49275 (Технологія складу програм. Базові засоби мови C++), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Технологія складу програм. Базові засоби мови C++", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49275"

Текст 2 страницы из документа "49275"

};

У мові С++ клас cіrcle називається похідним стосовно класу shape, а клас shape називається базовим для класу cіrcle. Можлива інша термінологія, що використовує назви "підклас" і "суперклас" для класів cіrcle і shape відповідно. Тепер парадигма програмування формулюється так: Визначите, який клас вам необхідний; надайте повний набір операцій для кожного класу; спільність класів виразите явне за допомогою спадкування. Якщо спільність між класами відсутня, цілком достатньо абстракції даних. Наскільки застосовне об’єктно-орієнтоване програмування для даної області додатка визначається ступенем спільності між різними типами, що дозволяє використовувати спадкування і віртуальні функції. У деяких областях, таких, наприклад, як інтерактивна графіка, є широкий простір для об’єктно-орієнтованого програмування. В інших областях,

у яких використовуються традиційні арифметичні типи й обчислення над ними, важко знайти застосування для більш розвитих стилів програмування, чим абстракція даних. Цей засіб, що підтримує об’єктно-орієнтоване програмування, мабуть, надлишковий. Перебування спільності серед окремих типів системи являє собою нетривіальний процес. Ступінь такої спільності залежить від способу проектування системи. У процесі проектування виявлення спільності класів повинне бути постійною метою. Вона досягається двома способами: або проектуванням спеціальних класів, використовуваних як "цеглини" при побудові інших, або пошуком схожих класів для виділення їхньої загальної частини в один базовий клас. Отже, ми вказали, яку мінімальну підтримку повинна забезпечувати мова програмування для процедурного програмування, для заховування даних, абстракції даних і об’єктно-орієнтоване програмування.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумок роботи, хочу зазначити, що в ході роботи було розглянуте об’єктно-орієнтоване програмування. Слід зазначити, що воно широко використовується у програмуванні. У ньому реалізовані основні складаючи: інкапсуляція, поліморфізм та наслідування. Це дає змогу об’єднання даних та використовувати їх функції в одне ціле, що робиться за допомогою класів. Є можливість позначати різні, але сходні дії однаковими іменами та створювати єдині інтерфейси для різних реалізацій одного й того ж алгоритму, позначаючи їх однаковими іменами. І третя властивість, яка є теж важливою – присвоєння одним класом властивостей другого класу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Калоєров С.А. Програмування на мові С++: учбовий посібник. – Д.: ООО «Юго – Восток, Лтд», 2004.

  2. Стауступ Б. Мова програмування С++. – 3-те вид. / Пер. з англ. – СПб.: БІНОМ, 1999.

Павловська Т.А. Програмування на мові високого рівня - СПб: Пітер, 2003

ДОДАТОК А

Скласти клас для дослідження оцінок студента у сесії на якість (на «4» і «5») і неуспішність (наявність хоча б однієї оцінки «2»). Використовуючи цей клас, скласти програму знаходження кількості студентів групи, успішних на «4» і «5» та неуспішних, а також вирахувати процентне відношення для кожного з цих показників. Студенти у сесії здавали 4 іспиту.

rx45=0, rx2=0, k=1

rx45+=sr.r45(),

rx2+=sr.r2()
Код програми:

#include //Підключення бібліотек

class Student{

public: //Опис членів

void cinr();

void coutr();

int r45();

int r2();

private:

int s[4];}; //Масив ввода оцінок

void Student :: cinr() //Функція ввода оцінок студента

{cout<<"Vvedite ocenky studenta: ";

for (int k=0; k<4; k++)

cin>>s[k];

}

void Student :: coutr() //Функція вивіда оцінок студента

{cout<<"Ocenky studenta: \n";

for (int k=0; k<4; k++)

cout<

}

int Student :: r45() //Функція дослідження оцінок

{int p=1;

for (int k=0; k<4; k++)

if (s[k]<4)p=0;

return p;

}

int Student :: r2() //Функція дослідження оцінок на «2»

{int p=0;

for (int k=0; k<4; k++)

if (s[k]==2)p=1;

return p;

}

void main()

{int n; //Кількість студентів в групі

cin>>n;

int rx45=0;

int rx2=0;

Student sr;

for (int k=1; k<=n; k++)

{sr.cinr();

sr.coutr();

rx45+=sr.r45();

rx2+=sr.r2();

}

cout<<"Na 4 i 5 sdaly"<

<

cout<<"Hotya by odnu 2 imeyut"<

<

Результати роботи програми:

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4144
Авторов
на СтудИзбе
666
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее