49783 (Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ), страница 4

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49783"

Текст 4 страницы из документа "49783"

Програма з обліку зареєстрованих автомобілів в ДАІ, представляє собою, перехід від паперових носіїв інформації до електронних.

Система обліку зареєстрованих автомобілів значно допоможе працівникам ДАІ з обліку, аналізу та обробці даних о зареєстораних автомобілях.

3.1 Підстави для розробки

Програма розробляється на основі завдання до курсової роботи четвертого курсу з дисципліни «Системне програмування», за навчальною програмою і пройденого матеріалу.

3.2 Призначення

Програма призначена для спрощення обліку зареєстрованих автомобілів в ДАІ. Програма не вимагає особливих навичок з володіння персональним комп'ютером.

3.3 Вимоги до програми або програмного виробу

3.3.1.Вимоги до функціональних характеристик

3.3.2. Програма повинна забезпечувати можливість виконання наступних функцій:

 • Введення текстових і числових даних і зберігання їх в системі;

 • Видалення елементів з бази;

 • Перегляд вже внесеної інформації;

 • Можливість збереження інформації у файлі

 • Можливість завантаження інформації з файлів

Вихідні дані:

 • Поля для введення текстової та числової інформації

 • Кнопки для здійснення необхідних операцій

 • Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

 • Система повинна працювати на IBM сумісних персональних комп'ютерах.

Мінімальна конфігурація:

 • Процесор: AMD K6 і вище

 • Intel Pentium 2 і вище

 • Обсяг ОЗУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64 МБ і більше

 • Обсяг відеопам'яті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32 МБ і більше

3.3.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Система повинна працювати під управлінням операційних систем сімейства Win 32/64 (Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Seven.).

3.4 Вимоги до програмної документації

Розробляються програмні модулі повинні бути самодокументірованни, тобто тексти програм повинні містити всі необхідні коментарі.

 1. Опис програми

Програма призначена для обліку сплати телефонних розмов. У програмі передбачені функції додавання, видалення, редагування і обліку даних, читання, збереження даних у файлі, очищення та пошук даних.

4.1 Інтерфейс програми

Рис. 4.1.1 Інтерфейс програми.

4.2 Додавання даних

Додавання даних відбувається при виборі в головному меню пункту «Открыть» і відкриття вікна «Открыть файл» (Рис.4.2.1) і з допомогоюі кнопки «Добавить» (Рис.4.2.2).

Рис. 4.2.1 Вікно «Открыть файл».

Рис.4.2.2 Додавання даних.

  1. Пошук даних

Для пошуку даних необхідно внести шукану інформацію в по шукачі (Рис. 4.3.1).

Рис. 4.3.1 Пошук даних

4.4 Збереження даних

Зберегти дані можна за допомогою кнопки «Сохранить» (Рис. 4.4.1).

Рис. 4.4.1 Збереження даних

Висновок

У результаті виконання курсової роботи були придбані й удосконалені навички оволодіння методикою зборів, систематизації й узагальнення вихідної інформації, обробки теоретичних і практичних матеріалів, обґрунтовуючи висновки й пропозиції, написання й оформлення курсової роботи відповідно до існуючих вимог, логічно викладаючи результати своїх досліджень, розробки програмних додатків обраною мовою програмування відповідно до поставленого завдання, оформлення своїх програмних продуктів відповідно до сучасних вимог подання інтерфейсів.

При створенні цього програмного забезпечення була виконана наступна мета: створити додаток, що дозволяє істотно спростити введення обліку зареєстрованих автомобілів в ДАІ.

Розроблена програма зберігає дані у файл. Крім цього, у програмі організований пошук.

Також були придбанні навички застосування основних концепцій об’єктно-орієнтованого програмування, написання програми із застосуванням компонентів для роботи з даними, створення програми, передбачаючи можливі виняткові ситуації, застосування стандартних діалогів, виконавши всі попередні настроювання даних компонентів, написання програми із застосуванням компонентів для створення головного й контекстного меню, застосування графічних компонентів у програмах, збереження й зчитування даних з файлів із застосуванням процедур і функцій, компонентів для роботи з файлами й каталогами.

Створений додаток дозволяє автоматизувати роботу співробітників ДАІ.

Список використаної літератури:

 1. Архангельський А.С. Borland C builder.

 2. Джаррод Холінгворт, Боб Сворт, Марк Кешмен, Поль Густавсон Borland C + + Builder 6. Керівництво розробника = Borland C + + Builder 6 Developer's Guide. - М.: «Вільямс», 2004. - С. 976. - ISBN 0-672-32480-6

 3. Джерод Холлінгворс, Ден Баттерфілд, Боб свот C + + Builder 5. Керівництво розробника = C + + Builder 5 Developer's Guide. - М.: «Діалектика», 2001. - С. 884. - ISBN 0-672-31972-1

 4. Краснов М. Графіка в проектах Borland C builder. - Санкт-Петербург: БХВ, 1998. - 356 с.

 5. Проценко С. С., Чаленко П. Й., Ставровській А. Б. Техніка програмування на мові Сі. - До: Лебідь, 1993 - 224 с.

 6. Шелест С. Д. Програмування: материал технічної інформації. Санкт-Петербург: БХВ, 2002. - 592 с.

 7. http://www.compdoc.ru/prog/builder/builder/3.shtml

 8. http://citforum.ru/programming/application/cb2.shtml

 9. http://cbuilder.ru/

Додаток

Лістинг програми:

//---------------------------------------------------------------------------

#include

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

#include "Unit3.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

float p=1,b=1,l,g,m,x,a,c,d,e,buff,Find,z=1,w=0.3,k;

int i;

AnsiString aFileName;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

aFileName = "";

}

//---------------------------------------------------------------------------

// Кнопка закрыть

void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

Form1->Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::StringGrid1Click(TObject *Sender)

{

StringGrid1->Options = StringGrid1->Options >> goEditing;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender)

{

if (p>=1)

{

StringGrid1->RowCount = StringGrid1->RowCount+1;

StringGrid1->Cells[0][b]=p;

p=p+1;

}

if ( Edit1->Text =="")

{

ShowMessage("Введите Номер телефона");

}

else

{

StringGrid1->Cells[1][b]=Edit1->Text;

}

if ( Edit4->Text =="")

{

ShowMessage("Введите Ф.И.О. аб.");

}

else

{

StringGrid1->Cells[2][b]=Edit4->Text;

}

if ( ComboBox1->Text=="" )

{

ShowMessage("Выберите Вашего Оператор");

}

else

{

StringGrid1->Cells[3][b]= ComboBox1->Text;

}

if ( ComboBox2->Text=="" )

{

ShowMessage("Выберите Оператора вызываемого абонента");

}

else

{

StringGrid1->Cells[4][b]= ComboBox2->Text;

}

if ( Edit2->Text=="" )

{

ShowMessage("Введите продолжительность звонка");

}

else

{

StringGrid1->Cells[5][b]=Edit2->Text;

}

//Для МТСа

if (ComboBox1->Text =="МТС" && ComboBox2->Text == "МТС" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= w;

}

if (ComboBox1->Text =="МТС" && ComboBox2->Text == "Киевстар" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="МТС" && ComboBox2->Text == "Life :)" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="МТС" && ComboBox2->Text == "Билайн" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="МТС" && ComboBox2->Text == "Городской телефон" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

//Для Киевстара

if (ComboBox1->Text =="Киевстар" && ComboBox2->Text == "Киевстар" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= w;

}

if (ComboBox1->Text =="Киевстар" && ComboBox2->Text == "МТС" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="Киевстар" && ComboBox2->Text == "Life :)" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="Киевстар" && ComboBox2->Text == "Билайн" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="Киевстар" && ComboBox2->Text == "Городской телефон" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

//Для Life :)

if (ComboBox1->Text =="Life :)" && ComboBox2->Text == "Life :)" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= w;

}

if (ComboBox1->Text =="Life :)" && ComboBox2->Text == "МТС" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="Life :)" && ComboBox2->Text == "Киевстар" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="Life :)" && ComboBox2->Text == "Билайн" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

if (ComboBox1->Text =="Life :)" && ComboBox2->Text == "Городской телефон" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

}

//Для Билайна

if (ComboBox1->Text =="Билайн" && ComboBox2->Text == "Билайн" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= w;

}

if (ComboBox1->Text =="Билайн" && ComboBox2->Text == "МТС" )

{

StringGrid1->Cells[6][b]= z;

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4098
Авторов
на СтудИзбе
673
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее