49150 (Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49150"

Текст из документа "49150"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені адмирала Макарова

Кафедра Інформаційних ТехнологійЗАВДАНЯ

На курсову роботу з курсу

“Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні”Студент 5142 групи Ковальов Д.В.

1) Тема курсової роботи : Cтатистичне моделювання сітьового графіка побудови судна .

2) Основні початкові дані наведено у таблиці 1.

3) Структура розрахунково-пояснювальної записки:

a) Титульний лист;

b) Завдання на курсову роботу;

c) Анотація (українською, російською, англійською);

d) Зміст;

e) Перелік умовних означень;

f) Вступ;

g) Загальна частина (Розділ 1);

 1. Спеціальна частина (Розділ 2, 3);

i) Висновки;

j) Список використаної літератури;

k) Додатки.4) Дата видачі завдання “ ” ___ 2006 року5) Строк здачі студентом готової роботи “____ 2006 рокуКерівник курсової роботи Шнейдер О. Б.Студент нТаблиця 1 - Початкові дані

Коди робіт

Найменування робіт

Оцінка тривалості

Варіант

6

1-2

Підготовка стапеля до закладення судна

1 1.5

2-5

Зборка і зварювання днищевих секцій 1 будівельного району (79-134 шп.)

13 14

2-3

Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 75-79 шп.

4 4.3

3-6

Зборка і зварювання секцій перегородок , бортів і палуб у районі 75-79 шп.

20 21

3-4

Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 71-75 шп.

5 5.1

5-8

Іспит на непроникливість міждонних відсіків 1 будівельного району

8.7 8,8

6-12

Монтаж систем (вантажний, зачистний і обігріву) у районі 75-79 шп.

16 16.6

6-7

Залежність

0

4-7

Зборка і зварювання секцій перегородок , бортів і палуб у районі 71-75 шп.

15 16

4-10

Зборка і зварювання секцій у районі 67-71 шп.

5 5.8

7-12

Монтаж систем у районі 71-75 шп.

13 14

7-11

Залежність

0

10-11

Зборка і зварювання секцій перегородок , бортів і палуб у районі 67-71 шп.

18 19

10-13

Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 63-67 шп.

7 8

11-12

Монтаж систем у районі 67-71 шп.

17 18

11-14

Залежність

0

12-20

Іспит на непроникливість вантажних танків у районі 67-79 шп.

6 7

13-16

Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 59-63 шп.

9 10

13-14

Зборка і зварювання секцій перегородок , бортів і палуб у районі 63-67 шп.

15 16

14-19

Монтаж систем у районі 63-67 шп.

15 17

14-17

Залежність

0

16-17

Зборка і зварювання секцій перегородок , бортів і палуб у районі 59-63 шп.

20 25

17-19

Монтаж систем у районі 59-63 шп.

20 23

8-22

Фарбування підводної частини корпусу в районі 79 шп. – корми

30 35

20-22

Фарбування підводної частини корпусу в районі 67-79 шп.

4 7

19-21

Іспит на непроникливість вантажних танків у районі 59-67 шп.

8 12

21-22

Фарбування підводної частини корпусу в районі 59-67 шп.

2 8АННОТАЦИЯВ данном курсовом проекте моделируется сетевой график (СГ) построения судна методом статистических испытаний.

В работе проводится разработка программного обеспечения, решающего две задачи:

 1. реализующего модель сетевого графика и позволяющего расчитывать временные параметры проекта, а также изображать модель в виде диаграммы Гантта;

 2. моделирующего сетевой граф методом статистических испытаний.

Курсовой проект изложен на 41 страницах машинописного текста, содержит 5 рисунков, 3 таблицы, 1 приложение.

Работа выполнена на украинском языке.АНОТАЦІЯ

В даному курсовому проекті моделюється сітьовий графік (СГ) побудови судна методом статистичних випробувань.

В роботі проводиться розробка двох типів програмного забезпечення:

 1. того, що реалізує модель сітьового графіка і дозволяє розрахувати часові параметри проекту, а також зобразити модель у виді діаграми Гантта;

 2. того, що моделює сітьовий графік методом статистичних випробувань.

Курсовий проект виконано на 41 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунка, 3 таблиці, 1 доданок.

Робота виконана українською мовою.ANOTATION

The shipbuilding net graph modeling was done in the term work. It’s introduced with the purpose of reception of the maximal profit from work of some enterprise.

The work is done on 41 pages of the printed text, contains 5 illustrations. The work also has 1 appendices, which contain the text and results of performance of the program. For creation of this work were used three sources of information.

The work is done in the Ukrainian language.ЗМІСТ

Перелік умовних означень 4

Вступ 6

 1. Загальна характеристика предметної області 6

1.1 Дослідження процесу побудови судна ……………………………………….7

   1. Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління…...……………7

   2. Поняття технологічного та виробничого процесів у суднобудуванні…………………………………….…………………..….8

1.1.3 Особливості виробничого процесу у суднобудуванні............................8

1.1.4 Принципи формування планово-облікових одиниць…...........................9

   1. Етапи побудови суден.................................................................................9

1.1.6 Причини використання СУПС………………………………………..…10

1.2 Аналіз методів управління проектами………………………………………..10

1.2.1 Метод критичного шляху…………………………………………….…11

1.2.2 Метод критичного шляху та основні параметри сітьового графіка…12

1.3 Вітчизняний і закордонний досвід використання СУПС…………………...13

1.4 Змістовна постановка задачі………………………………………………….16

2. Розробка детермінованої моделі сітьового графіка і моделювання ……………17

2.1 Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі………………………………………………………………………….....17

3. Моделювання сітьового графіка методом статистичних випробувань …………19

3.1 Описання теоретичної суті методу …………………………………………...19

3.2 Розробка програмного забезпечення для моделювання……………………..23

3.3 Результати розрахунків…………………………………………………….…..24

Висновки ………………………………………………………………………………..29
Список використаної літератури ……………………………………………………...30

Додаток А - Текст програми …………………………………………………………..31ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ОЗНАЧЕНЬВ курсовій роботі використовуються наступні умовні означення:

 1. СУПС – система управління проектами у суднобудуванні

 2. СГ – сітьовий граф

 3. СПК – сітьове планування і керування

 4. CPM – Critical Path Method

 5. PERT – Program Evolution and Review Technique

 6. ВП – виробничий процесВСТУПСобівартість судна як виду продукції багато в чому визначається прийнятими конструктивними рішеннями. У силу зростання ролі вартості проектних і конструкторських робіт у виробничих витратах варто прагнути до прийняття конструкторами раціональних рішень за мінімальний час. Для цього використовується спеціальне ПЗ, що дозволяє планувати роботи у побудові судна - система управління проектами у суднобудуванні (СУПС). В свою чергу СУПС використовує технологію сітьового планування і керування.

Для дослідження моделювання виробничих процесів у суднобудуванні темою цієї курсової роботи було обрано розробка сітьових графіків побудови судна та їх дослідження методом статистичних випробувань. В ході роботи буде розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення.

Для досягнення вказаної мети потрібно зробити наступні кроки:

 • проаналізувати предметну область дослідження;

 • виконати змістовну постановку задачі, що розв’язується у роботі;

 • описати теоретичну суть та послідовність розрахунків імовірнісних
  характеристик параметрів проекту для методу статистичних випробувань;

 • розробити детерміновану модель сітьового графіка, що дозволяє розрахувати
  часові параметри проекту і зобразити модель у виді діаграми Гантта і
  провести моделювання за початковими даними;

 • розробити програмне забезпечення для статистичного моделювання сітьового
  графіка за початковими даними;

 • зробити висновки по роботі та досягнутим результатам.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ1.1 Дослідження процесу побудови судна1.1.1 Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управлінняСтруктура виробничого процесу Р(I) виготовлення виробу I у машинобудуванні і приладобудуванні визначена державними стандартами Єдиної системи технологічної документації (ЕСТД) і є, як і структура виробу, ієрархічною.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее