49783 (Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Облік зареєстрованих автомобілів в ДАІ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49783"

Текст из документа "49783"

Введення

У сучасному суспільстві інформаційні технології розвиваються дуже стрімко, вони проникають в усі сфери людської діяльності. По цьому для прийняття обгрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів.

Досвід застосування ЕОМ для побудови прикладних систем обробки даних показує, що найефективнішим інструментом тут є не універсальні алгоритмічні мови високого рівня, а спеціалізовані мови для створення систем управління даними.

Метою курсової роботи є розробка програми Обліку .

Завданнями курсової роботи є:

• Знання середовища програмування Builder C;

• Знання основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування;

• Знання мови програмування C;

• Знання класів Builder C;

• Знання компонентів Builder C;

• Уміння застосовувати основні концепції об'єктно-орієнтованого програмування;

• Вміння писати програми з застосуванням компонентів для роботи з текстом;

• Уміння створювати програми, передбачаючи можливі виняткові ситуації;

• Вміння писати програми з застосуванням компонентів для роботи зі списками, кнопками, перемикачами.

  1. Середовище розробки C + + Builder

Середовище розробки C++ Builder

C++ Builder - програмний продукт, інструмент швидкої розробки додатків (RAD), інтегроване середовище програмування (IDE), система, використовувана програмістами для розробки програмного забезпечення на мові C++.

Історія

C++ Builder спочатку створювалася тільки для платформи Microsoft Windows. Пізні версії, Кроссплатформенную, що містять, компонентну бібліотеку Borland, підтримують і Windows і Linux.

У 2003 Borland випустила C++ BuilderX (CBX), написаний за допомогою тієї ж інфраструктури, що і JBuilder, який при цьому був мало схожий на C++ Builder або Delphi. Цей продукт призначався для розробки великих програм для великих підприємств, але комерційного успіху не досяг. У кінці 2004 року Borland оголосила, що продовжить розвиток класичного C++ Builder і об'єднає його з середовищем розробки Delphi, припинивши, таким чином, розробку C++ BuilderX.

Опісля приблизно рік після цього оголошення, Borland випустила Borland Developer Studio 2006, який включав Borland C++ Builder 2006, що пропонував поліпшене управління конфігурацією і відладкою. Borland Developer Studio 2006 - єдиний повноцінний комплект, Delphi, що містить, C++Builder і C#Builder.

У 2007 CodeGear випустила C++ Builder 2007, в якому реалізувала повну підтримку API Microsoft Windows Vista, збільшила повноту відповідності стандарту ANSI C++, збільшила швидкість компіляції і зборки до 500 %, включила підтримку MSBuild, архітектури баз даних DBX4 і "VCL для Web", поддеживающий AJAX. Підтримка API Microsoft Windows Vista включила додатки, спочатку оформлені в стилі Vista, і природну підтримку VCL для Aero і Vista Desktop. CodeGear RAD Studio 2007 містить C++ Builder 2007 і Delphi. Також в 2007 CodeGear "воскресила" марку "Turbo" і випустила дві "Turbo" версії C++ Builder : Turbo C++ Professional і Turbo C++ Explorer (безкоштовний), заснованих на Borland C++ Builder 2006.

У кінці 2008 року компанія CodeGear випустила новий

Раніше повідомлялося, що наступна версія, CodeGear C++Builder (кодове ім'я "Commodore"), матиме підтримку x86 - 64 і можливістю створювати машинний x86 - 64 код. Проте в 2010 році до складу RAD Studio XE включена версія C++ Builder XE без цієї функціональності.

Інтерфейс

Рис.1.1 Середовище розробки C + + Builder

Цей інтерфейс називається середовищем швидкої розробки додатків RAD, скорочення від англійських слів Rapid Application Development. Таку назву цей інтерфейс дістав за те, що створення програми в нім зводиться в основному до простого конструювання вікна майбутньої програми з готових кубиків, а велику частину стандартних і рутинних операцій за людину виконує комп'ютер. Наприклад, комп'ютер створює автоматично заготівлю тексту програми для функцій обробки подій.

C++ Builder є SDI -приложение, головне вікно якого містить інструментальну панель (ліворуч), що настроюється, і палітру компонентів (справа). Окрім цього, за умовчанням при запуску C++ Builder з'являються вікно інспектора об'єктів (ліворуч) і форма нового застосування (справа). Під вікном форми додатка знаходиться вікно редактора коду.

Форми є основою додатків C++ Builder. Створення призначеного для користувача інтерфейсу додатка полягає в додаванні у вікно форми елементів об'єктів C++ Builder, званих компонентами. Компоненти C++ Builder розташовуються на палітрі компонентів, виконаній у вигляді багатосторінкового блокнота. Важлива особливість C++ Builder полягає в тому, що він дозволяє створювати власні компоненти і настроювати палітру компонентів, а також створювати різні версії палітри компонентів для різних проектів.

Компоненти C Builder

Компоненти розділяються на видимі (візуальні) і невидимі (невізуальні). Візуальні компоненти з'являються під час виконання точно так, як і під час проектування. Прикладами є кнопки і редаговані поля. Невізуальні компоненти з'являються під час проектування як піктограми на формі. Вони ніколи не видно під час виконання, але мають певну функціональність (наприклад, забезпечують доступ до даних, викликають стандартні діалоги Windows та ін.)

Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний компонент в палітрі і клацнути лівою клавішею миші в потрібному місці проектованої форми. Компонент з'явиться на формі, і далі його можна переміщати, міняти розміри і інші характеристики.

Кожен компонент C++ Builder має три різновиди характеристик : властивості, події і методи.

Якщо вибрати компонент з палітри і додати його до форми, інспектор об'єктів автоматично покаже властивості і події, які можуть бути використані з цим компонентом. У верхній частині інспектора об'єктів є випадний список, що дозволяє вибирати потрібний об'єкт з наявних на формі.

Усі візуальні компоненти, з яких будується будь-яке застосування, розміщуються на палітрі компонентів, що складається із закладок. Закладки об'єднують компоненти по групах. Перелік закладок з описом складу компонентів, які вони включають, приведений нижче.

Standard Стандартна. Містить найбільш часто використовувані компоненти

Additional Додаткова. Містить доповнення компонентів до стандартної закладки

Win32 Містить 32-бітові компоненти в стилі Windows

System Системна. Містить такі компоненти, як таймер, вікно для малювання, програвач та ін.

Data Access Доступ до даних. Містить компоненти для створення програм, що працюють з базами даних і забезпечуючих доступ до цих баз

Data Controls Управління даними. Компоненти відображення і редагування даних dbExpress Зв'язок з даними з використанням мови баз даних SQL

DataSnap Компоненти для зв'язку з сервером додатків при побудові багатопотокових застосувань, що працюють з даними

BDE Доступ до даних через Borland Database Engine (BDE)

ADO Зв'язок з базами даних через Active Data Objects (ADO) - безліч компонентів ActiveX, що використовують для доступу до інформації баз даних Microsoft OLE DB

InterBase Прямий зв'язок з Interbase, минувши Borland Database Engine і Active Data Objects

WebServices Компоненти клієнтських Internet застосувань, що використовують доступ до служб Web за допомогою SOAP

InternetExpress Побудова додатків Internet Express - одночасно додатків Web сервера і клієнта баз даних з паралельними потоками

Internet Компоненти для створення Web серверів

WebSnap Компоненти для створення Web серверів, що містять складні сторінки, керовані даними

FastNet Різні протоколи доступу до Internet

Decision Cube Компоненти для багатовимірного аналізу даних

QReport Компоненти для підготовки звітів (діаграм, графіків і тому подібне)

Dialogs Діалоги. Містить системні діалоги типу "Відкрити файл", "Закрити файл" і тому подібне

Win 3.1 Windows 3.1. Містить компоненти в стилі Windows 3.1

Samples Зразки. Містить компоненти побудови графіка, календаря, вибору кольору та ін.

ActiveX Містить деякі компоненти ActiveX

COM+ Містить компонент, що дає доступ до каталогу СОМ+. що містить дані по конфігурації З

Тепер розглянемо призначення найбільш часто використовуваних компонентів. З деякими з них ми вже познайомилися раніше. Почнемо знайомство із закладки Standard

Компоненти Standard

На цій закладці розташовуються компоненти (Рис. 1), за допомогою яких відбувається підключення до програми стандартних інтерфейсних елементів, наявних в усіх версіях операційної системи Windows. Розглянемо ці компоненти але порядку зліва направо.

Компонент Frames (кадр) призначений для створення контейнера (вікна) для розміщення інших компонентів. Цей компонент дуже схожий на форму Form. Для розміщення цього компонента на формі необхідно перший раз створити його за допомогою команд File ->New ->Frame. Компонент Frame перший раз має бути створений через головне меню, оскільки являється слюжным. Після його створення або створення декількох різних компонентів можна користуватися стандартним способом розміщення їх на формі шляхом вибору наявних фреймів в списку, що розкривається. Для практики створіть компонент Frame2 за допомогою команди File ->New ->Frame, a потім перейдіть на форму і клацніть двічі але компоненту Frames на закладці Standard панелі візуальних компонентів. Перед вами повинне відкритися вікно (Рис. 3), з якого можна вибрати компонент Frame2.

Компонент MainMenu (головне меню) призначений для створення головного меню програми.

Короткі описи деяких компонентів.

PopupMenu (спливаюче меню) призначений для створення спливаючого меню деяких компонентів. Зазвичай за допомогою цього компонента створюється контекстне меню.

Label (етикетка) створює на формі текстову мітку або напис.

Edit (редагування) створює на формі поле для редагування текстового рядка.

Memo відображує на формі поле для редагування безлічі текстових рядків. Зазвичай служить для створення редакторів і полів, для виведення блоків даних.

Button (кнопка) є найпоширенішим компонентом. Служить для створення в додатку різних прямокутних кнопок з текстовим написом в одній строчці.

Checkbox (осередок стану) дозволяє створювати на формі додатка осередок з двома станами (без галочки і з галочкою) і рядком назви. Клацання лівою кнопкою мыш

RadioGroup (група радиокноиок) дозволяє створювати на формі контейнер у вигляді прямокутної рамки для об'єднання групи взаємовиключних радіокнопок.

Panel (панель) створює порожню область, на якій можна розмістити інші компоненти. Як правило використовується для створення панелі інструментів в програмі.

Action List (список дій) здійснює управління взаємодією між інтерфейсними елементами і логікою програми. На Рис. 4 приведено вікно форми, на якій розташовані усі перераховані вище компоненти в порядку їх опису зліва направо і зверху вниз, починаючи з MainMenu.

Компоненти Addition

Компоненти, розташовані на закладці Addition, призначені для включення в програму додаткових інтерфейсних елементів, за допомогою яких можна створити зручніший і дружній інтерфейс програми.

Розглянемо компоненти, розташовані на цій закладці.

BitBtn (графічна кнопка) служить для створення на формі додатка кнопки із зображенням і написом.

SpeedButton (швидка кнопка) дозволяє створити на формі кнопку із зображенням без напису. Знаком нам з панелі швидких кнопок.

MaskEdit (форматоване введення) призначений для створення прямокутного поля введення даних в спеціально заданому форматі. Дозволяє перевірити коректність даних, що вводяться, за допомогою маски.

StringGrid (строкова таблиця) служить для створення таблиці (сітки), що складається з текстових рядків.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4280
Авторов
на СтудИзбе
640
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее