48858 (Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48858"

Текст из документа "48858"

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний Університет

“ХПІ”

кафедра “Обчислювальна техніка та програмування”

Звіт

з розрахунково-графічного завдання №1

по курсу

Комп’ютерне моделювання”

Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab

Виконав:

Перевірив:

Харків

2006.

Зміст

  1. Завдання

  2. Структурна схема об’єкту моделювання

  3. Перший блок

  4. Другий блок

  5. Третій блок

  6. Четвертий блок

  7. П’ятий блок

  8. Рекурентне співвідношення

  9. Дослідження моделі на адекватність при заданих типових впливах

  10. Висновок

Завдання.

Для виконання розрахункового завдання необхідно висвітити питання які перечисленні нижче.

1). Структурна схема об’єкту, згідно даних варіанту завдання та вихідні дані;

2). Математична модель у вигляді передавальних функцій;

3). Математична модель у вигляді диференційного рівняння;

4). ;

5). Алгоритм рішення (рекурентне співвідношення) та його програмна реалізація в пакеті MATLAB

а) парні варіанти – метод Ейлера,

б) непарні – метод трапецій;

6). Розрахунок необхідної величини (значення) кроку інтегрування отриманого диференційного рівняння згідно заданого методу;

7). Дослідження моделі на адекватність при заданих типових впливах: константа; б-функція; синусоїдальний сигнал; експонента;

8). Аналіз методів рішень системи диференційних рівнянь пакету MATLAB;

9). Результати досліджень;

10).Висновки.

1.Структурна схема об’єкту моделювання

Uвх

Uвих

R1

L1

C2

R2

L2

C4

R3

C1

C3

R4

R5

L3

C5
Початкові данні.

вар

R1

R2

R3

R4

R5

L1

L2

L3

C1

C2

C3

C4

C5

N

0.4

0.2

0.3

0.8

0

0.5

0.18

1.6

1.5

1.5

4.8

4.2

1.5

Примітка: C(мкФ); L(мГн); R(МОм)

П`ятий блок.

L3= 1.6; C5= 1.5;

Uвх

Uвих

R5

L3

C5Для отримання структурної схеми використовуємо наступні формули.

Uвих

IR


Uвх

UL
UCМатематична модель у вигляді передавальних функцій :

Математична модель у вигляді диференційного рівняння :

Другий блок :

C2 = 1.3; R2 =0.2 .


Uвих

R2


Враховуючи наступні формули отримуємо структурну схему моделі :

UR

Uвх

UВЫХ
1

R

UC

IR

1

CPМатематична модель у вигляді передавальних функцій :

Математична модель у вигляді диференційного рівняння :

Третій блок :

R3 = 0.3; C3 = 4.8 L2 = 0.18;

Враховуючи наступні формули отримуємо структурну схему моделі :
Математична модель у вигляді передавальних функцій :

Математична модель у вигляді диференційного рівняння :

Четвертий блок :

R4 = 0.7 ; C4 = 4.0;

R4Uвх

Uвих

C4
Враховуючи наступні формули отримуємо структурну схему моделі :

UR

Uвых

Uвх

IRUC


Математична модель у вигляді передавальних функцій :

Математична модель у вигляді диференційного рівняння :

Розбиваємо дану схему на блоки:

Перший блок :

R1 = 0.4; L1 =0.5 ; C1 = 1.5 ;

R1Враховуючи наступні формули отримуємо структурну схему моделі :


Математична модель у вигляді передавальних функцій :

Математична модель у вигляді диференційного рівняння :

5). Алгоритм рішення (рекурентне співвідношення) та його програмна реалізація в пакеті MATLAB

Розроблюемо алгоритм рішення (рекурентне співвідношення) та його програмну реалізацію в пакеті MATLAB метод прямокутників.

Для рішення використаемо частину схеми яка мае математичну модель у вигляді диференційного рівняння :

Для запису рекурсивного співвідношення може бути використоване підхід який обгрунтован на Z перетворенні та операторного методу при учете співідношення.

Записуемо діференційне рівняння у термінах D та I.

Замість параметру інтегрування підставимо:

Розділимо отримане рівняння на найвищу степінь z.

Рекуррентное співвідношення має вигляд:

Дослідження моделі на адекватність при заданих типових впливах:

Для дослідження моделі на адекватність використаємо сигнал типу константа;

Мал 1.

В результаті подання сигналу на вход схеми був отриман вихідний сигнал який зображений на малюнку

Мал. 2

Виходячи з отриманого графіку можна зробити висновок, що вихідний сигнал сходиться.

2) Подамо на вхід схеми сигнал у вигляді б-функцій;

Мал.3

В результаті на виході схеми отримаемо сигнал який має свойства сходження

Даний сигнал зображений на малюнку 4;

Мал.4

3) Подамо на вхід схеми, сигнал у вигляді синусоїди

При подачі на вхід схеми, сигналу у вигляді синусоїди отримаємо вихідний сигнал

ал.5

У результаті отримаємо на виході сигнал який має свойство несходження.

Даний сигнал зображений на малюнку 6;

Мал.6

4) Подамо на схему сигнал у вигляді експонента;

Мал.7

На виході отримаємо сигнал який зображений на малюнку 8

мал.8

Висновок:

В результаті виконання данної роботи були проведені розробка схеми дослідження, побудовані математични моделі частин схеми, а також проаналізована робота схеми при подачі різних сигналів.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее