48865 (Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48865"

Текст из документа "48865"

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

кафедра інформаційних технологій та економічної кібернетики

Курсова робота

з дисципліни "Система управління баз даних"

на тему:

Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ.

Виконав: Перевірив:

студент ІІІ курсуст. викладач

групи ІТ - 51 Жирякова І.А.

Лисенко О.М.

Черкаси 2008

Зміст

Вступ

1. Розробка АРМ бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

1.1 Автоматизація бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

1.2 Методи автоматизації бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

2. Проектування баз даних бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

2.1 Інфологічна модель даних

2.2 Даталогічна модель даних

2.3 Програмні засоби розробки БД бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

3. Розробка автоматизованої системи для роботи з бібліотечним фондом “Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ"

3.1 Розробка таблиць БД бібліотечного фонду

3.2 Встановлення зв’язків таблиць БД бібліотечного фонду

3.5 Розробка звітів БД бібліотечного фонду “Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ"

Висновок

Використана література


Вступ

Комп’ютерні технології охоплюють усі сфери життя суспільства, викликаючи в них глибокі якісні зміни. Використовуються якісно нові технології.

Сьогодні перед нами вже не стоїть запитання: „Чи варто вчитися працювати з комп’ютером?". Звичайно, необхідно вчитися грамотно використовувати комп’ютер, адже майже кожна людина використовує його на роботі або у повсякденному житті.

Перехід на автоматичну діяльність дозволяє зменшити строк виконання різного роду задач, збільшити ефективність і точність роботи персоналу, мінімізувати появу помилок.

Автоматизування робочого місця використовується практично у всіх сферах діяльності, тому в на даний час розвитку автоматизації робочого місця працівника бібліотечного фонду є актуальним.

На сучасному етапі становлення інформаційного суспільства однією з основних тенденцій розвитку електронних інформаційних ресурсів та бібліотечно-інформаційних технологій являється розробка баз даних бібліотек і створення електронних бібліотек, що дозволяє облегшити роботу працівників бібліотек.

Автоматизація робочого місця допоможе персоналу бібліотек полегшити роботу з веденням, зберіганням та реєстрацією як книг так і читачів.

Ціль. Вивчити та проаналізувати засоби автоматизації робочих місць, а також розробити автоматизоване робоче місце працівника бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ.

Завдання. Дана курсова робота містить наступні питання:

1. Аналіз діяльності бібліотеки та методів її автоматизації;

2. Вивчення теоретичних аспектів баз даних;

3. Вивчення та оцінка програмних продуктів СУБД;

4. Вибір програмного засобу для розробки БД бібліотечного фонду;

5. Розробка АРМ бібліотечного фонду:

Розробка таблиць БД;

Встановлення зв’язків між таблицями БД;

Розробка запитів до таблиць БД;

Розробка форм БД;

Розробка звітів по БД.

Предметом дослідження є автоматизація СУБД бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ.

Об’єктом розробки автоматизації є робоче місце працівника бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ.

Дана бібліотека є однією з найбільших бібліотек м. Тальне, а також Тальнівського району.

Створена 27 серпня 1985 року, як бібліотека Тальнівського державного будівельно-економічного коледжу, з 1 вересня 2006 року перейменована на бібліотеку Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ.

Інформаційною базою є документація даної бібліотеки.

Дана курсова робота складається з трьох розділів, містить тридцять дев’ять сторінок та шість додатків.


1. Розробка АРМ бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

1.1 Автоматизація бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

На сучасному етапі становлення інформаційного суспільства однією з основних тенденцій розвитку електронних інформаційних ресурсів та бібліотечно-інформаційних технологій являється розробка баз даних бібліотек і створення електронних бібліотек, що дозволяє облегшити роботу працівників бібліотек.

Є однією з найбільших бібліотек м. Тальне, а також Тальнівського району, головний науково - інформаційний центр. З самого початку зусилля були направлені на розробку інформаційних технологій, які забезпечували б оперативне формування інформаційних ресурсів електронної бібліотеки та створення умов для їх ефективного використання.

Об’єм - близько 25 тис. одиниць зберігання. Унікальна збірка джерел інформації, яка включає книги, журнали, газети. Бібліотека містить повну збірку книг пов’язаних з будівництвом, фінансами, бухгалтерським обліком.

Кожний рік в фонди бібліотеки поступає 2-5 тис. документів (книги, журнали, газети). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями.

Пошуковий апарат бібліотеки містить систему бібліотечних каталогів і картотек, а також фонд довідково-бібліографічних видань об’ємом 4 тис. екземплярів. Систему бібліотечних каталогів і картотек об’єднує генеральний алфавітний каталог, читацькі алфавітний і систематичний каталоги.

В локальній інформаційній мережі бібліотеки знаходиться 12 комп’ютерів. Інформаційними послугами користуються близько 1 тис. читачів, котрим щорічно видається до 500 документів. Кожний день бібліотеку відвідує близько 90 наукових робітників, спеціалістів та студентів. Їх інформаційне обслуговування здійснюється в трьох спеціалізованих залах основного бібліотечного фонду.

В бібліотеці 5 підрозділів, які згруповані за напрямами їхньої діяльності в навчальні заклади. В бібліотеці працює 23 працівника, з них бібліотечних - 65%, 20% - наукових, допоміжних - 15%.

Інформаційні, які складають електронну бібліотеку Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ формуються з документною ієрархією традиційної бібліотеки:

Інформаційні ресурси першого документального рівня, які відповідають першоджерелам, складають електронні публікації, електронні копії чи електронні версії печатних публікацій.

Інформаційні ресурси другого документального рівня - бібліографічні та реферативні бази з інформацією про першоджерела, які здійснюють пошук, змістовне розкриття наукових публікацій, дають інформацію про фізичне місцезнаходження традиційних документів (проводяться шифри зберігання у фонді бібліотеки).

Автоматизація бібліотеки Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ допомагає ефективно використовувати ресурси бібліотеки, а також допомагає облегшити роботу, як персоналу бібліотеки так і користувачів бібліотеки.

1.2 Методи автоматизації бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

На етапі ручної праці робота працівників бібліотеки здійснювалася нераціонально з великими затратами часу та з допуском значних помилок. Методи автоматизації забезпечують ефективну обробку даних.

Працівникам бібліотеки під час роботи приходиться оброблювати різну інформацію.

До основної інформації належить:

Ведення книжного фонду;

Реєстрація каталогу;

Реєстрація читачів.

Введення книжного фонду об’єднує в собі:

Інвентарний номер - набір цифр, за допомогою якого визначається номер книги;

Бібліотечний код книги крім набору цифр в код включає головну букву розділу, в який входить книга;

Відмітка про видачу та повернення, необхідна для обліку за переміщенням книг та контролю за книжним фондом;

Списання книг - дає інформацію про ту чи іншу книгу, яка не використовується книжним фондом.

Реєстрація каталогу містить:

Бібліотечний код книги, який допомагає швидше здійснити пошук потрібної книги;

Автор книги, містить як одного автора так і список авторів;

Назву книги;

Видавництво - вказується найменування видавництва книги;

Рік видання - вказується рік видання книги;

Кількість сторінок;

Тема - інформація про тематику книг того чи іншого розділу, яка допомагає швидше знайти потрібну книгу.

Реєстрація читачів містить в своїй структурі наступну інформацію:

Номер читацького білету, містить в собі інформацію про номер під яким був зареєстрований той чи інший читач;

ПІБ- вказуються повні ініціали читача;

Адреса - дана інформація містить адресу проживання читача, адресу місця роботи, а також контактні телефони (домашній, робочий). Дана інформація допоможе у випадку необхідності знайти читача для рішення проблеми чи для згадування про повернення чи видачу потрібної книги.

Інформація потрібна для роботи у бібліотечному фонді вводиться, оброблюється, зберігається та виводиться різними видами програмного забезпечення, які раціоналізують роботу працівників бібліотеки.

Методи реалізації можуть реалізовуватися різними програмними продуктами, вибір яких залежить від сфери діяльності.


2. Проектування баз даних бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

2.1 Інфологічна модель даних

Ціль інфологічного моделювання - забезпечення найбільш дійсних для людини способів збору та представлення тієї інформації, яку зберігають в створюваній базі даних. Тому інфологічну модель даних намагаються створювати по аналогії з дійсною мовою. Основними конструктивними елементами інфологічних моделей є дійсності, зв’язки між ними та їх властивості (атрибути).

Дійсність - любий розрізняючий об’єкт (об’єкт, який ми можемо відрізнити від іншого), інформацію про який треба зберігати в базі даних. Дійсністю можуть бути люди, місця, смак, колір та ін. Необхідно розрізняти такі поняття як тип дійсності та екземпляр дійсності. Поняття тип дійсності відноситься до набору однорідних особистостей, предметів, подій або ідей, виступаючих як єдине ціле. Екземпляр дійсності відноситься до певної речі в наборі. Наприклад, типом дійсності може бути ім’я, а атрибутом - Сергій, Марина та ін.

Атрибут - поіменована характеристика дійсності. Його ім’я повинно бути унікальне для певного типу дійсності, але може бути однаковим для різних типів дійсності. Атрибути використовуються для визначення того, яка інформація повинна бути зібрана про дійсність. Прикладами атрибутів для дійсності автомобіль є тип, марка, номерний знак, колір. Тут також існують різноманіття між типом та екземпляром. Тип атрибуту колір має багато екземплярів чи значень: червоний, синій, зелений та ін., однак кожному екземпляру дійсності привласнюється тільки одне значення атрибуту.

Абсолютна різниця між типами дійсності та атрибутами відсутня. Атрибут є таким тільки в зв’язку з типом дійсності. В іншому контексті атрибут може виступати як самостійна дійсність. Наприклад, для автомобільного заводу колір - тільки атрибут продукту виробництва, а для лакофарбуючої фабрики колір - тип дійсності.

Ключ - мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна однозначно знайти потрібний екземпляр дійсності. Мінімальність означає, що виключення із набору будь - якого атрибуту не дозволяє ідентифікувати дійсність по тим, що залишились. Для дійсності розклад ключем є атрибут номер_рейсу та пункт призначення.

Зв’язок - асоціювання двох чи більше дійсностей. Якщо б призначенням бази даних було тільки зберігання відокремлених, не зв’язаних між собою даних, то її структура могла бути досить простою. Однак одне з основних вимагань до організації баз даних - це забезпечення можливості пошуку одних дійсностей за значеннями інших, для чого необхідно встановити між ними певні зв’язки. А так як в реальних базах даних нерідко міститься сотні чи навіть тисячі дійсностей, то теоретично між ними може бути встановлено більше мільйона зв’язків. Наявність такої множини зв’язків і визначає тяжкість інфологічних моделей.

Інфологічна модель являється початковим етапом в проектуванні баз даних, вона допомагає наявно представити роботу АРМ робітника бібліотеки та в подальшому побудувати таблиці та зв’язки між ними.

При створенні інфологічної моделі можна використовувати мову ER - діаграм, Microsoft Visio і т.д. АРМ працівника бібліотеки змодельований в Microsoft Visio (Рис.2.1).

Рис.2.1 Інфологічна модель БД бібліотечного фонду Тальнівського будівельно-економічного коледжу УДАУ

2.2 Даталогічна модель даних

При розробці даталогічної моделі даних на основі аналізу функціональних залежностей між атрибутами відношень потрібно використовувати теорію нормалізації.

Нормалізація - це розбивка таблиці на двоє чи більше, що володіють кращими властивостями при включенні, зміні і видаленні даних. Остаточна мета нормалізації зводиться до одержання такого проекту бази даних, у якому кожен факт з’являється лише в одному місці, тобто виключена надмірність інформації. Це робиться не тільки з метою економії пам’яті, скільки для виключення можливої суперечності збережених даних.

По іншому процес нормалізації можна пояснити як декомпозиція початкового відношення на декілька простіших.

Правила декомпозиції:

Між атрибутами не повинно бути функціональної залежності.

Групування атрибутів не повинно супроводжуватися надмірним дублюванням даних.

Склад атрибутів повинен забезпечувати обробку та поновлення їх без ускладнень.

В даній базі даних „Бібліотека" використовуються такі зв’язки:

Один до одного (1:

1) - у кожен момент часу кожному екземпляру чи атрибуту об’єкта Х відповідає 1 чи 0 екземплярів чи атрибутів об’єкта Y.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее