48451 (Работа с Microsoft Оffice. MS Word, MS Excel), страница 3

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Работа с Microsoft Оffice. MS Word, MS Excel", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48451"

Текст 3 страницы из документа "48451"

Діалогове вікно Настроювання повинне залишатися відкритим. Якщо воно буде заважати, перемістите його в іншу частину екрана.

Клацніть меню, що потрібно перейменувати, правою кнопкою миші, а потім уведіть нове ім'я в поле Ім'я контекстного меню.

3. Настроювання клавіатури

1. Призначення сполучення клавіш чи команді іншому елементу

Сполучення клавіші можуть бути призначені команді, макросу, шрифту, елементу списку автотекста, чи стилю спеціальному символу.

Виберіть команду Настроювання в меню Сервіс.

Натисніть кнопку Клавіатура.

Зі списку Зберегти зміни у виберіть чи документ шаблон, у який варто зберегти зміни.

Зі списку Категорії виберіть категорію, що містить чи команду інший елемент.

З правого списку виберіть ім'я чи команди іншого елемента.

У списку Поточні сполучення клавіш будуть показані всі поточні сполучення клавіш.

У поле Нове сполучення клавіш уведіть нове сполучення клавіш.

Натисніть кнопку Призначити.

2. Видалення сполучення клавіш, призначеного чи команді іншому елементу

Виберіть команду Настроювання в меню Сервіс.

Натисніть кнопку Клавіатура.

Зі списку Зберегти зміни у виберіть чи документ чи шаблон, що містить чи команду інший елемент, якому варто видалити.

Зі списку Категорії виберіть категорію, що містить команду чи інший елемент.

З правого списку виберіть ім'я чи команди чи іншого елемента.

У списку Поточні сполучення клавіш виділите сполучення клавіш, яке варто видалити.

Натисніть кнопку Видалити.

3. Відновлення стандартного призначення сполучень клавіш

Виберіть команду Настроювання в меню Сервіс.

Натисніть кнопку Клавіатура.

Зі списку Зберегти зміни у виберіть чи документ чи шаблон, що містить сполучення клавіш, стандартне призначення яких варто відновити.

Натисніть кнопку Скидання.

4. Використання надбудов.

Надбудови — це додаткові програми, що розширюють можливості Word шляхом додавання спеціальних команд і нових функцій.

Надбудови можна придбати в незалежних постачальників програмного чи забезпечення написати самостійно. Для використання надбудови варто установити її в системі і завантажити в Word.

1. Завантаження загального шаблона чи програми-надбудови в Word

Виберіть команду Шаблони і надбудови в меню Сервіс.

У списку Загальні шаблони і надбудови установите прапорець поруч із призначеним для завантаження чи шаблоном надбудовою.

Якщо потрібний шаблон (чи надбудова) відсутня у діалоговому вікні, натисніть кнопку Додати, знайдіть утримуючу його папку, виділите його, а потім натисніть кнопку OK.

Завантажені шаблони і надбудови залишаються завантаженими протягом усього поточного сеансу роботи з Word. При наступному запуску Word не відбувається автоматичного завантаження загальних шаблонів і надбудов.

Шаблони і надбудови, поміщені в папку автозавантаження Word, завантажуються автоматично при кожнім відкритті Word. Для завдання чи зміни папки автозавантаження виберіть команду Параметри в меню Сервіс, а потім — вкладку Розташування.

2. Вивантаження загального шаблона чи програми-надбудови з Word

Виберіть команду Шаблони і надбудови в меню Сервіс.

Щоб вивантажити шаблон чи надбудову і видалити зі списку Загальні шаблони і надбудови, зніміть відповідний прапорець, а потім натисніть кнопку Видалити.

Щоб вивантажити шаблон чи надбудову без видалення зі списку Загальні шаблони і надбудови, зніміть відповідний прапорець, але не натискайте кнопку Видалити.

При вивантаженні шаблона, поміщеного в папку автозавантаження, він залишиться вивантаженим протягом усього поточного сеансу роботи з Word. При наступному запуску Word він буде завантажений автоматично. Для завдання чи зміни папки автозавантаження виберіть команду Параметри в меню Сервіс, а потім — вкладку Розташування.

Кнопка Видалити недоступна, якщо виділений шаблон знаходиться в папці автозавантаження.

Вивантаження чи шаблонів надбудов з Word не видаляє їх із системи.

5. Робота з полями

Поля використовуються для розміщення в документі перемінних даних і створення складених документів: конвертів, наклейок і т.п. Найбільше часто в документах зустрічаються полючи PAGE, що вставляється при додаванні номера сторінки, і DATE, що вставляється при виборі команди Дата і час у меню Вставка з наступною установкою прапорця Обновляти автоматично.

Поля вставляються автоматично при створенні предметного покажчика і змісту за допомогою команди Зміст і покажчики (меню Вставка). Крім того, використання полів дозволяє організувати автоматичне відновлення зведень про документ (прізвище автора, ім'я файлу і т.п.), виконати обчислення, установити зв'язку з іншими документами й об'єктами, створити перехресні посилання і багато чого іншого.

Коди полів відображаються усередині фігурних дужок ( { } ). Для перегляду значень полів – наприклад результатів обчислень – сховайте коди полів: виберіть команду Параметри в меню Сервіс, а потім зніміть прапорець Коди полів на вкладці Вид. Можна провести наступну аналогію між полями Word і формулами Microsoft Excel: код полючи відповідає формулі, а значення полючи — результату цієї формули.

Обмежуючі поле фігурні дужки ( { } ) не можна вводити з клавіатури. Поля вставляються при виконанні деяких команд, наприклад команди Дата і час (меню Вставка). Крім того, можна натиснути клавіші CTRL+F9, щоб уставити порожні фігурні дужки, і увести відповідні інструкції між ними.

1. Вставка полів

Клацніть те місце документа, куди варто вставити перемінні дані.

Виберіть команду Поле в меню Вставка.

Укажіть категорію, а потім виберіть ім'я поля.

Щоб додати ключі й інші параметри до коду поля, натисніть кнопку Параметри.

Для одержання зведень про визначене поле чи параметрі виберіть ім'я поля чи параметр, а потім натисніть клавішу F1.

Для зміни коду полючи ѕ наприклад, чи додавання зміни ключів – відобразите код полючи (виділите поле і натисніть клавіші SHIFT+F9), а потім внесіть необхідні зміни.

Щоб укласти поле в інше поле, спочатку вставте зовнішнє поле. Потім зробіть видимими коди полів і вставте друге поле.

2. Відновлення полів

Значення полів можуть бути обновлені чи автоматично чи вручну в будь-яке зручне користувачу час.

Щоб обновити окреме поле, виділите поле чи його значення, а потім натисніть клавішу F9.

Щоб обновити всі поля в документі, виберіть команду Виділити усі в меню Виправлення, а потім натисніть клавішу F9.

Існує можливість автоматичного відновлення всіх полів документа перед кожним його висновком на печатку. Виберіть команду Параметри в меню Сервіс, а потім установите прапорець Обновляти поля на вкладці Печатка.

3. Відображення кодів полів

Щоб чи відобразити сховати код визначеного поля, виділите поле чи значення поля, а потім натисніть клавіші SHIFT+F9.

Щоб чи відобразити сховати коди всіх полів документа, натисніть клавіші ALT+F9.

4. Створення списку елементів, що розкривається, автотекста

Використовуючи поле AUTOTEXTLIST, можна створити список користувальницьких елементів, що розкривається, автотекста визначеного стилю, наприклад заголовків визначеного рівня. Список з'являється на екрані, коли користувач один раз клацає поле правою кнопкою миші чи двічі клацає його лівою кнопкою миші. За замовчуванням у список включаються елементи автотекста, оформлені тим же стилем, що і код поля. Крім того, потрібний стиль можна явно вказати при вставці поля.

Виберіть команду Поле в меню Вставка.

Зі списку Категорії виберіть Зв'язки і посилання.

Зі списку Поля виберіть AUTOTEXTLIST.

У поле Код полючи після імені поля введіть текст, що повинний відображатися на екрані (у лапках), наприклад "Список адресатів".

Щоб указати стиль, яким повинні бути оформлені елементи автотекста, підмети включенню в список, натисніть кнопку Параметри в діалоговому вікні Поле, виберіть вкладку Ключі, а потім виберіть ключ «\s» зі списку Ключі. Натисніть кнопку Додати, а потім введіть ім'я потрібного стилю в поле Код полючи.

Якщо спливаючі підказки відображаються на екрані, при установці покажчика на полі з'являється довідка для цього поля. Щоб змінити текст довідки для поля, натисніть кнопку Параметри в діалоговому вікні Поле, виберіть вкладку Ключі, а потім виберіть ключ «\t» зі списку Ключі. Натисніть кнопку Додати, а потім уведіть текст довідки для поля (у лапках) у поле Код поля.

5. Одночасне відновлення однакового тексту в різних місцях документа

Припустимо, що у великий документ потрібно кілька разів уключити текст юридичної заяви, кожне слово в який повинно бути скрупульозно вивірено. Швидше за все, текст цієї заяви прийдеться кілька разів редагувати. Щоб при кожній зміні тексту заяви зміни відбувалися у всьому документі, варто спочатку визначити цей текст як елемент списку автотекста. Потім уставте заяву у виді поля AUTOTEXT, що посилається на елемент списку автотекста.

У діалоговому вікні Поле (меню Вставка) виберіть Зв'язки і посилання зі списку Категорії, а потім — AutoText зі списку Поля.

Для вибору потрібного елемента списку автотекста натисніть кнопку Параметри. По закінченні зміни тексту перевизначите елемент списку автотекста. Остаточний варіант тексту з'явиться там, куди вставлене поле AUTOTEXT.

Якщо кілька користувачів, що володіють різними списками елементів автотекста, збираються використовувати цей документ спільно, варто заблокувати значення полючи AUTOTEXT.

6. Форматування значень полів

Існує два способи форматування значень полів:

Застосування форматування до значень чи до коду поля. Наприклад, щоб підкреслити ім'я, що вставляється полем AUTHOR, варто виділити код цього поля і натиснути кнопку Підкреслений.

При відновленні поля може бути загублене форматування, застосоване безпосередньо до його значення. Щоб зберегти форматування, додайте до коду поля ключ \* MERGEFORMAT. Цей ключ додається до коду поля автоматично у випадку вставки поля за допомогою команди Поле (меню Вставка) при встановленому прапорці Зберігати форматування при відновленні.

Додавання ключів до коду поля. Припустимо, що значенням поля { = Ціна + Податок } є 4345,9. Щоб отриманий результат відображався у виді «4 345,90 р.», варто додати ключ числового формату: { = Ціна + Податок \# "# ##0,00 р." }.

7. Заборона відновлення полів

Існує два способи заборонити зміну значення поля: тимчасове блокування, що нескладно зняти при необхідності, і розрив зв'язку з полем. В останньому випадку код поля раз і назавжди заміняється його поточним значенням.

Тимчасове блокування полючи

Щоб установити блокування поля і тим самої запобігти зміна поточного значення поля, виділите це поле і натисніть клавіші CTRL+F11.

Щоб зняти блокування і тим самим дозволити відновлення значення поля, виділите це поле і натисніть клавіші CTRL+SHIFT+F11.

Розрив зв'язку з полем

Виділите поле і натисніть клавіші CTRL+SHIFT+F9.

Після розриву зв'язку з полем поточне значення поля стає звичайним текстом. Якщо надалі буде потрібно обновити зведення, прийдеться вставляти це поле знову.2 Практична частина

1. Постановка задачі та її формалізація

Згідно завдання необхідно сформувати базу даних про ринок загальних зошитів у м. Дніпропетровську (кількість спостережень не менше 50).

1. Загальна характеристика предметної області

Зібрана інформація про запропоновані до роздрібного продажу загальних зошитів класифікована по таких ознаках:

  • продавець товару,

  • фірма-виробник,

  • тип обгортки,

  • ціна.

Те що бралось до уваги який тип обгортки загального зошита є чи немає у магазині при однакової кількості аркушів та виробника можна пояснити тим, що при покупці споживачі, а це на сам перед школярі та студенти, звертають увагу крім якості паперу ще й на вид обгортки. Одним сподобається їх улюблений герой серіалу Beverly Hills іншім зображення екзотичних тварин (Safari) чи панорами Нью Йорку.

Для зручності реєстрації й опрацювання вхідних даних магазинам і виробникам були присвоєні коди.

2. Проектна частина

1. Технологічний процес збору й опрацювання інформації

Перелік основних етапів технологічного процесу опрацювання інформації, використовуваного в дійсній роботі, поданий у таблиці.

Таблиця Технологічний процес збору й опрацювання інформації

Найменування етапу

Зміст етапу

1.

Збір і реєстрація інформації

Джерело інформації - прайс-лісти магазинів:

  1. Карандаш, ул. Кирова, 4.

  2. Фор-Т, ул. Жуковского, 3.

  3. Пилот, пр. К.Маркса, 29/31.

  4. СП "Мир", Экспоцентр, ул. Дзержинского, Будинок кніги.

  5. ООО "Penline", пр. К.Маркса, Будинок наукової кніги.

2.

Контроль вводу інформації

Метод контролю – візуальний. Здійснюються перевірка відповідності веденної з клавіатури інформації вихідним даним.

3.

Накопичення і збереження інформації про предметну область

Накопичення і збереження інформації здійснюється на машинному носії у файлі формату MS Excel.

4.

Пошук і опрацювання даних

Пошук і опрацювання даних зроблені засобами MS Excel.

5.

Контроль опрацювання даних

Контроль опрацювання даних проведен методом вибіркового просчёта окремих розмірів (контрольний приклад).

6.

Вивід результатів опрацювання даних

Вивід результатів опрацювання даних проведен на друкувальний пристрій.

7.

Передача інформації

Результати опрацювання даних у друкарському виді передаються споживачу.

8.

Ухвалення рішення

Провадиться споживачем на основі аналізу отриманих результатів опрацювання.

Блок-схема даного технологічного процесу подана на рис. 1.


Рис. 1. Блок-схема ТПЗОІ

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4100
Авторов
на СтудИзбе
670
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее