Pos ('?', TFS. Text)<1) and (Pos ('*', TFS. Text)<1) then Search;

If (Pos ('?', TFS. Text)>0) then SearchV;

If (Pos ('*', TFS. Text)>0) then SearchZ;

If (Pos ('?', TFS. Text)>0) and (Pos ('*', TFS. Text)>0) then SearchVZ;

end

else

ShowMessage ('Введите текст котрый следует искать!');

end;

Лістинг програми приведений в додатку А.

7. Реалізація проекту у візуальному середовищі

Для реалізації даного проекту, мною було використано середовище візуального програмування Borland Delphi 7.0, яке на сьогоднішній день є одним із найпотужніших сучасних програмних засобів для розробки прикладного програмного забезпечення.

У Delphi програмні модулі позначаються словом «Unit», кожен з цих програмних модулів містить текст програми. Усі процедури та функції головної форми описуються у модулі Unit1. Компоненти вікна форми тестової програми описуються у Unit2. Вікно форми про програму належить до Unit3. Також на формі міститься кнопка «Вихід», тобто виходу з програми.

Для вдосконалення роботи даного проекту можна внести свої змінні у функції чи процедури програми, за допомогою добавлення нових чи вдосконалення існуючих команд. У головній формі «Form» відображено інтерфейс користувача, тобто набір кнопок, полів, картинок. Кожен об’єкт має свій програмний код, який відображено в Unit. Тому можна зробити висновок, що у Unit здійснюється реалізація програми, а у Form здійснюється візуальне її оформлення.

Реалізація проекту у візуальному середовищі передбачає наступні стани:

  1. Запуск на виконання Delphi 7 для створення нового проекту (Пуск – Програми – Borland Delphi 7 – Delphi 7)

  2. Створення 3-ох форм: Form1, Form2, Form3 (Form1 створюється автоматично при завантаженні Delphi, для створення іншої форми потрібно на панелі інструментів обрати New Form, або в меню Form – New – Form).

  3. Встановлення властивостей для Form1, Form2 Form3 згідно до розділу 5 Розробка інтерфейсу роботи з користувачем.

  4. Встановлення компонентів та їх властивості для Form1, Form2, Form3.

  5. Введення програмного коду, який наведений у Додатку А.

  6. Зберегти проект (File – Save All, або за допомогою комбінації клавіш Shift+Ctrl+S), вказавши ім’я файлу проекту, для решти файлів імена при збереженні змінювати не потрібно.

  7. Після виконання усіх попередніх пунктів дану програму потрібно відкомпілювати (F9, або за допомогою меню Run – Run).

  8. Після виконання усіх попередніх пунктів дану програму потрібно відкомпілювати (F9, або за допомогою меню Run – Run).

У проекті присутні велика кількість компонентів, для їх функціонування необхідно змінити певні властивості:

Таблиця 3 – Властивості компонентів Форми SerPak

Назва копонентів

Властивості

назва

Button1

Caption ‘Працювати’

Працювати

Height

30

Width

110

name

work

Button2

Caption

Про програму

Height

30

name

about

Width

130

Button3

Caption

Вийти

Width

120

name

exit

Height

30

Lable1

Caption

Привіт

transparent

true

Lable2

Caption

Вас вітає програма

Aligment

taCenter

transparent

true

Параметри шрифту для візуальних комронентів форми SerPak, таких як:

Lable1, Button потрібно встановити наступним чином, назва шрифту =MS Sane Serif, розмір = 14. для решти компонентів цю властивість змінювати не потрібно.

Таблиця 4. Властивості компонентів форми SerPok

Назва копонентів

Властивості що

необхідно змінити

Значення

Button1

Height

30

Width

110

name

OK

Lable1… Lable6

transparent

true

Image1

Width

561

Height

513

Параметри шрифту для візуальних комронентів форми SerPak, таких як:

Lable, Button, RadioButton, GroupBox потрібно встановити наступним чином, назва шрифту =MS Sane Serif, розмір = 14. для решти компонентів цю властивість змінювати не потрібно. Також для компонентів SpinEdit, Button, в властивості Hint коротко описати функціональне призначення даного елемента, виходячи з його назви

Таблиця 5. Властивості компонентів форми SerPok (початок)

Назва компонента

Властивості

Значення

Label1

Caption – відповідно до рис. 13

Transparent

true

Label2

Caption – відповідно до рис. 13

Transparent

true

GroupBox1

Caption

заповнення

RadioButton1

Caption

авто

RadioButton2

Caption

ручне

GroupBox2

Caption

цифри / текст

RadioButton3

Caption

текст

RadioButton4

Caption

цифри

SpinEdit

Name

KR

Button1

Caption

Шукати

Width

121

Height

22

Button2

Caption

Зберегти

Width

121

Height

21

Button3

Caption

Загрузити

Width

121

Height

22

OpenDialog

Властивостей змінювати не потрібно

SeveDialog

Властивостей змінювати не потрібно

Edit1

Властивостей змінювати не потрібно

SpinEdit

Name

8. Аналіз програми

В основі даної програми лежить робота з масивом, а саме з пошуком елементів. Проект складається з трьох форм:

Головної, Про програму та форму, що відображається при завантаженні.

При запуску програми відображається форма, що зображена на рис. 10, при натисканні на ту чи іншу кнопку виконуються певні дії. При натисканні на кнопку ‘Вийти’ користувач покидає програму. При натисканні на кнопку ‘Про програму’ відкривається вікно, у якому міститься коротка інформація про даний програмний продукт і міститься електронна адреса виробника. При натисканні на кнопку ‘Працювати’ відкривається головна форма на якій виконується практично уся робота.

На головній формі користувач може: обрати кількість рядків чи стовбців; створити масив може вручну – вводити елементи, а може автоматично згенерувати.

Користувач може вибрати на свій розсуд буквене або цифрове заповнення масиву елементами. У цифровому масиві цифри можуть бути як додатні та і від’ємні елементи.

Також користувач може зберегти результат пошуку елементів, і може завантажити уже збереженні дані про минулий пошук.

До недоліків можна віднести те, що більше трьох елементів для пошуку вводити неможна.

9. Тестування програми

В ході тестування програми було виправлено усі виявлені помилки та недоліки роботи програми, було зменшено текст програми за рахунок вдосконалення певних процедур та функцій, збільшено загальну продуктивність та швидкодія програми за допомогою оптимізація та логічного вдосконалення програмного коду. Також було максимально вдосконалено інтерфейс програми.

Тестування програми виконувалось, як при покроковому режимі виконання програми, так і при компілюванні.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4100
Авторов
на СтудИзбе
670
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее