48877 (Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48877"

Текст 2 страницы из документа "48877"

У графі 7 указується найменування реєстру, в якому реєструється створюваний документ. Найменування реєстру привласнюється, як правило, по найменуванню документа. Наприклад, якщо документ "Замовлення", то "Реєстр замовлень"; документ "прайс-лист", тоді "реєстр прайс-листів" і т.д.

Завдання 3. Побудова діаграми дій на підставі бізнес-процесу "Продаж"

На підставі загального опису бізнес-процесу "Продаж" складіть діаграму дій, яка показує учасників процесу, виконані кожним учасником операції і взаємозв’язок між ними. Операції на діаграмі повинні слідувати у хронологічному порядку, який визначений у наведеному описі бізнес-процесу.

Дії (операції), що виконуються менеджером відділу продажу:

1. Операція № 1 "Отримання ось клієнта замовлення з вказівкою номенклатурних одиниць товару по кількості, серійній відповідності, терміну придатності"

2. Операція №2 "Перевірка наявності в клієнта ліцензії на замовлені медикаменти";

3. Операція № 3 "Перевірка наявності товарних запасів на складе"

4. Операція № 4 "Розміщення замовлення в реєстрі незадоволений попит";

5. Операція № 5 "Процес формування заявки на підставі замовлення і договору";

6. Операція № 6 "Резервування товару";

7. Операція № 7 "Контроль кредитного ліміту і дебіторської заборгованості";

8. Операція № 8 "Відхилення заявки".

Завдання 4. Формування таблиці операцій на основі процесу "Взаєморозрахунків з клієнтами"

Всі операції, які приймають участь у процесі "Взаєморозрахунки з клієнтами" відобразіть у Таблиці опису операцій, яка має наступний формат:

Діаграма і номер на діаграмі

Складений документ (вихідний документ)

Операція

Хто складає (виконавець)

Як часто

Документи-основи (вхідні документи)

Реєстр, у якому реєструється документ

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

Діаграма і номер на діаграмі

Складений документ (вихідний документ)

Операція

Хто складає (виконавець)

Як часто

Документи-основи (вхідні документи)

Реєстр, у якому реєструється документ

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

Склад

Рахунок постачальника

Отримання

від постачальника

Менеджер відділу закупок

Щоденно

Реєстр рахунків постачальників

Реєстр рахунків постачальників

Склад

Платіжне доручення

Формування платіжного доручення

Бухгалтер

Щоденно

Платіжне доручення

Платіжне доручення

Склад

Реєстр рахунків постачальників

Створення відмітки

Бухгалтер

По мірі необхідності

Виписка з розрахункового рахунку банка

Виписка з розрахункового рахунку банка

Склад

Журнал надходжень і оплат

Створення запису

Менеджер відділу закупок

По мірі необхідності

Склад

Вивід сальдо

Бухгалтер

В кінці кожного місяця

Бізнес-процес виглядає наступним чином:

 1. Менеджер відділу закупок щоденно отримує від постачальника медикаментів рахунок на оплату, реєструє його у реєстрі рахунків постачальників і передає рахунок постачальника бухгалтеру.

 2. Бухгалтер на підставі рахунку постачальника щоденно формує платіжне доручення на оплату і передає платіжне доручення у банк.

 3. Бухгалтер на підставі виписки з розрахункового рахунку банка робить відмітку про оплату рахунку у реєстрі рахунків постачальників.

 4. Менеджер відділу закупок при надходженні товару і (або) при сплаті робить запис у Журналі надходжень і оплат.

 5. Бухгалтер в кінці кожного місяця виводить сальдо взаєморозрахунків з клієнтами.

Висновок

Отже, метою початкових етапів створення ІС, виконуваних на стадії аналізу діяльності організації, є формування вимог до ІС, коректно і мети, що точно відображають, і завдання організації-замовника. Щоб специфікувати процес створення ІС, що відповідає потребам організації, потрібно з'ясувати і чітко сформулювати, в чому полягають ці потреби. Для цього необхідно визначити вимоги замовників ІС і відобразити їх на мові моделей у вимоги до розробки проекту ІС так, щоб забезпечити відповідність цілям і завданням організації.

Завдання формування вимог до ІС є одній з найбільш відповідальних, таких, що важко формалізуються і найбільш дорогих і важких для виправлення у разі помилки. Сучасні інструментальні засоби і програмні продукти дозволяють достатньо швидко створювати ІС по готових вимогах. Але часто ці системи не задовольняють замовників, вимагають численних доопрацювань, що приводить до різкого дорожчання фактичної вартості ІС. Основною причиною такого положення є неправильне, неточне або неповне визначення вимог до ІС на етапі аналізу.

На етапі проектування перш за все формуються моделі даних. Проектувальники як початкова інформація отримують результати аналізу. Побудова логічної і фізичної моделей даних є основною частиною проектування бази даних. Отримана в процесі аналізу інформаційна модель спочатку перетвориться в логічну, а потім у фізичну модель даних.

Паралельно з проектуванням схеми бази даних виконується проектування процесів, щоб отримати специфікації (описи) всіх модулів ІС. Обидва ці процесу проектування тісно зв'язані, оскільки частина бизнес-логики зазвичай реалізується в базі даних (обмеження, трігери, процедури, що зберігаються). Головна мета проектування процесів полягає у відображенні функцій, отриманих на етапі аналізу, в модулі інформаційної системи. При проектуванні модулів визначають інтерфейси програм: розмітку меню, вид вікон, гарячі клавіші і пов'язані з ними виклики.

На етапі реалізації здійснюється створення програмного забезпечення системи, установка технічних засобів, розробка експлуатаційної документації.

Етап тестування зазвичай виявляється розподіленим в часі.

Після завершення розробки окремого модуля системи виконують автономний тест, який переслідує дві основну мету:

1. Виявлення відмов модуля (жорстких збоїв);

2. Відповідність модуля специфікації (наявність всіх необхідних функцій, відсутність зайвих функцій).

Останній тест інформаційної системи - приймально-здавальні випробування. Такий тест передбачає показ інформаційної системи замовникові і повинен містити групу тестів, що моделюють реальні бизнес-процессы, щоб показати відповідність реалізації вимогам замовника.

Необхідність контролювати процес створення ІС, гарантувати досягнення цілей розробки і дотримання різних обмежень (бюджетних, тимчасових і ін.) привело до широкого використання в цій сфері методів і засобів програмної інженерії: структурного аналізу, об'єктно-орієнтованого моделювання, CASE-систем.

Використана література:

  1. С.А. Орлов «Технологи разработки програмного обеспечения» 2002 г.

  2. А.В. Гаврилов «Системы искуственного интелекта» 2001 г.

  3. Скотт Ф. Уилсон, Брюс Мейплс, Тим Лендгрейв «Принципы проетирования и обработки програмного обеспечения» 2002 г.

  4. А.С. Гринберг, И.А. Король «Информационный менеджмент» 2003 г.

  5. Карл И. Вигерс «Разработка требований к программному обеспечению» 2004 г.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее