48865 (Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48865"

Текст 2 страницы из документа "48865"

Наприклад: У базі даних „Бібліотека" можна отримати анотацію про книгу тільки за кодом видання цієї книги. Атрибут Код видання є ключовим атрибутом обох об’єктів бази даних, Видання, Анотації.

Один до багатьох (1: ∞) - одному екземпляру об’єкта Х відповідає 0,1 чи декілька атрибутів об’єкта Y.

Цей зв’язок найпоширеніший в базі даних „Бібліотека", так як в основному це є база даних по обліку видань, які беруть в користування багато користувачів. Видання може бути в одному екземплярі, а може бути декілька.

Наприклад: Видавництво може видавати багато видань, різними мовами, різної теми та класифікації. Це є 1: ∞ об’єктів Видавництва, Видання. Такий зв’язок може мати об’єкт Назви, Вид видання (1) до Видання (∞). Так як одну назву може мати багато книг; вид видання (методичка, підручник довідник) зроблений з одного видання.

Багато до багатьох (∞: ∞). Даний зв’язок розшифровується як такий зв’язок, що створюється ще додатковий об’єкт, який називається асоціативним. Асоціативний зв’язок виникає при формалізації багато до багатьох.

Аналіз визначених вище об’єктів і атрибутів дозволяє виділити об’єкти проектованої бази даних і, прийнявши рішення про створення реляційної бази даних, побудувати її даталогічну модель мовою „Таблиці-зв’язку”:

Рис.2.1 Даталогічна модель бази даних „Бібліотека"

Схема БД бібліотечного фонду представлена з 19 таблиць: “Розробники", “Мови”, “Місце”, “Читачі", “Автори", “Упорядники”, “Редактори", “Художники", “Перекладачі", “Розміщення”, “Видача", “Перевидання", “Плетіння", “Видання”, “Характери", “Назви", “Вид видання", “Видавництва", “Анотації" та зв’язків між ними.

Назва таблиці

Ім’я поля

Тип поля

Автори

Код розробника

Текстовий

Код видання

Текстовий

Анотація

Код видання

Текстовий

Анотація

Текстовий

Вид видання

Вид видання

Текстовий

Назва виду

Текстовий

Видавництва

Код видавництва

Текстовий

Назва

Текстовий

Місто

Текстовий

Видання

Код видання

Текстовий

Код заголовка

Текстовий

Вид видання

Текстовий

Номер тому

Числовий

Авторський знак

Текстовий

Бібліотечний шифр

Текстовий

Повторюваність

Числовий

Код видавництва

Текстовий

Рік видання

Числовий

Анотації

Текстовий

Видача

Номер квитка

Числовий

Номер плетіння

Числовий

Дата видачі

Дата/время

Термін

Числовий

Дата повернення

Дата/время

Місце

Код місця

Текстовий

Номер кімнати

Числовий

Номер стелажу

Числовий

Номер полки

Числовий

Мова

Код мови

Текстовий

Мова

Текстовий

Скорочення

Текстовий

Назва

Код назви

Текстовий

Назва

Текстовий

Перевидання

Код характеру

Текстовий

Код видання

Текстовий

Перекладачі

Код розробника

Текстовий

Код видання

Текстовий

Мова

Текстовий

Плетіння

Номер плетіння

Числовий

Код видання

Текстовий

Ціна

Денежний

Дата придбання

Дата/время

Редактори

Код розробника

Текстовий

Код видання

Текстовий

Розміщення

Код місця

Текстовий

Номер плетіння

Числовий

Дата розміщення

Дата/время

Дата вилучення

Дата/время

Розробники

Код розробника

Текстовий

Розробник

Текстовий

Упорядники

Код розробника

Текстовий

Код видання

Текстовий

Характери

Код характеру

Текстовий

Характер перевидання

Текстовий

Художники

Код розробника

Текстовий

Код видання

Текстовий

Читачі

Номер білету

Числовий

Прізвище

Текстовий

Ім’я

Текстовий

По батькові

Текстовий

Адреса

Текстовий

Телефон

Текстовий

Для нормальної роботи бази даних усі таблиці зв’язані між собою, це забезпечує формування запитів, форм звітів до бази даних.

Змоделювавши даталогічну модель БД бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ, в якій помічена кількість потрібних таблиць, полів та зв’язків між ними визначається програмний продукт, де буде створюватись БД.

2.3 Програмні засоби розробки БД бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

Важливою категорією є системи обробки інформації від яких залежить ефективність роботи будь - якого підприємства.

Така система повинна:

виконувати повний і точний аналіз даних;

забезпечувати отримання інформації без затримок;

забезпечувати отримання деталізованих звітів по роботі.

Сучасні СУБД в основному є додатками до ОС Windows, тому що дана область дозволяє більш ефективно використовувати можливості ЕОТ порівняно з ОС Dos.

Серед найбільш використовуваних систем управління базами даних можна виділити наступні: Microsoft Access, Borland dBase, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, Microsoft SQL Server та Oracle.

Для будь - якої сучасної СУБД є аналог, що випускається іншою компанією, який містить аналогічну область застосування та можливості.

Таким чином, на сьогоднішній день розробник не пов'язаний з рамками будь - якого конкретного пакету, а в залежності від поставленої задачі може використовувати різні додатки.

Тому, на сьогоднішній день важливим представленням є розвиток СУБД і інших засобів розробки додатків.

Ціль будь - якої інформаційної системи - обробка даних про об’єкти реального світу. Широкий зміст слова бази даних - це сукупність даних про конкретні об’єкти реального світу в будь - якій предметній області. Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, який вивчається для організації управління та автоматизації.

В сучасній технології БД - створення БД, її підтримка та забезпечення доступу користувачів до неї здійснюється централізованим посередництвом спеціального програмного інструмента - системи управління базами даних.

База даних (БД) - пойменована сукупність структурованих даних, які відносяться до певної предметної області.

Основне призначення бази даних - зберігання інформації таким чином, щоб легко можна було знайти потрібні дані. Необхідна також можливість використання відношень, які можуть бути встановлені між даними різних типів.

Система керування базами даних (СКБД) - програма, що виконує більшу частину операцій з даними, включаючи їхній фізичні запис, зчитування й модифікацію, забезпечення безпеки, реплікацію, виправлення помилок і багато чого іншого.

За технологією обробки даних бази даних поділяються на централізовані та розподілені.

Централізована БД зберігається в пам’яті однієї обчислюваної системи. Якщо ця обчислювальна система є компонентом мережі ЕОТ, можливий розподілений доступ до такої бази. Такий спосіб використання БД часто використовують в локальних мережах ПК.

Розподілена БД складається з декількох, можливо дублюючих один одного частин, які зберігаються в різних ЕОТ мережі. Робота з такою БД здійснюється посередництвом системи управління розподіленої БД.

За способом доступу до даних бази даних поділяються на бази даних з локальним доступом та бази даних з мереженим доступом.

Системи централізованих БД з мереженим доступом містять різні архітектури подібних систем:

файл - сервер;

клієнт - сервер.

Файл - сервер - архітектура систем БД з мережевим доступом допускає виділення однієї із машин мережі в якості центральної (сервер файлів). На такій машині зберігається використана централізована база даних. Всі інші машини мережі виконують функції робочих станцій. Файли бази даних передаються на робочі станції, де безпосередньо і здійснюється обробка. Користувачі можуть створювати також на робочих станціях локальні БД.

Клієнт - сервер - де центральна машина (сервер БД) повинна забезпечувати виконання основного об’єму обробки даних. Запит на дані, що створюється клієнтом (робочою станцією) виконує пошук та збереження даних на сервері. Збережені дані транспортуються по мережі від сервера до клієнта. Специфікою архітектури клієнт - сервер є використання мови запитів SQL. Ця мова використана при розробці даного курсового проекту.

Структурні елементи БД.

Розуміння БД тісно пов’язане з такими поняттями структурних елементів як поле, запис, таблиця.

Поле - елементарна одиниця логічної організації даних, що відповідає недільній одиниці інформації - реквізиту.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4125
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее