49153 (Створення Web-документів. Використання мови HTML)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Створення Web-документів. Використання мови HTML", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49153"

Текст из документа "49153"

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Фізико-математичний факультет

Кафедра основ інформатики та обчислювальної техніки

Курсова робота з інформатики на тему:

"Створення Web-документів. Використання мови HTML"

Автор: студентка 41МІ групи

фізико-математичного факультету

Бондар Наталія Петрівна

Науковий керівник: професор

Морзе Наталія Вікторівна

Робота захищена "___"________2004року

Оцінка _______________

Комісія: 1.

2.

3.

Київ-2004

План

I. Вступ.

II. Основна частина.

1. Основи Web-програмування. Використання мови HTML.

1.1. Базові елементи HTML.

1.2. Форматування тексту.

1.3. Таблиці та списки.

1.4. Посилання та робота з ними.

2. Створення Web-документу.

III. Висновки.

IV.Література.

Вступ

Internet має кілька служб, зокрема, електронну пошту, телеконференференції (дискусійні групи), передавання файлів тощо. Більшість документів із різноманітною інформацією з різних галузей знань мають гіпертекстовий формат. Службу Інтернет, яка управляє передаванням таких документів, називають World Wide Web (Web, WWW). Цим же термином або простором Web називають обширну сукупність Web-документів, між якими існують гіпертекстові зв'язки.

Поняття «гіпертекст» має досить давню історію. Воно виникло на стику філософії та комп'ютерних технологій ще у середині XX ст. Теоретичною основою гіпертексту стали сформульовані В.Бушем (1945 р.) принципи нелінійного письма, які він докладно висвітлив у роботі «Як ми могли б мислити». У 60-х роках Т.Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп’ютерні технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали «гіпертекст».У гіпертексті є посилання на інші сторінки або документи. В більшості броузерів(програм для завантаження та перегляду Web- документів) ці посилання підкреслюються або виділяються іншим кольором. Якщо клацнути лівою кнопкою миші на гіперпосиланні, то програма перегляду гіпертексту завантажить документ, на який вказує посилання. Таким чином, сторінка набуває властивості інтерактивності. У деякому розумінні, завдяки гіпертексту, інформація у WWW організована за тим самим принципом, що і в людському мозку.

Окремі документи, які складають простір Web, називають Web-сторінками. Web- сторінки зберігаються на жорстких дисках Web-серверів. Web-сервери — це спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до Web-сторінок; це програмне забезпечення також називається Web-сервером.

Групу сторінок, присвячену певній темі та розміщену в певному каталозі Web-сервера, називають Web- вузлом або Web-сайтом. Один фізичний Web- сервер може містити кілька Web-сайтів.

Web-сторінки мають вигляд звичайних текстових документів, в які введено вказівки форматування. Принцип роботи браузера полягає в інтерпретації цих вказівок. При відображенні таких документів браузером самі вказівки не відображаються, проте впливають на спосіб відображення решти частини документу. Згадані вказівки називаються дескрипторами або тегами. З їх допомогою текст можна робити кольоровим, використовувати шрифти різного розміру, вбудовувати мультиплікацію, відео фрагменти тощо. Формат дескрипторів задається в описі спеціальної мови розмітки. Вона називається мовою розмітки гіпертексту-HTML( Hyper Text Markup Language).

Документи, розмічені за допомогою цієї мови, називаються HTML- документами. HTML- документи мають розширення .html або .htm. Інколи процес розробки Web- документів засобами мови HTML називають Web- програмуванням. Проте слід розуміти, що HTML не є мовою програмування у звичайному розумінні, а є мовою розмітки(опису). Термін Web- програмування мовою HTML має історичне походження.

Мова HTML розроблена спеціально для Web. Її популярність забезпечують зокрема такі властивості:

—документ, створений за допомогою деякої програми, наприклад текстового редактора, часто важко(а іноді і неможливо) використовувати в іншій програмі; HTML у цьому відношенні є універсальною;

—HTML — це відкритий стандарт;

— HTML не є власністю якої-небудь фірми;

— можливість використання гіпертексту;

  • HTML підтримує мультимедіа.

Гіпертекстовий зв'язок між сотнями мільйонів документів, які зберігаються на серверах Інтернету, є основою існування логічного простору World Wide Web. Проте такий зв'язок не міг би існувати, якщо б кожен документ у цьому просторі не мав своєї унікальної адреси. Адреса будь-якого ресурсу в мережі повинна записуватись відповідно до певного стандарту. Саме таким стандартом є URL (Uniform Resourse Locator, уніфікований вказівник ресурсів), згідно з яким адреса найчастіше має такий формат:

протокол://доменне і'мя//каталог/файл

Р.1. Основи Web-програмування. Використання мови HTML

1.1.Базові елементи HTML

Елемент HTML

Для позначення меж HTML-документу використовується подвійний тег . Початковий тег , у якого відсутні атрибути, розміщується на початку HTML-файлу, а кінцевий тег є останнім тегом коду і позначає закінчення всього документу. Таким чином, елемент HTML є найзовнішнім і не входить до складу інших елементів, тобто з елементом HTML не пов'язаний жоден з об'єктів, які відображаються у вікні браузера.

До складу контейнеру HTML входять два структурні елементи: HEAD (елемент заголовку) та BODY (основна частина або тіло документу). Таким чином, документ HTML має вигляд:

···

···

Заголовок документу(елемент HEAD)

Заголовок HTML-документу визначається елементом HEAD. Тег не має атрибутів. Елемент HEAD розміщується одразу після тегу , перед основною частиною Web-сторінки:

···

Елемент HEAD (як і елемент HTML) не відображається при перегляді Web-сторінки, він надає браузеру загальну інформацію про HTML-файл.

Назва документу(елемент TITLE)

До заголовку документу входить обов'язковий елемент, який представлений контейнером . Все, що знаходиться між парою тегів і , інтерпретується браузером як назва Web-сторінки.

Якщо в документі є гіперпосилання, то назва документу, на який вказано посилання, буде з'являтися у вигляді плаваючої підказки при на-веденні на посилання вказівника миші.

Елемент TITLE по відношенню до елемента HEAD є дочірнім,тобто вкладеним у контейнер :

Назва Web-сторінки

···

···

Тіло документу(елемент BODY)

Елемент BODY є наступним компонентом Web- сторінки. Парні теги і вказують на початок і кінець тіла документа. Весь зміст документа міститься в елементі BODY.

Початкові і кінцеві теги елементу BODY є необов'язковими в структурі HTML-документа. Проте контейнер BODY необхідний для того, щоб задати властивості всієї сторінки. Наявність в HTML-документі елементу BODY є формальною ознакою того, що даний документ має звичайну структуру.

Тег розміщується безпосередньо після елементу HEAD, а кінцевий тег є передостаннім тегом документу:

Назва Web-сторінки

···

Початковий тег може доповнюватися декількома атрибутами, які визначають зовнішній вигляд документу в цілому.

1.2.Форматування тексту

Вирівнювання тексту та горизонтальна лінія

Для того, щоб вставити розрив рядка, необхідно скористатися тегом
. Якщо потрібно зробити так, щоб в певному місці текст НЕ МІГ бути розірваним, необхідно написати тег . Для розбиття тексту на параграфи використовується тег

ТЕКСТ

Тег

має один параметр ALIGN, який вказує на спосіб вирівнювання тексту в параграфі: текст може бути вирівнений по правій (RIGHT), лівій (LEFT) межах або по центру (CENTER). Якщо параметр пропущено, то текст вирівнюється по лівому краю. Щоб розмістити параграф по центру можна також використовувати тег

Ще одним способом розбиття тексту на частини можна назвати горизонтальну лінію. Вона є елементом мови HTML і вставляється в текст за допомогою тегу


, де параметри можуть бути наступними:

WIDTH – задає ширину лінії

SIZE – задає товщину лінії

NOSHADE – лінія не матиме тіні.

Коментар.

Коментар міститься між послідовностями

Заголовок.

Для їх створення використовуються теги ...,...,

...
. Розмір 1 відповідає найбільшому шрифту, а розмір 6—

найменшому.

Шрифти

Основні шрифти, які використовуються в HTML можна подати за допомогою наступної таблиці:

Тег

Відповідний тегу шрифт

Телеграфний курсив

Курсив

Жирний шрифт

Великий шрифт

Маленький шрифт

або

Перекреслений шрифт

Підкреслений шрифт

Іншим засобом логічного виділення можна вважати тег .... Зміст тегу звичайно відображається жирним шрифтом. Змінити розмір і колір шрифтів можна за допомогою тегу .... Параметри тегу можуть бути наступними:

SIZE=``value або value'' – задає абсолютний або відносний розмір шрифту. Відносний розмір задається по відношенню до базового розміру. Діапазон можливих значень від 1 до 7.

SIZE - задает размір шрифта.

COLOR – вказує колір для тексту.

Наведемо тепер таблицю з деякими назвами і кодами кольорів.

Українська назва

Англійська назва

Код

Аквамарин

Aqua

#00FFFF

Білий

White

#FFFFFF

Жовтий

Yellow

#FFFF00

Зелений

Green

#008000

Золотий

Gold

#FFD700

Індіго

Indigo

#4B0080

Каштановий

Maroon

#800000

Червоний

Red

#FF0000

Оливковий

Olive

#808000

Помаранчевий

Orange

#FFA500

Пурпуровий

Purple

#800080

Світло-зелений

Lime

#00FF00

Сріблястий

Silver

#C0C0C0

Сірий

Gray

#808080

Сизий

Teal

#008080

Синій

Blue

#0000FF

Ультрамарин

Navy

#000080

Фіолетовий

Violet

#EE80EE

Фуксиновий

Fuchsia

#FF00FF

Чорний

Black

#000000

Під кодом розуміємо RGB- код. Будь-який колір в цьому випадку відображається як комбінація червоного (R), зеленого (G) та синього (B) кольорів, взятих в певних пропорціях.

Значення RGB- коду

Колір як рядковий літерал

Червоний

Зелений

Синій

aliceblue

 

F0

F8

FF

antlquewhite

 

FA

EB

07

aqua

 

00

FF

FF

aquamarine

 

7F

FF

D4

azure

 

F0

FF

FF

beige

 

F5

F5

DC

bisque

 

FF

E4

C4

black

 

00

00

00

blanchedalmond

 

FF

EB

CD

blue

 

00

00

FF

btueviolet

 

8A

2B

E2

brown

 

A5

2A

2A

burlywood

 

DE

B8

87

cadetbluc

 

5F

9E

A0

chartreuse

 

7F

FF

00

chocolate

 

02

69

1E

coral

 

FF

7F

50

cornflowecblue

 

64

95

ED

cornsilk

 

FF

F8

DC

crimson

 

DC

14

3C

cyan

 

00

FF

FF

darkblue

 

00

00

88

darkcyan

 

00

8B

8B

darkgoldenrod

 

B8

86

0B

darkgray

 

A9

A9

A9

darkgreen

 

00

64

00

darkkhaki

 

B0

87

6B

darkmagenta

 

8B

00

8B

darkofivegreen

 

55

6B

2F

darkorange

 

FF

8C

00

darkorchid

 

99

32

CC

darkred

 

8B

00

00

darksalmon

 

E9

96

7A

darkseagreen

 

8F

BC

8F

darkslateblue

 

48

3D

8B

darkslategray

 

2F

4F

4F

darkturquolse

 

00

CE

D1

darkviolet

 

94

00

D3

deeppink

 

FF

14

93

deepskyblue

 

00

BF

FF

dimgray

 

69

69

69

dodgerblue

 

1E

90

FF

firebrick

 

B2

220

22

floralwhite

 

FF

FA

F0

forestgreen

 

22

8B

22

fuchsia

 

FF

00

FF

gainsboro

 

DC

DC

DC

ghostwhite

 

F8

F8

FF

gold

 

FF

D7

00

goldenrod

 

DA

A5

20

gray

 

80

80

80

green

 

00

80

00

greenyeflow

 

AD

FF

2F

honeydew

 

F0

FF

F0

hotpink

 

FF

69

B4

indianred

 

CD

5C

5C

indigo

 

4B

00

82

ivory

 

FF

FF

F0

khaki

 

F0

E6

8C

lavender

 

E6

E6

FA

lavenderblush

 

FF

F0

F5

lawngreen

 

7C

FC

00

lemonchiffon

 

FF

FA

CD

lightblue

 

AD

D8

E6

lightcoral

 

F0

80

80

lightcyan

 

E0

FF

FF

lightgoldenrodyellow

 

FA

FA

D2

lightgreen

 

90

EE

90

lightgrey

 

D3

D3

D3

lightpink

 

FF

B6

C1

lightsalmon

 

FF

A0

7A

lightseagreen

 

20

B2

AA

lightskyblue

 

87

CE

FA

lightslategray

 

77

88

99

lightsteelblue

 

B0

C4

DE

lightyellow

 

FF

FF

E0

lime

 

00

FF

00

limegreen

 

32

CD

32

linen

 

FA

F0

E6

magenta

 

FF

00

FF

maroon

 

80

00

00

mediumaquamarine

 

66

CD

AA

mediumblue

 

00

00

CD

mediumorchid

 

BA

55

D3

mediumpurple

 

93

70

DB

mediumseagreen

 

3C

B3

71

mediumslateblue

 

7B

68

EE

mediumspringgreen

 

00

FA

9A

mediumturquoise

 

48

D1

CC

mediumvioletred

 

C7

15

85

midnightblue

 

19

19

70

mintcream

 

F5

FF

FA

mistyrose

 

FF

E4

E1

moccasin

 

FF

E4

B5

navajowhite

 

FF

DE

AD

navy

 

00

00

80

oldlace

 

FD

F5

E6

olive

 

80

80

00

olivedrab

 

6B

8E

23

orange

 

FF

A5

00

orangered

 

FF

45

00

orchid

 

DA

70

D6

palegoldenrod

 

EE

E8

AA

palegreen

 

98

FB

98

paleturquoise

 

AF

EE

EE

palevioletred

 

DB

70

93

papayawhip

 

FF

EF

D5

peachpuff

 

FF

DA

B9

peru

 

CD

85

3F

pink

 

FF

C0

CB

plum

 

DD

A0

DD

powderblue

 

B0

E0

E6

purple

 

80

00

80

red

 

FF

00

00

rosybrown

 

BC

8F

8F

royalblue

 

41

69

E1

saddlebrown

 

8B

45

13

salmon

 

FA

80

72

sandybrown

 

F4

A4

60

seagreen

 

2E

8B

57

seashell

 

FF

F5

EE

sienna

 

A0

52

2D

silver

 

C0

C0

C0

skyblue

 

87

CE

EB

slateblue

 

6A

5A

CD

slategray

 

70

80

90

snow

 

FF

FA

FA

sprlnggreen

 

00

FF

7F

steelblue

 

46

82

B4

tan

 

02

84

8C

teal

 

00

80

80

thistle

 

D8

BF

D8

tomato

 

FF

63

47

turquoise

 

40

E0

D0

violet

 

EE

82

EE

wheat

 

F5

DE

B3

white

 

FF

FF

FF

whitesmoke

 

F5

F5

F5

yellow

 

FF

FF0

00

yellowgreen

 

9A

CD

32

1.3. Таблиці та списки

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4100
Авторов
на СтудИзбе
670
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее