49802 (Проектування каталогу мобільних телефонів у Access), страница 3

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектування каталогу мобільних телефонів у Access", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49802"

Текст 3 страницы из документа "49802"

2. Натиснути кнопку "Створити".

3. У діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати "Конструктор" і натиснути Ok.

4. У вікні, що з'явилося, у стовпці "Ім'я полючи" увести майбутні імена полів. Встолбце "Тип даних" вибрати тип майбутніх полів (Мал. 4.3.5 Таблиця "Постачальник").

Мал.4.3.10 Таблиця «Телефони»

Мал.4.3.11 Таблиця «Фірма»


Мал.4.3.12 Таблиця «Тип телефону»


Мал.4.3.13 Таблиця «Матеріал»


Мал.4.3.14 Таблиця «Дисплей тип»


Мал.4.3.15 Таблиця «Роздільна здатність»

Мал.4.3.16 Таблиця «Камера»

4.4 Опис бази даних "Комп’ютерні"

Для пошуку ціни товару, використовувався Багато табличний запит, що вибирає телефон, і відповідно зі зв'язками між таблицями виводить фірму, тип дисплею і т.д. У запиті на вибірку були використані і більш складні умови, Between [Стартова ціна:] And [Кінцева ціна:].

Була створена головна форма на таблицю Телефони і форми для запитів, даних у завданні, за допомогою режиму Майстер.Мал.4.4.1 Запит «Пошук за фірмою»


М ал.4.4.2 Запит «Пошук за камерою»

Мал.4.4.3 Запит «Телефони»


Мал.4.4.4 Запит «Пошук по ціні»


Мал.4.4.5 Запит «Пошук телефону за мультимедіа »

Розглянемо порядок створення запиту "Пошук телефону за мультимедіа" (Мал. 4.4.5).

Для того щоб створити запит необхідно:

1. Перейти на вкладку Запити.

2. Натиснути кнопку "Створити".

3. Вибрати "Конструктор", і натиснути кнопку Ok.

4. У вікні, що з'явилося, "Додавання таблиці"(мал. 4.4.6) виділяємо таблицю і натискаємо кнопку "Додати"(Вданому випадку додаємо таблиці "Телефони", “Тип телефону” і "Фірма”, потім "Закрити".

5. У поле "Ім'я таблиці:" вибираємо таблицю("Фірма"), а в поле "Поле:" вибираємо поле обраної таблиці(Назва). Тепер точно так само вибираємо таблицю "Телефони" з полями (Радіо), (МР3), (Ціна) і т.д.

6. Тепер визначимо тип нашого запиту на вибірку. Це визначається тим, що в поле "Умова добору:" вводимо (truе). Тепер при запускові запиту буде з'являтися всі записи які містять поля МР3 і Радіо із значенням “true” (ТАК).


Мал.4.4.7 Таблиця «Додавання таблиці»


5. Розробка в MS Access

Даний курсовий проект, реалізований в Access, працює за наступним принципом. При виклику бази даних виникає стартова форма, яка дає змогу нам зробити вибір тобто з чого почати. - Кнопкова форма «Почало» (див. Мал. 5.1). З даної кнопкової форми можна викликати інші форми: при натисненні на кнопку під написом «Запити» - форми запитів (див. Мал. 5.2). Також при натисненні на кнопку Перейти до «Звітів» - відкривається форма «Звіти» (див. Мал. 5.3), а при натисненні на кнопку «Товари» відкривається головна форма «Товари» (див. Малий. 5.4). Так само таблиці «Замовлення» тут здійснюється додавання замовлень(див. Мал. 5.5). Таблиця «Замовники» здійснюється додавання замовників(див. Мал. 5.6). І сама остання таблиця «Характеристики» тут всі параметри товарів, що продаються. (див. Мал. 5.7).

Мал.5.1 Форма «Головна»


Мал.5.2 Форма «Перегляд телефонів»

Мал.5.3 Форма «Вибір за фірмою»


Мал.5.4 Форма «Вибір за ціною»


Мал.5.5 Форма «Музичні телефони»

Мал.5.6 Форма «Вибір за камерою»


Мал.5.7 Форма «Редактор каталогу»

Висновки

За допомогою Access можна створити додаток, що працює в середовищі Wіndows, що буде цілком відповідати потребам по керуванню Б. Д. Використовуючи запити, можна вибирати й обробляти інформацію, що зберігається в таблицях. Можна створювати форми для введення, перегляду і відновлення даних, а також використовувати Access для створення як простих, так і складних звітів. Форми і звіти "успадковують" властивості базової таблиці або запиту, так що в більшості випадків необхідно указати формат, умови на значення і деякі інші характеристики даних тільки один раз. До числа найбільш могутніх засобів Access відносяться засоби розробки об'єктів - Майстра, які можна використовувати для створення таблиць, запитів різних типів форм і звітів, просто вибравши за допомогою миші потрібні опції.

Mіcrosoft Access має безліч областей застосування: на малому підприємстві; у роботі з контракту, коли потрібно розробити прикладну програму за замовленням або виступити в ролі консультанта; у великих корпораціях, виступаючи в ролі координатора виробничих інформаційних систем і навіть у сфері домашнього застосування.

У даній курсовій роботі була спроектована інформаційна система "Каталог мобільних телефонів", що може істотно полегшити роботу менеджера з продажу, телефонів. Вона реалізована в СУБД Access.

У цій базі даних зберігається інформація про телефони і їхню характеристику, та фотографію самого телефону, запити, що дозволяють здійснювати пошук телефону за найбільш популярними вимогами до телефонів

Користуватися цією інформаційною системою можуть: продавець, адміністрація, консультант.

Уведення даних у базу може здійснювати як адміністратор БД, так і продавець, який буде користуватися формами роботи з редактором каталогу.

Дана система пройшла всі три етапи проектування. На інфологічному рівні структура бази даних була відбита у виді ER-діаграми, що у наслідку була приведена до третьої нормальної форми. На датологічному рівні - представлена реляційною моделлю. У таблицях була усунута надмірність. Безпосередня робота із СУБД по формуванню таблиць і їхньому заповненню на комп'ютері була проведена на стадії фізичного проектування.

У наслідку дану систему можна удосконалювати, відповідно до потреб користувачів.

Інформаційна система містить:

1. Таблиць-7

2. Запитів-5

3. Форм-7


Список використаних джерел

1. Бекаревич Ю.Б., Пушкіна Н.В. Mіcrosoft® Access 2000.-Спб.:Бхв-Петербург, 2001. - 480 с.: іл.

2. Вейскас Д. Ефективна робота з Mіcrosoft Access 2. С.- Петербург: "Питер Пресс", 1996. - 856 стор.

3. Глушков В.М."Основи безпаперової інформатики", М. Наука, 1987р.;

4. "Людина й обчислювальна техніка" під ред. Глушкова В.М., М. Наука, 1971 р.;

5. "Організаційні питання автоматизації керування" (переклад з англійського) Глушкова В.М., М. Економіка, 1972 р.;

6. Мартін Дж. "Організація баз даних в обчислювальних системах", М. Світ, 1980 р.;

7. Шураков В.В. "Надійність програмного забезпечення систем обробки даних", М. Фінанси і статистика, 1987 р.;

25Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4125
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее