48865 (Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ), страница 4

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48865"

Текст 4 страницы из документа "48865"

Вибрати режим Конструктор.

Відкриється нове вікно з пустим бланком форми в режимі конструктора.

Вигляд, структура та режим окремих елементів управління можна налаштовувати за допомогою діалогового вікна Властивості. Виділити елемент, властивості якого потрібно налаштувати, вибрати меню Вид та вибрати команду Властивості.

Рис.3.6 Вікно конструктора форми Видання

У формі де з одної форми виходять інші можна її назвати зіставленою. В зіставленої одночасно представлена інформація двох різних таблиць, між якими встановлений зв'язок. Одна з цих таблиць є головною, а інша підлеглою з відношенням зв’язку між ними “один до багатьох".

Використовуючи режим Конструктора для створення форм даної БД бібліотечного фонду “Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ” було оформлено 21 форму. Серед них головна форма (Рис.3.7) з якої можна перейти на інші форми - це форми по створеним таблицям БД “Розробники", “Мови”, “Місце”, “Читачі", “Автори", “Упорядники”, “Редактори", “Художники", “Перекладачі", “Розміщення”, “Видача", “Перевидання", “Плетіння", “Видання”, “Характери", “Назви", “Вид видання", “Видавництва", “Анотації" (Додаток Г, Д).

Рис.3.7 Головна форма бібліотечного фонду “Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ"

3.5 Розробка звітів БД бібліотечного фонду “Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ"

Серед багатьох елементів Access присутнім є режим формування звітів, який дозволяє оформлювати звіти як по таблицям так і по запитам. Даний режим дозволяє проаналізувати роботу працівника бібліотечного фонду та дати оцінку автоматизованого робочого місця працівника бібліотечного фонду. В звіті користувач може наглядно представити інформацію із БД.

В звіти можна включати надписи, поля текстових даних, перемикачі, прапорці, лінії та прямокутники. Крім того можна включати малюнки, діаграми, підзвіти.

В звітах може бути передбачено багато рівнів групування даних та підсумків звітів.

Звіти можна переглядати в режимі попереднього перегляду. В режимі конструювання звіт можна переглядати з фіктивними даними.

Створити звіт можна двома шляхами за допомогою Майстра звітів та за допомогою Конструктора (Рис.3.8).

Рис.3.8 Вікно конструктора звітів

Конструктор звітів - засіб, що допускає використання до десяти рівнів групування та сортування. За допомогою нього є можливість створення звітів, що демонструють кінцеві результати.

В вікні БД відкрийте вкладнику Звіт, потім кнопку створити. На екрані з’явиться діалогове вікно Новий звіт, в якому потрібно вибрати режим Конструктор.

На екрані з’явиться пустий макет звіту в режимі конструювання. Макет звіту поділений на декілька областей. Можна розмістити ці області потрібні елементи управління.

Області звіту:

Верхній колонтитул - розміщується зверху сторінки.

Область даних - головна область звіту, де розміщуються текстові поля та інші елементи управління.

Нижній колонтитул - розміщується знизу таблиці та містить її номер.

Використовуючи конструктор звітів були сформовані звіти по БД бібліотечного фонду “Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ”. (Додаток Е, Ж).


Висновок

В даній курсовій роботі в якості цілі було поставлено досліди та аналіз засобів автоматизації робочих місць працівників бібліотеки, а також розробка автоматизованого робочого місця працівника бібліотечного фонду" Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ".

Автоматизація робочого місця допоможе персоналу бібліотеки полегшити їх роботу.

Об’єктом досліду даної курсової роботи виступала автоматизація робочого місця працівника бібліотечного фонду" Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ", її структура та тип інформації, з якою працював персонал.

Для розробки автоматизованої системи була спроектована Інфологічна модель БД бібліотечного фонду" Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ” та був проведений аналіз зв’язків між об’єктами інфологічної моделі.

Для реалізації автоматизованої системи здійснений аналіз програмних продуктів серед СУБД. Після аналізу було вибрано для розробки БД АРМ працівника бібліотечного фонду програмний продукт Microsoft Access.

В ході розробки БД АРМ працівника бібліотечного фонду" Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ” була здійснена розробка таблиць БД, які містять певні поля:

Розробники містить номер запису, код розробника, ПІБ;

Мови містить номер запису, код мови, мова, скорочення;

Місце містить номер запису, код місця, номер кімнати, номер стелажу, номер полки;

Читачі містить номер запису, номер білету, ПІБ, адреса, телефон;

Автори містить номер запису, код видання, код розробника;

Упорядники містять номер запису, код видання, код розробника;

Редактори містять номер запису, код видання, код розробника;

Художники містять номер запису, код видання, код розробника;

Перекладачі містять номер запису, код видання, код розробника, код мови;

Розміщення містять номер запису, код місця, номер плетіння, дата розміщення, дата вибуття;

Видача містить номер запису, номер білету, номер плетіння, дата видачі, термін, дата повернення;

Перевидання містить номер запису, код характеру, код видання;

Плетіння містить номер запису, номер плетіння, код видання, ціна, дата придбання;

Видання містить номер запису, код видання, код назви, вид видання, номер тому, авторський знак, бібліотечний шифр, повторність, код видавництва, рік видання;

Характери містить номер запису, код характеру, характер перевидання;

Назви містить номер запису, код назви, назва;

Вид видання містить номер запису, вид видання, назва видання;

Видавництва містить номер запису, код видавництва, місто;

Анотації містить номер запису, код видання, анотація.

В ході розробки БД АРМ працівника бібліотеки було створено форми до таблиць. Серед них головна форма з якої можна перейти на інші форми - це форми по створеним таблицям БД “Розробники", “Мови”, “Місце”, “Читачі", “Автори", “Упорядники”, “Редактори", “Художники", “Перекладачі", “Розміщення”, “Видача", “Перевидання", “Плетіння", “Видання”, “Характери", “Назви", “Вид видання", “Видавництва", “Анотації"

Кінцевим етапом розробки БД АРМ працівника бібліотечного фонду" Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ” було формування звітів. Звіти оформлені по всім таблицям.


Використана література

 1. Б. Богумирский. Эффективная работа на IBM PC в среде Windows 95 СПб, "Питер", 1997, 1000с.

 2. Файли довідки по Delphi7; Боуман Д.С., Эмерсон С.Л., Дарновски М. „Практическое руководство по SQL. Использование языка структурированных запросов. ”, М.: Вильямс, 2001 р.

 3. Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. - СПб.: Изд-во "Профессия", 2000. - 432 с. - (Серия "Библиотека").

 4. Д. Вейскас. Эффективная работа с Microsoft Access 7.0 "Microsoft Press", 1997, 864с.

 5. Дж. Вудкок, М. Янг. Эффективная работа с Microsoft Office 95 "Microsoft Press", 1000с.

 6. А. Горев, С. Макашарипов, Р. Ахаян. Эффективная работа с СУБД СПб, "Питер", 1997, 704с.

 7. Стандарты по библиотечному делу: Сборник / Сост. Захарчук Т.В., Петрова Л.И., Завадовская Т.А., Зусьман О.М. - СПб: Изд-во "Профессия", 2000. - 512 с. - (Серия "Библиотека").

 8. Организация работы централизованной библиотечной системы: Инструкции и учет. формы. - 2-е изд., испр. и доп. / Под ред.Р.З. Зотовой. - М.: Книга, 1985. - 192 с.

 9. "Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений баз данных в InterBase/FireBird/Yaffil" А. Ковязин, С. Востриков (Изд. "Кудиц-Образ") 2002 р.

 10. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: учебник / Под ред. О.П. Коршунова. - М.: Издательство "Книжная палата", 1990. - 254 с.

 11. Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках: Научно-практ. пособие. - М.: Либерия, 1999. - 80 с.

 12. "Базы данных в Delphi 7. Самоучитель" Понамарев В.А.

 13. А.В. Потапкин. Основы Visual Basic для пакета Microsoft Office, "Эком", 1995, 256 с.

 14. Cадловська І.П. Визначення стратегічного потенціалу авіатранспортних підприємств // “Залізничний транспорт України", випуск 2, К. 2004, с.16-18.

 15. "Введение в InterBase" А.Я. Скляр (Изд. "Горячая линия-Телеком") 2002 р.;

 16. "Delphi. Разработка баз данных" Сорокин А.В. 2005 р.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4098
Авторов
на СтудИзбе
673
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее