48868 (Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48868"

Текст 2 страницы из документа "48868"

Рис. 2.1.3 - Створення бази даних

Рис. 2.1.4 – Створення таблиці

Для створення таблиці в Access потрібно виконати такі операції:

 • вибрати режим конструктора при створенні таблиці (рис.2.1.4)

 • в режимі конструктора потрібно задати імена полів та тип даних для них (рис. 2.1.5).

Рис. 2.1.5 – Створення полів

По аналогії створення даної таблиці ми створюємо ще 2 таблиці.

1.3.2 Установлення зв’язків між таблицями

Для того щоб установити зв’язки в Ассеss потрібно натиснути сервіссхема даних (рис. 2.5.1). В новому вікні будуть відображені всі таблиці створені в цій базі даних (рис. 2.5.2). Подвійним клацанням миші на вільному місці схеми викликається вікно створення зміни зв’язку (рис. 2.5.3).

Натискаємо на кнопку нове в даному вікні, з’явиться вікно створення, в ньому вибираємо таблиці між якими потрібно установити зв’язок та поля за якими таблиці будуть зв’язані (рис. 2.5.4). Додаємо ще зв’язки якщо потрібно(рис. 2.5.5).

Рис. 2.5.1 – Установлення зв’язків

Рис. 2.5.2 – Схема даних

Рис. 2.5.3 – Створення зміна зв’язку

Рис. 2.5.4 – Створення

Рис. 2.5.5 – Установлення

Рис. 2.5.5 – Схема даних з зв’зками


1.3.3 Створення запитів

Для створення запитів в Access потрібно виконати наступні дії:

 • переключити режим Ассеss на запити, натиснути кнопку створити, вибрати режим конструктора для створення запиту (рис 2.2.1).

 • додати таблиці по яких потрібно зробити запит (рис. 2.2.2)

 • додати поля з якими потрібно працювати в запиті (рис. 2.2.3)

 • заповнити умови відбору(рис. 2.2.4)

Рис. 2.2.1 – Створення запиту

Рис. 2.2.2 – Додавання таблиць в запит

Рис. 2.2.3 – Додавання полів таблиці у запит

Рис. 2.2.4 – Введення умов відбору


1.3.4 Створення форм

Для створення форм в Access потрібно виконати такі операції:

 • переключити режим Ассеss на форми, натиснути кнопку створити, вибрати режим майстер форм для створення форми (рис 2.3.1).

 • вибрати поля, які потрібно використовувати в формі та натиснути далі(рис 2.3.2).

 • вибрати зовнішній вигляд форми та натиснути далі (рис. 2.3.3).

 • вибрати стиль форми та натиснути далі (рис. 2.3.4).

 • задати ім’я форми та натиснути готово (рис. 2.3.5).

Рис. 2.3.1 – Створення форм

Рис. 2.3.2 – Вибір полів

Рис. 2.3.3 – Вибір зовнішнього вигляду

Рис. 2.3.4 – Вибір стилю

Рис. 2.3.5 – Введення ім’я форми

 • Для створення кнопок на формі в Ассеss потрібно виконати такі дії:

 • натиснути вкладку кнопка на панелі інструментів (рис. 2.3.6).

 • вибрати категорію, дію кнопки та натиснути далі(рис. 2.3.7).

 • вибрати вигляд, вписати текст кнопки та натиснути далі(рис. 2.3.8)

 • задати ім’я кнопки та натиснути готово (рис. 2.3.9)

Рис. 2.3.6 – Створення кнопки

Рис. 2.3.7 – Вибір категорії та дії

Рис. 2.3.8 – Вибір вигляду кнопки

Рис. 2.3.9 – Введення ім’я кнопки

1.3.5 Створення звітів

Для створення звітів в Access потрібно виконати такі операції:

 • переключити режим Ассеss на звіти, натиснути кнопку створити, вибрати режим майстер звітів для створення звіту (рис 2.4.1).

 • вибрати таблицю з якої потрібно взяти дані, а потім вибрати поля, які потрібно виводити в звіті та натиснути далі(рис 2.4.2).

 • додати рівні якщо потрібно та натиснути далі (рис. 2.4.3).

 • задати сортування в полях якщо потрібно та натиснути далі (рис. 2.4.4)

 • вибрати макет для звіту та натиснути далі (рис. 2.4.5).

 • вибрати стиль звіту та натиснути далі (рис. 2.4.6).

 • задати ім’я звіту та натиснути готово (рис. 2.4.7).

Рис. 2.4.1 – Створення звіту

Рис. 2.4.2 – Вибір таблиці та полів

Рис. 2.4.3 – Додавання рівнів

Рис. 2.4.4 – Задавання сортування

Рис. 2.4.5 – Вибір макету для звіту

Рис. 2.4.6 – Вибір стилю звіту

Рис. 2.4.7 – Введення ім’я звіту2 Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ

Помешкання

 • При виборі помешкань для розміщення на екранах дисплеїв і викликати значну засліпленість у сидячих перед робочих місць із ПЕОМ необхідно враховувати, що вікна можуть давати відблиски ними, особливо влітку й у сонячні дні.

 • Помешкання з ПЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення. У випадках переважної роботи з документами (рукописні, друкарські тексти і т.п.) рекомендується застосування системи комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково установлюються світильники місцевого освітлення). При незадовільному освітленні знижується продуктивність праці оператора (користувача) ПЕОМ, можлива поява короткозорості, швидка стомлюваність.

 • Розміщення робочих місць оператора (користувача) ПЕОМ повинно відповідати ДЕРЖСТАНДАРТ 22269-76 "Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места".

 • Не припускається розташування робочих місць із ПЕОМ у підвальних і для навчальних закладів і дошкільних установ у підвальних і цокольних поверхах.

 • Площа на одного працюючого за ПЕОМ повинна складати не менше 6,0 кв. м , об'єм - не менше 20 куб. м.

 • Неприпустимо розташування ПЕОМ, при якому працюючий звернений обличчям, або спиною до вікон кімнати або до задньої частини ПЕОМ, у якій умонтовані вентилятори.

 • Помешкання з ПЕОМ для операторів (користувачів) повинні бути ізольовані від джерела шуму.

 • Забороняється застосовувати для оздоби інтер'єра помешкань із ПЕОМ полімерні матеріали (деревно-тирсові плити, шпалери, що миються, плівкові і рулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, що перевищують гранично допустимі концентрації.

Робоче місце

 • Робочі місця з ПЕОМ повинні розташовуватися від стіни з віконними отворами на відстані не менше 2,5 м, від інших стін на відстані -2 м, відстань між столами повинна складати не менше 2,5 м.

 • Екран монітору повинний знаходитися від очей оператора (користувача) ПЕОМ на відстані 600+700 мм, що повинний мати гостроту зору на відстані 500 мм.

 • Клавіатура повинна розташовуватися так, щоб на ній було зручно викопувати роботи двома руками.

 • Клавіатуру варто розташовувати на поверхні столу або спеціальної підставці на відстані 100+300 мм від краю, зверненого до оператора (користувачу) ПЕОМ. Кут нахилу до панелі клавіатури повинний бути в межах від 5 до 25 град.

 • Принтер повинний бути розташований у зручному для оператора (користувача) ПЕОМ положенні та до, щоб максимальна відстань до клавіш керування принтером не перевищувало довжину витягнутої руки.

 • Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні використовуваного устаткування з урахуванням його кількості і конструктивних особливостей і характеру виконуваної роботи.

 • Висота робочої поверхні столу повинна регулюватися в межах 680-800 мм» при відсутності такої можливості висота робочої поверхні вибирається рівної 725 мм.

 • Крісло повинно забезпечувати користувачу раціональну робочу позу і забезпечувати тривалу підтримку основної робочої пози в процесі праці.

 • Крісло повинно створювати умови для підтримки корпуса оператора у раціональному положенні і попередження стомлення у випадку зміни пози, і не повинно утрудняти робочих рухів.

 • Крісло оператора ПЕОМ повинно включати наступні основні елементи: сидіння, спинку і підлокітники, а також додатковий елемент - підставку для ніг.

 • В конструкції крісла повинні регулюватися висота поверхні сидіння і кут нахилу спинки, висота спинки, висота і кут нахилу підлокітників, висота і кут нахилу підставки для ніг.

 • Конструктивні й оздоблювальні матеріали крісла повинні бути міцними, вогнестійкими, не токсичними.

 • Розташування екрана монітору повинно передбачати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом + 30 градусів від нормальної лінії погляду оператора (користувача) ПЕОМ.

 • При експлуатації ПЕОМ необхідно додержуватися правила особистої гігієни.

 • У випадку аварії або виникненні пожежі, працюючий повинний ужити заходів до їхнього усунення, якщо це не погрожує його життю і життю навколишніх. Про випадок негайно повідомити майстру.

Вимоги безпеки перед початком роботи

 • Оглянути робоче місце

 • Переконатися, що на робочому місці відсутні сторонні предмети

 • Переконатися, що всі устрої і блоки ПЕОМ приєднанні до системного блока за допомогою кабелів.

 • Перевірити:

  • відсутність зламів і ушкоджень в ізоляції дротів живлення;

  • відсутність відкритих струмоведучих частин у пристроях ПЕОМ;

 • Підготувати робоче місце для роботи:

    • відрегулювати сидіння робочого стільця (крісла) на оптимально зручну висоту; кут нахилу спинки стільця повинний змінюватися в межах 90-220 град, до площини сидіння;

    • розташувати крісло і монітор, так щоб кут зору на екрані складав 25 град., а відстань до екрану була 600-800 мм;

    • Протерти злегка зволоженою серветкою (із бязі або марлі) клавіатуру (для зниження рівня статичної електрики), зовнішню поверхню екрану

    • Перед умиканням штепсельної вилки кабелю електроживлення в розетку 220V переконатися в тому, що усі вимикачі мережі на усіх пристроях ПК знаходяться в положенні "виключене", а корпуса пристроїв "заземлені"

Вимоги безпеки під час роботи

 • Не лишати працюючі ПЕОМ і його пристрої без спостереження

 • Входити в клас в верхньому одязі

 • Самостійно, без дозволу вчителя включати і виключати прилади

 • Якщо при вмиканні на екрані монітору не з'являється ніякої інформації (екран порожній) або в центрі екрану висвітиться яскрава біла смуга, необхідно виключити його і повідомити про несправність

 • Регулювати яскравість і контрастність моніторів, звук і т.п. а також відкривати захисні кожухи

 • Торкатися пальцями, авторучками чи іншими предметами екранів моніторів, а також розеток електроживлення

 • Ходити по класу під час уроку без дозволу вчителя, а також голосно розмовляти чи виражати свої емоції

 • Класти різні предмети чи одежу на монітори, системний блок та інші прилади

 • Натискати клавіші ПЄОМ за допомогою авторучок та інших предметів

 • Торкатися приладів вологими руками

 • Вставляти ручки, лінійки та т.п. у вентиляційні отвори приладів

 • Прикладати значні зусилля при натисканні на клавіші

 • При виявленні запаху гару в пристроях ПЕОМ, необхідно негайно виключити апаратуру, удруге не включати і звернутися до майстра

 • Під час роботи на ПК необхідно робити через кожні 40 - 45 хвилин 3-5-хвилинні перерви для відпочинку. Середня сумарна тривалість роботи на ПК за день не повинна перевищувати 4 годин, а за тиждень - 20 годин.

 • У період виконання трудового процесу користувачу ПК для підтримки загального м'язового тонусу під час перерв рекомендується проводити гімнастичні вправи для кистей рук та комплекс вправ для очей.

Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4123
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее