49783 (Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49783"

Текст 2 страницы из документа "49783"

DrawGrid (графічна таблиця) створює на формі двовимірну таблицю для відображення графічних даних.

Image (образ) призначений для створення на формі невидимого контейнера, в який можна помістити один графічний файл з бітовим чином, піктограмою або метафайл.

Shape (фігура) дозволяє малювати на формі прості геометричні фігури, такі як коло, квадрат, еліпс або прямокутник при зміні властивості Shape. Допускає зміна кольору фігур і їх штрихування при зміні властивостей Color

(колір) і Style (стиль) групи Brush (кисть).

Bevel (скіс) створює об'ємні рамки для різних груп об'єктів. Служить тільки для обрамлення і не дозволяє виконувати програмну функцію.

ScrollBox (контейнер прокрутки) дозволяє створювати контейнер для об'єктів. Автоматично забезпечується лінійками прокрутки, якщо поміщений в нього об'єкт перевищує розміри самого контейнера на екрані.

ChecklistBox (список з осередками) відображує список елементів, у кожного з яких є власний осередок стану.

Splitter (роздільник) розділяє робочу область програми на дві частини змінюваної ширини і дозволяє міняти їх розміри під час роботи програми.

StaticText (статичний текст) створює на формі текстовий рядок з деякими можливостями її оформлення.

Chart (діаграма) призначений для створення і виводу на друк багатоколірних графіків і діаграм.

Компоненты Win32

Компоненти, розташовані на закладці Win32, забезпечують підключення до програми інтерфейсних елементів, використовуваних в 32-розрядних версіях операційної системи Windows.

Використання цих компонентів дозволяє надати програмі сучасному і професійному вигляду. Розглянемо основні компоненти цієї закладки.

TabControl (управління табуляцією) служить для створення закладок, що перекривають один одного, і інтерфейсів в стилі палітри компонентів.

PageControl (управління сторінками) створює на формі контейнер для розміщення дочірніх сторінок програми. Дозволяє під час роботи програми змінювати її інтерфейс, перегортаючи дочірні сторінки на головній формі.

Image List (список образів) створює на формі невидимий контейнер для набору графічних зображень однакового розміру. Дозволяє вибирати зображення із списку.

RichEdit (збагачений редактор) дозволяє створювати редактор з готовим набором функцій, властивих більшості редакторів.

TrackBar (доріжка із смужками) створює на формі шкалу з мітками і регулювальником поточного положення. Застосовується в програмі як регулювальник гучності звуку,

регулювальник розміру зображення і тому подібне

Progress Bar {індикатор прогресу) створює на формі прямокутний індикатор для відображення процесу виконання довгих процедур в програмі (копіювання, пошуку і тому подібне).

UpDown (вгору-вниз) служить для створення інтерфейсних елементів з можливістю збільшення або зменшення якого-небудь значення за допомогою кнопок цього компонента "вгору" і "вниз".

HotKey (гаряча клавіша) забезпечує можливість створення користувачем "гарячих" клавіш, що визначають швидкий доступ до розділів меню.

Animate (аніматор) створює на формі невидимий контейнер для відтворення відеозаписів у форматі avi.

DataTimePicker (збирач дати і часу) створює в програмі інтерфейс для введення дати і часу.

MonthCalendar (місячний календар) розміщує на формі календар з відображенням усіх днів місяця і можливістю перегортання місяців і коригування дати тек

Компоненти System

Компоненти закладки System забезпечують підключення до програми спеціальних елементів управління і елементи міжпрограмного інтерфейсу.

Розглянемо розташовані на цій закладці компоненти.

- Timer (таймер) призначений для створення невидимого на формі елементу, за допомогою якого можна відстежувати інтервали часу в програмі. Цим компонентом ми вже користувалися в програмі timedate.

- PaintBox (рамка малювання) створює на формі елемент, на якому можна малювати.

- MediaPlayer (багатофункціональний програвач) створює на формі панель для програвання файлів з різними форматами і управління пристроями мультимедіа. За допомогою його можна управляти програвачем компакт-дисків, звуковим адаптером і т. д.

- OleContainer (контейнер OLE) реалізує в програмі механізм впровадження і зв'язування об'єктів OLE (Object Linking and Embedding - зв'язування і вбудовування об'єктів)} за допомогою якого можна передавати дані між різними програмами в середовищі Windows.

- DdeClientConv (клієнт DDE) реалізує в програмі механізм динамічного обміну даними DDE (Dynamical Data Exchange), що є розширенням операційної системи Windows. Цей механізм призначений для передачі даних від однієї програми (сервера), до іншої - приймачу (клієнтові).

- DdeClientltem (елемент клієнта даних DDE) визначає елемент динамічного обміну і реалізує в програмі механізм динамічного обміну даними між клієнтами.

- DdeServerConv (сервер DDE) встановлює режим динамічного обміну між програмами сервера DDE.

- DdeServerltem (елемент даних сервера DDE) визначає режим динамічного обміну даними сервера DDE.

Компоненти Dialog

Компоненти закладки Dialog дозволяють створювати діалоги з користувачем програми.

Діалоги надають програмі гнучкість і дозволяють користувачеві маніпулювати об'єктами програми під час її роботи. Закладка містить десять компонентів стандартних діалогів.

- OpenDialog (діалог відкриття) дозволяє створити в програмі діалог відкривання файлів. Цей діалог має можливість установки фільтрів на ім'я і розширення файлів, що відкриваються.

- SaveDialog (діалог збереження) створює в програмі діалог з можливістю вибору в програмі імені файлу для збереження. Цей діалог зазвичай використовується в зв'язці з компонентом OpenDialog.

- OpenPictureDialog (діалог відкриття малюнка) призначений для створення діалогів відкриття файлів з графічним зображенням. Він відрізняється від компонента OpenDialog можливістю попереднього перегляду файлу зображення безпосередньо у вікні діалогу.

- SavePict are Dialog (діалог збереження малюнка) створює діалог збереження файлу із зображенням. Так само, як і OpenPictureDialog, має можливістю попередньою перегляду файлу зображення безпосередньо у вікні діалогу.

- FontDialog (діалог вибору шрифту) надає можливість створення діалогу для вибору шрифту тексту в програмі.

- ColorDialog (діалог вибору кольору) призначений для створення діалогу для вибору кольору з палітри кольорів Windows. Отриманий числовий параметр кольори після цього можна передати будь-якому компоненту, що має властивість Color.

- PrintDialog (діалог вибору принтера) дозволяє організувати в програмі діалог вибору друкуючого пристрою з числа встановлених на комп'ютері. Крім того, цей діалог дозволить задати число копій, вибрати або задати діапазон друкованих сторінок і тому подібне

- PrinterSetupDialog (діалог установки принтера) створює в програмі діалог налаштування параметрів друкуючого пристрою, до яких належать вибір типу паперу і її орієнтація, параметри відображення графіки і т. д.

- FindDialog (діалог пошуку) відкриває в програмі діалог пошуку тек

Компоненти Samples

Компоненти закладки Samples є прикладами компонентів для управління програмою.

Користувач має можливість створювати власні компоненти, які будуть збожеволіти на цій закладці. Оскільки це усього лише приклади, вони забезпечені в Borland C++ Builder 6 скороченою документацією. Розглянемо деякі компоненти цієї закладки.

- Tray Icon (ікона піддону) дозволяє згортати програму в праве підвальне вікно, що має системну назву tray (піддон).

- Performance Graph (графік виконання) служить для наочного відображення використовуваних ресурсів комп'ютера.

- CSpinButton (кнопка обертання) використовується для створення кнопок-лічильників.

- CSpinEdit (редактор обертання) застосовується для створення вікна редагування в комбінації з кнопкою-лічильником.

- CColorGrid (кольорова сітка) служить для створення таблиці кольорів, в якій користувач може вибирати необхідний колір.

- CGauge (вимірник) призначений для відображення зміни якої-небудь змінної в програмі.

- CDirectory Outline (схема каталогу) використовується для відображення структури каталогів вибраного диска.

- CCalendar (календар) застосовується для відображення календаря На вказаний місяць в стандартному форматі.

- Pie (сектор) використовується для створення індикатора ходу процесу у вигляді секторної діаграми. Має вбудований редактор Edit Angles для зміни кутів сектора, який викликається через контекстне меню компонента.

Компоненти Office2k

Компоненти закладки Office2k дозволяють інтегрувати додатки з програмами з пакету Microsoft Office.

Розглянемо призначення компонентів цієї закладки.

Перші п'ять компонентів дозволяють працювати з документами, створеними у форматі Microsoft Word. Вони управляють шрифтами і форматуванням документу, а також визначають режим динамічного обміну даними (DDE) сервера.

Наступні три компоненти дозволяють впровадити в додаток можливість створення презентацій Microsoft Power Point.

За ними йде група компонентів, що дозволяє впроваджувати в додаток сервісні функції поштових програм.

Потім слідує група компонентів, призначена для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel. Крім того, компонент ExcelChart цієї групи дозволяє створювати в програмі спеціальні діаграми.

Далі на закладці слідують компоненти, за допомогою яких виконується робота з базами даних Microsoft Access. Компоненти цієї групи розділені за призначенням. Частина з них відповідає безпосередньо за роботу з даними, а інша частина за створення інструментів операції даними.

Компоненти Data Access

Компоненти закладки Data Access служать для створення в додатку елементів управління доступом до баз даних.

Ці компоненти дозволяють включати в створювану програму можливість роботи користувача з інформацією бази даних.

Компоненти Data Control

Компоненти закладки Data Control створюють спеціальні елементи управління базами даних, доступних користувачеві з додатка.

Компоненти цієї закладки дозволяють створювати в додатку інтерфейси баз даних. Це можуть бути поля для редагування бази даних тексту, списків, малюнків і тому подібне

Компоненти Internet Express

Компоненти закладки Internet Express дозволяють здійснити побудову додатків з архітектурою клієнт-сервер, які діють по протоколах TCP/IP і HTTP.

Крім того, вони дозволяють створити розподілене мережеве застосування, WEB -сервер, який виступатиме в ролі клієнтського додатка MIDAS (Multi - tier Distributed Application Services - багаторівневий сервіс розподілених застосувань). Це технологія" розроблена компанією Inprise/Borland для створення і експлуатації надійних високопродуктивних розподілених систем на основі багатоланкової архітектури.

Компонент XML Broker (XML брокер) представляє пакети даних від постачальника сервісного застосування з кодуванням HML.

Компонент IneiXPage Producer (виробник Інтернет-сторінок) дозволяє згенерувати сторінку HTML з інформацією, отриманою від сервісного додатка MIDAS.

Компоненти Internet

Компоненти закладки Internet забезпечують підключення до програми спеціальних елементів для створення клієнтських і серверних застосувань з протоколами TCP/IP і HTTP.

Компонент ClientSockets (клієнт підключень) дозволяє створювати додатка для клієнтів мережевого підключення по протоколу TCP/IP.

Компонент ServerSockets (сервер підключень) перетворює додаток на сервер TCP/IP. Цей сервер дозволяє контролювати певний порт на предмет розпізнавання запитів і встановлення з'єднань.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее