49160 (Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року")

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49160"

Текст из документа "49160"

Курсова робота

з дисципліни "Інформатика та КТ"

на тему

"СТВОРЕННЯ ЕЛЕКРОННОЇ ТАБЛИЦІ"

"Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"

Зміст

Вступ

1. Формалізація

2. Структура електронної таблиці

3. Опис організації елекронних таблиць

3.1 Заповнення таблиці

3.2 Використання в таблиці стандартних функцій

3.3 Форматування таблиці

3.4 Сортування даних

3.5 Вибірка даних за заданими умовами

3.6 Підведення проміжних підсумків

3.7 Процес консолідації робочих листів

3.8 Технологія побудови графіків

4. Інструкція з експлуатації таблиці


Вступ

Електронна таблиця (ЕТ) - це програма для обробки даних, поданих у вигляді таблиці.

Так само як і звичайна таблиця, вона складається з комірок. Кожна комірка має свою адресу, що складається з номера стовпця номера рядка, на місці перетину яких вона міститься. Сучасні ЕТ створюють можливість працювати з величезною кількістю - мільйонами - комірок і обробляти дуже великі обсяги інформації. Через це їх також називають табличними процесорами.

Частина комірок таблиці знаходиться перед користувачем на екрані дисплея. В ці комірки користувач заносить текст, дані, формули для розрахунків. Під управлінням програми ЕТ комп'ютер вмиті виконує ці обчислення і заносить результати у відповідні комірки При зміні даних у яких-небудь комірках автоматично перераховуються результати в усіх формулах, що містять адреси цих комірок За потреби, користувач редагує таблицю: видаляє або вставляє рядки і стовпці, переносить блоки комірок, змінює їх вміст. Програма ЕТ забезпечує автоматичний контроль за правильною зміною адрес комірок у формулах при редагуванні таблиці.

ЕТ дає змогу сортувати рядки у визначеному користувачем порядку, будувати графіки і діаграми за даними таблиці, друкувати на папері всю таблицю або її частину, зберігати таблицю з графіками та діаграмами на диску для подальшого використання.

Електронними таблицями користуватися просто, вони потребують стандартного набору пристроїв комп'ютера і забезпечують швидкість та надійність обчислень. Найчастіше вони застосовуються у фінансовій діяльності для автоматизації банківських і бухгалтерських обчислень.

Перша електронна таблиця з'явилася в 1979 р. її створили випускники Массачусетського технологічного інституту Ден Бриклін і Боб Фрепстон. Вона називалася VisiCalc (від англ. - видимий калькулятор).

Сучасні технології обробки інформації часто приводять до того, що виникає потреба подання даних у вигляді таблиць.

Різноманітні фінансові документи (відомості на заробітну плату, табель робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складський облік матеріалів тощо) теж мають вигляд таблиць. Для табличних обчислень характерні відносно прості формули, по яким проводяться обчислення, і великі об’єми вхідних даних. Для таких розрахунків слід використовувати комп’ютер. З цією метою були створені електронні таблиці (табличні процесори) - це прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується для обробки даних, представлених у табличній формі.

Електронна таблиця (ЕТ) дозволяє зберігати в табличній формі велику кількість вхідних даних, результатів, а також зв’язків (алгебраїчних і логічних співвідношень) між ними. При зміні вхідних даних всі результати автоматично перераховуються і заносяться в таблицю. Такі таблиці можна переглядати, змінювати, записувати на носії зовнішньої пам’яті для зберігання, роздруковувати на принтері.

Головна перевага ЕТ - можливість миттєвого перерахунку усіх даних, пов’язаних формульними залежностями, при зміні значення будь-якого компоненту таблиці.

Табличний процесор MS Excel дозволяє:

Розв'язувати математичні задачі: виконувати різноманітні табличні обчислення, обчислювати значення функцій, будувати графіки і діаграми та ін.;

Виконувати чисельне дослідження;

Проводити статистичний аналіз;

Реалізовувати функції бази даних - введення, пошук, сортування, фільтрацію і аналіз даних;

Встановлювати захист на окремі фрагменти таблиць;

Наглядно представляти дані у вигляді діаграм та графіків;

Вводити і редагувати тексти;

Виконувати обмін даних з іншими програмами, наприклад, вставляти текст, малюнки, таблиці, зроблені в інших додатках.

Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць - робочих аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням. xls.

В даній курсовій роботі за допомогою табличного процесора Excel проведені розрахунки для відомості нарахування заробітної плати.


1. Формалізація

Використаємо такі умовні позначення:

Опис

Позначення

Математична формула

Категорія

К

К=1, 2, 3, 4, 5

Посада (Керівники)

ПК

Посада (Службовці)

ПСЛ

Посада (Спеціалісти)

ПСП

Посада (Робітники зі шкідливими умовами праці)

ПРШУМ

Посада (Робітники з нормальними умовами праці)

ПРНУП

% премії (Керівники)

ВПК

ВПК = 70%

% премії (Службовці)

ВПСЛ

ВПСЛ = 60%

% премії (Спеціалісти)

ВПСП

ВПСП = 65%

% премії (Робітники зі шкідливими умовами праці)

ВПРШУП

ВПРШУП = 55%

% премії (Робітники з нормальними умовами праці)

ВПРНУП

ВПРНУП = 40%

Посада

П

Нарахована з/плата за окладом (1)

НЗПО (1)

Нарахована з/плата за окладом (2)

НЗПО (2)

Нарахована з/плата за окладом (3)

НЗПО (3)

Всього нараховано з/п за квартал

ВНЗПК

КТУ

КТУ

Умовна з/плата

УЗП

УЗП = ВНЗПК * КТУ

% нарахування премії

ВНП

Нараховано премії

НП

НП = УЗП * ВНП

Підсумкові функції

Опис

Позначення

Математична формула

Усього за графою

Нарахована з/плата за окладом (1)

УНЗПО (1)

Усього за графою

Нарахована з/плата за окладом (2)

УНЗПО (2)

Усього за графою

Нарахована з/плата за окладом (3)

УНЗПО (3)

Усього за графою

Всього нараховано з/п за квартал

УВНЗПК

Усього за графою

Умовна з/плата

УУЗП

Усього за графою

Нараховано премії

УНП

Максимальне за графою

Нарахована з/плата за окладом (1)

Max НЗПО (1)

, i = 1÷ n

Максимальне за графою

Нарахована з/плата за окладом (2)

Max НЗПО (2)

, i = 1÷ n

Максимальне за графою

Нарахована з/плата за окладом (3)

Max НЗПО (3)

, i = 1÷ n

Максимальне за графою

Нараховано премії

Max НП

,

i = 1÷ n

Середнє за графою

Нарахована з/плата за окладом (1)

СрНЗПО (1)

Середнє за графою

Нарахована з/плата за окладом (2)

СрНЗПО (2)

Середнє за графою

Нарахована з/плата за окладом (3)

СрНЗПО (3)

Середнє за графою

Нараховано премії

СрНП


2. Структура електронної таблиці

Поряд-ковий номер

Назва графи

Тип даних

Адреса клітин

Позначення і

математична формула

Табличний процесор

1

Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року

текст

D1

" Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року "

2

Минулий квартал поточного року

формула

E2

="за 1 квартал "&ГОД (СЕГОДНЯ ()) &" року"

3

Категорія

текст

H4

‘Категорія

число

H5: H9

K

Вихідні дані

4

Посада

текст

J4

‘Посада

текст

J5: J9

П

Вихідні дані

5

% премії

текст

K4

‘% премії

число

K5: K9

ВП

Вихідні дані

6

Нумерація граф

число

A11: L11

1, 2, …, 12

7

Порядковий номер

текст

А10

Порядковий номер

число

A12: A26

1, 2, …, 15

8

П.І.П.

текст

В10

‘П.І.П.

текст

B12: B26

Вихідні дані

9

Посада

текст

С10

‘Посада

число

C12: C26

П

=ЕСЛИ (D12=$H$5; $I$5; ЕСЛИ (D12=$H$6; $I$6; ЕСЛИ (D12=$H$7; $I$7; $I$8))

=ЕСЛИ (D26=$H$5; $I$5; ЕСЛИ (D26=$H$6; $I$6; ЕСЛИ (D26=$H$7; $I$7; $I$8)))

10

Категорія

текст

D10

‘Категорія

число

D12: D26

К

Вихідні дані

11

Нарахована з/плата за окладом (1)

текст

E9: Е10

‘Нарахована з/плата за окладом (1), грн

число

E12: E26

НЗПО (1)

Вихідні дані

12

Нарахована з/плата за окладом (2)

текст

F9: F10

‘Нарахована з/плата за окладом (2), грн

число

F7: F22

НЗПО (2)

Вихідні дані

13

Нарахована з/плата за окладом (3)

текст

G9: G10

‘Нарахована з/плата за окладом (3), грн

формула

G7: G22

НЗПО (3)

Вихідні дані

14

Всього нараховано з/п за квартал

текст

H10

‘Всього нараховано з/п за квартал, грн

формула

H12: H26

=СУММ (E12: G12)

=СУММ (E26: G26)

15

КТУ

текст

I10

‘КТУ

формула

I12: I26

КТУ

Вихідні дані

16

Умовна з/плата

текст

J10

‘Умовна з/плата, грн

формула

J12: J26

УЗП = ВНЗПК * КТУ

=ПРОИЗВЕД (H12; I12)

=ПРОИЗВЕД (H26; I26)

17

% нарахування премії

текст

K: 10

‘% нарахування премії

формула

K12: K26

ВНП

=ЕСЛИ (D12=$H$5; $K$5; ЕСЛИ (D12=$H$6; $K$6; ЕСЛИ (D12=$H$7; $K$7; ЕСЛИ (D12=$H$8; $K$8; ЕСЛИ (D12=$H$9; $K$9)))))

=ЕСЛИ (D26=$H$5; $K$5; ЕСЛИ (D26=$H$6; $K$6; ЕСЛИ (D26=$H$7; $K$7; ЕСЛИ (D26=$H$8; $K$8; ЕСЛИ (D26=$H$9; $K$9)))))

18

Нараховано премії

текст

L: 10

‘Нараховано премії, грн

формула

L12: L26

НП = УЗП * ВНП

=ПРОИЗВЕД (J12; K12)

=ПРОИЗВЕД (J26; K26)

19

Всього

текст

A27: D27

‘Всього

формула

E27

F27

G27

H27

J27

L27

=СУММ (E12: E26)

=СУММ (F12: F26)

=СУММ (G12: G26)

=СУММ (E27: G27)

=СУММ (J12: J26)

=СУММ (L12: L26)

20

Максимальне

текст

A28: D28

‘Максимальне

формула

E28

F28

G28

L28

, i = 1÷ n

, i = 1÷ n

, i = 1÷ n

,

i = 1÷ n

=МАКС (E12: E26)

=МАКС (F12: F26)

=МАКС (G12: G26)

=МАКС (L12: L26)

21

Середнє

текст

A29: D29

‘Середнє

формула

E29

F29

G29

L29

=СРЗНАЧ (E12: E26)

=СРЗНАЧ (F12: F26)

=СРЗНАЧ (G12: G26)

=СРЗНАЧ (L12: L26)


3. Опис організації елекронних таблиць

Таблицю сформувати таким чином:

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4144
Авторов
на СтудИзбе
666
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее