48414 (Проектування офісу видавництва)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектування офісу видавництва", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48414"

Текст из документа "48414"

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни «Основи автоматизованого проектування складних систем»

на тему:

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ТА РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАННЯ»

Виконаласт. гр. ДГ-К7-1

Тімофєєва О.Б.

Керівникас. кафедри ІТ

Чорна О.С.

Стаханов 2010

ЗМІСТ

Вступ

1. Графічне моделювання офісу Ремонт ЕОМ

1.1 Початкові дані для проектування офісу

1.2 Опис призначення офісу та його програмне забезпечення

1.3 Співробітники офісу

1.4 Альтернативне комп'ютерне устаткування. Критерії вибору однієї з альтернатив

1.5 Альтернативний вибір 2D планів офісу. Критерії вибору

1.6 План офісу і його об'ємне зображення

1.6.1 План офісу з указівкою розмірів

1.6.2 Об'ємне проектування будинку

1.6.3 Інтер'єр усіх кімнат

1.6.4 Територія проектованого будинку

1.7 Електропостачання офісу

1.7.1 Місце розміщення в офісі електротехнічної арматури

1.7.2 Схема електропостачання

1.7.3 Розрахунок кабельної продукції для електропостачання

1.7.4 Розрахунок струму в окремих частинах схеми електропостачання

1.7.5 Розрахунок споживаної електроенергії в середньому за день і за місяць. Оплата електроенергії

1.8 Висновки щодо проекту офісу

2. Математичне моделювання

2.1 Завдання 1.1

2.2 Завдання 1.2

2.3 Завдання 2.1

2.4 Завдання 2.2

Висновок

Список використовуваних джерел

Додаток – Презентація проектованого офісу

ВСТУП

Надійним інструментом і незамінним помічником в житті та діяльності людини став комп’ютер.

Не дивлячись на велику кількість вирішуваних за допомогою комп’ютера задач, принцип його застосування в кожному випадку один й той самий - інформація, яка поступає в комп’ютер. Обробляється з ціллю отримання потрібних результатів (1).

САПР - комплекс засобів автоматизації проектування, які пов’язані з підрозділами проектної організації та яка виконує автоматизоване проектування. Під автоматизацією проектування слід розуміти такий спосіб проектування, при якому всі проектні операції та процедури або їх частина здійснюється при взаємодії людини з ЕОМ. В результаті функціонування стадій – від технічного завдання, послідовно, проходячи ряд проектних стадій користувач отримує робочий проект об’єкту. САПР виконує ряд процедур логічно пов’язаних між собою, які служать для прийняття проектних рішень. Розробка та розвиток елементів та підсистем САПР в різних сферах являються однією з важливих задач з виводу отраслі на сучасний рівень всесвітнього промислового виробництва товарів широкого використання.

В даному проекті треба побудувати офіс площею 36м2.

Офіс може виконувати:

 • Створення учбової, учбово-методичної літератури, яка відповідає потребам державних стандартів освіти;

 • Створення книжок, використовуючи рукописи замовника;

 • Редактирования электронной информации;

 • Создание брошюр, методической и учебной литературы;

 • Робота з електронними книжками, їх редагування;

 • Створення книжок, журналів, брошур, використовуючи різні книжкові джерела;

 • Сканування книжкової інформації, її оцифрування.

Вся інформація замовнику передається в електронному вигляді на заданому носії.

Позитивні сторони проектування даного офісу:

 • Отримання практичних навичок та вмінь створення й проектування споруд за заданими параметрами;

 • Розвиток творчого мислення та активізація творчих здібностей (винахідництво та раціоналізаторство);

 • Вміння формувати протиріччя та знаходити з багатьох варіантів рішення проблеми оптимального;

 • Попит даної роботи на ринку праці.

Негативні сторони проектування офісу:

 • Недостатня освідомлення про спрямованість діяльності офісу;

 • Недолік інформації та умов для створення подібних об’єктів;

 • Недостатньо досвіду роботи з даним програмним продуктом та досвіду в галузі проектування.

1. ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ

1.1 Початкові дані для проектування офісу

Діяльність офісу

Ремонт ЕОМ

Кількість комп'ютерів

3

Кількість принтерів

2

Блоки безперебійного живлення

1

Кількість сканерів

2

Модем

+

Телевізор (підключення до ЕОМ)

+

Кондиціонер

-

Музичний центр

-

Осцилограф (підключення до ЕОМ)

+

Корисна площа офісу (кв.м)

36

Завдання 1.1

23

Завдання 1.2

8

Завдання 2.1 (А,Б, варіант) Ємність для поливу газона

7

Завдання 2.2

27

1.2 Опис призначення офісу і його програмне забезпечення

Ця установа призначена для роботи в сфері видавництва, необхідні наступні кадри: головний редактор, 2 оператори ПК, секретар.

Офіс може виконувати:

 • Створення учбової, учбово-методичної літератури, яка відповідає потребам державних стандартів освіти;

 • Створення книжок, використовуючи рукописи замовника;

 • Редактирования электронной информации;

 • Создание брошюр, методической и учебной литературы;

 • Робота з електронними книжками, їх редагування;

 • Створення книжок, журналів, брошур, використовуючи різні книжкові джерела;

 • Сканування книжкової інформації, її оцифрування.

Для використання в даній установі більш усього підійде Windows XP 2003, тому що це одна із найпоширеніших і надійних операційних систем. Вона працює з багатьма редакторами та має широкі можливості для роботи з тестами та комп’ютерною графікою, що являється найважливішим для видавницької справи. Підтримка декількох моніторів дозволяє переглядати більше даних або одночасно виводити вікна двох та більше різних програм, що дозволяє працювати з декількома програмами одночасно та виконувати різну обробку інформації та копіювання інформації з однієї програми в іншу.

Opera 10 – веб-браузер і програмний пакет для роботи в Інтернеті, що випускається компанією Opera Software. Відмінними рисами Opera є багато сторінковий інтерфейс (система вкладок у вікні програми) та можливість масштабування відображуваних документів цілком, разом з графікою.

Adobe Page Maker 6.52 – настільна видавницька система.

Переваги Adobe Page Maker 6.52:

 1. Використання шарів. Одна з переваг Page Maker – це можливість використати шари, яка дозволить створювати декілька документів в одному (корисна можливість створювати багатомовні документи. Також можливість додавати робочі нотатки, прискорювати печать, розміщуючи графіку на окремому шарі).

 2. Імпорт графіки. Page Maker підтримує велику кількість ключових форматів графічних файлів. Page Maker дозволяє імпортувати такі формати: AutoCAD DXF, CGM, Corel Draw та фільми Quick Time.

 3. Робота з текстом. Page Maker має простий редактор має простий текстовий редактор, який дозволяє користувачам працювати з текстом в окремому вікні, де вони можуть настроювати розмір та шрифт тексту, щоб покращити його читаність без змін діючих атрибутів тексту макета. Пакет Page Maker володіє широкими можливостями редагування тексту, наприклад, дозволяє виконувати пошук та заміну кольору, відтінку, горизонтального масштабування та розміру крекінга тексту. Page Maker допускає імпорт електронних таблиць Microsoft Excel та вихідних текстів HTML, а також можна в нього без проблем помістити будь-який текст.

 4. Сумісність з іншими програмами та публікація Web. В Page Maker 6.52 можливості програми з підготовки видання в мережі Web розширені, палітра гіпертекстових посилань добре продумана.

Page Maker містить просту команду експорту в формат PDF, яка дозволяє зберігати всі перехресні посилання у межах документа.

5. Простота використання. Сумісність з іншими додатками (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw и Word), які являються необхідними в процесі до печатної підготовки. Зручний інтерфейс, простота освоєння робочого простору.

Adobe Photoshop – це професійна програма дозволяє працювати з фотозображеннями та корегувати їх. Ця програма дуже проста у використанні та зрозуміла будь-якому користувачеві. Photoshop працює з багатьма графічними пакетами та сумісний з багатьма графічними розширеннями.

Векторний редактор CorelDraw історично вважається основним пакетом для створення та обробки векторної графіки на платформі Windows. До його переваг відносяться розвинена система управління та широкі засоби настроювання параметрів інструментів. З можливості створення найскладніших художніх композицій CorelDraw значно переважає конкурентів. Однак інтерфейс програми складний для освоєння.

Векторний редактор Adobe Illustrator являється одним з загальних лідерів серед програм цього класу. Його особлива перевага заклечається в добре відваженій взаємодії з іншими продуктами компанії Adobe, перед усім з пакетами Photoshop и PageMaker. Ці додатки виконані в єдиному стилі та створюють закінчений пакет.

MS Word – він дозволяє включити в документ графічні зображення, таблиця, звуковий супровід, фрагменти відеофільмів. Текстовий процесор прискорює створення документу за рахунок скорочення кількості дій, які виконують користувачі. Word автоматизує набір тексту, оформлення змісту та предметного вказівника, перевірку правопису. Можливість використовування різноманітних функцій, точного форматування приближають Word до настільних видавницьких систем. Word можна використовувати для створення та редагування документів електронної пошти, при колективної роботи над документами.

MS Excel - ця програма дозволяє просто й зручно проводити досить складні розрахунки, у тому числі практично всі фінансові й бухгалтерські розрахунки, за допомогою програми MS Excel ви зможете підготувати різноманітні бланки з використанням засобів форматування тексту й чисел і вставки зображень. Електронні таблиці дозволяють організувати, проаналізувати й представити дані у вигляді діаграм різних типів.

1.3 Співробітники офісу

Функції головного редактора: він виконує контрольну перевірку створеної інформації, контролює роботу інформаційного відділу, заключає договори з замовниками, виясняє потреби замовника, домовляється про оплату послуг офісу, робить розрахунки згідно з роботи офісу, виплачує заробітну плату співробітникам.

Функції оператора ПК полягають в наборі інформації, сканування зображень, оцифровка інформації, створення електронного вигляду інформації для передачі замовнику.

Функції секретаря: приймає клієнтів, виясняє потреби клієнтів, відповідає на вхідні дзвінки, приносить каву або чай головному редактору, розкладає та розносить пошту робітникам офісу.

Час роботи офісу: з 9-00 до 17-00, перерва з 12-00 до 13-00 годин. Вихідний - субота, неділя.

1.4 Альтернативне комп’ютерне устаткування. Критерії вибору однієї з альтернатив

Склад комп’ютерного устаткування вироблявся, виходячи із заданого устаткування (3 комп’ютера, 2 принтера, 2 сканера, 1 блок безперебійного живлення, осцилограф, модем).

Таблиця 1.1. Комп’ютерне устаткування (варіант 1)

Комплектуючі

Характеристики

Ціна, грн

Материнська плата

ASUS K8V-MX; Socket 754; VIA K8M800+VT8237R; 2DDR; 3xP, 1xA; Video; Sound-6ch; Lan; 2xSATA; 2xATA133

266.56

Процесор

Athlon 64 x2 5200+ AM2 box,ADA5200CSBOX

623.15

Оперативна пам'ять

2 Gb DDR2 SDRAM PC5400 GOODRAM

198.28

HDD

1000.0 Gb; WESTERN DIGITAL; WD.G1NC10000My Book World Edition

1863.79

FDD

Дисковод 3,5" Mitsumi 1,44Mb,black

31.16

Оптичний привід

DVD+RW/-RW & CDRW NEC ND-7173S Silver S-ATA (OEM)

181.28

Корпус

DELUX DLC-SF473 silver/black; Midi Tower; ATX; 440W P4, 20+4 pin; 5.25"x3, 3.5"x1e+6i; ATX w/USB

278.36

Клавіатура

Logitech Internet 350,USB,OEM

25.96

Миша

A4TECH OP-3D-1 Red; 2x button; optical; PS/2; (RET)

28.99

Акустика

Genius SP-I201U вихід на наушники, чорний лак, USB

111.24

Монітор

20" SAMSUNG SM 2032BW; Black glossy; 16:10; 2 мс; 1680x1050; 300 кд/м2; у/о 170; 1000:1 (DC 3000:1);

1535.73

Разом

5144,5


Вартість 3 комп’ютерів – 15433,5 грн

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4100
Авторов
на СтудИзбе
670
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее