48411 (Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48411"

Текст из документа "48411"

Міністерство освіти і науки України

Закарпатський державний університет

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Реєстраційний №________

Дата ___________________

КУРСОВА РОБОТА

Тема:

Проектування користувальницького інтерфейсу в C++ Builder

Рекомендована до захисту

“____” __________ 2008р.

Робота захищена

“____” __________ 2008р.

з оцінкою

_____________________

Підписи членів комісії

Зміст

Вступ

Теорія

Практична частина

Висновки

Література

Вступ

Borland C++ Builder - створене недавно компанією Borland засіб швидкої розробки проектів, що дозволяє створювати проекту мовою C++, використовуючи при цьому середовище розробки та бібліотеку компонентів Delphi. У даній частині роботи розглядається середовище розробки C++ Builder та основні прийоми, застосовувані при проектуванні користувальницького інтерфейсу. C++ Builder виробництва корпорації Borland призначена для операційних систем Windows 95 та NT. Інтегроване середовище C++ Builder забезпечує швидкість візуальної розробки, продуктивність повторно використовуваних компонентів у сполученні з міццю мовних засобів C++, удосконаленими інструментами та різномасштабними засобами доступу до баз даних. C++ Builder може бути використаний скрізь, де потрібно доповнити існуючі додатки розширеним стандартом мови C++, підвищити швидкодія та додати користувальницькому інтерфейсу якості професійного рівня.

Головною метою нашої роботи, буде написання інтерактивної системи навчання програмуванню на мові C++. В теоретичній частині наведемо основні відомості про інструментарій.

Теорія

Розглянемо характеристики, які притаманні Borland C++ Builder на як системі объєктно-орієнтованого програмування для швидкої розробки сучасного математичного забезпечення персональних комп'ютерів. Borland C++ Builder випускається в трьох варіантах: Standard, Professional й Client/Server Suite.

Швидкість візуальної розробки

Інтегроване середовище розробки поєднує Редактор форм. Інспектор об'єктів. Палітру компонентів. Адміністратор проекту й повністю інтегровані Редактор коду й Отладчік - інструменти швидкої розробки програмних додатків, що забезпечують повний контроль над кодом і ресурсами.

Професійні засоби мови C++ інтегровані у візуальне середовище розробки. C++Builder надає швидкодіючий компілятор з мови Borland C++, ефективний інкрементний завантажник і гнучкі засоби налагодження як на рівні вихідних інструкцій, так і на рівні ассемблерних команд - у розрахунку задовольнити високі вимоги програмістів-професіоналів.

Конструювання по способі "drag-and-drop " дозволяє створювати додаток простим перетаскуванням захоплених мишею візуальних компонентів з Палітри на форму додатка. Інспектор об'єктів надає можливість оперувати із властивостями й подіями компонент, автоматично створюючи заготівлі функцій обробки подій, які наповнюються кодом і редагуються в процесі розробки.

Механізми двунаправленої розробки (two-way-tools) усувають бар'єри між програмістом і його кодом. Технологія двунаправленої розробки забезпечує контроль за вашим кодом за допомогою гнучкого, інтегрованого й синхронізованої взаємодії між інструментами візуального проектування й Редактором коду.

Властивості, методи й події - це саме ті елементи мови, які забезпечують швидку розробку додатків у рамках об‘єктно - орієнтованого програмування. Властивості дозволяють легко встановлювати різноманітні характеристики об'єктів. Методи роблять певні, іноді досить складні, операції над об'єктом. Події зв'язують впливу користувача на об'єкти з кодами реакції на ці впливи. Події можуть виникати при таких специфічних змінах стану об'єктів як відновлення даних в інтерфейсних елементах доступу до баз даних. Працюючи спільно, властивості, методи й події утворять середовище RAD (Rapid Application Development) швидкого й інтуїтивного програмування надійних додатків для Windows.

Візуальне спадкування форм втілює найважливіший аспект об‘єктно -орієнтованого програмування в зручному для користування інструменті візуального проектування. Характеристики нової форми додатки можуть бути успадковані від будь-якої іншої існуючої форми, що забезпечує централізовану репродукцію змін користувальницького інтерфейсу, полегшує контроль за кодом і зменшує тимчасові витрати на введення нових якісних атрибутів.

Випробування прототипу дозволяє без праці переходити від прототипу додатка до повністю функціонального, професійно оформленому програмному продукту, діючи в межах інтегрованого середовища. Щоб упевнитися, що ваша програма робить очікувані результати, раніше доводилося багаторазово проходити по циклі редагування => компіляція => зборка, непродуктивно витрачаючи час. C++Builder поєднує три етапи розробки в єдиний виробничий процес. У результаті вдається будувати додатка, що базуються на поточних вимогах замовника, разом з тим гнучкі настільки, щоб швидко адаптувати їх до нових запитів користувачів.

Майстер інсталяції керує створенням уніфікованих дистрибутивних пакетів для розроблених додатків.

Вихідні тексти Бібліотеки Візуальних Компонентів полегшують розробку нових компонентів на базі готових прикладів.

Відриті інструменти API можуть бути безпосередньо інтегровані у візуальне середовище системи. Ви зможете підключити звичний текстовий редактор або створити власного майстра для автоматизації виконання повторюваних процедур.

Розширена математична бібліотека містить додаткові уніфіковані функції статистичних і фінансових обчислень.

Продуктивність компонентів

Бібліотека Візуальних Компонентів VCL придбала статус нового промислового стандарту й у цей час застосовується більш ніж півмільйоном користувачів, істотно прискорюючи розробку надійних додатків будь-якого ступеня складності. VCL містить близько 100 повторно використовуваних компонентів, які реалізують всі елементи користувальницького інтерфейсу операційної системи Windows 95. Крім того, VCL надають у розпорядження програмістів такі оригінальні об'єкти, як записні книжки із закладками, табличні сітки для відображення вмісту баз даних і навіть органи керування пристроями мультимедія. Перебуваючи в середовищі об‘єктно - орієнтованого Програмування C++Builder, компоненти можна використати безпосередньо, міняти їхні властивості, вигляд і поводження або породжувати похідні елементи, з потрібними відмітними характеристиками.

Сховище об'єктів є інструментом нової методики зберігання й повторного використання модулів даних, об'єктів, форм і програмної бізнесу-логіки. Оскільки побудова нового додатка на існуючому фундаменті значно заощаджує тимчасові витрати, сховище об'єктів надає для повторного використання готові структури: форми й закінчених програмних модулів. Створюючи прототип нового додатка, ви можете успадковувати, посилатися або просто копіювати існуючу структуру - точно так само архітектор приступає до проектування нового будинку.

Компонента ChartFX забезпечує негайна побудова на вашій формі різноманітних графіків, діаграм, таблиць і передбачає перевірку правопису на багатьох мовах. У варіанті C++Builder Standard цей компонент є єдиним представником групи Active.

Інтеграція компонентів Active дозволяє розширити Бібліотеку Візуальних Компонентів, включивши компоненти стандарту Active для розробки додатків у мережі Internet. Якщо ваш комп'ютер має вихід в Internet, з'єднаєтеся із сервером за адресою

http://www.borland.com/devsupport/bcppbuilder/netmanage.html

і скачайте файл автоматичної інтеграції OCXINTEG.ZIP (12 Кбайт) і файл керування мережею AX602.ZIP (6.5 байт), розроблений фірмою NetManage. Файл інтеграції автоматично проведе для вас процедуру додавання нових компонентів до VCL й установить їх на Палітру. У результаті ви одержите можливість розробляти додатка для Internet, аж до створення власного мережного коммуникатора (HTML browser).

Потужність язикових засобів C++

Оптимизирующий 32-розрядний компілятор побудований по перевіреної провідної компіляторної технології корпорації Borland, що забезпечує винятково відмінкову й швидку оптимізацію як довжини вихідного коду, що виконує, так і витрачає пам‘яті, що.

Нові елементи стандарту ANSI/ISO мови C++ представлені шаблонами, просторами імен, виключеннями, інформацією про типи часу виконання (RTTI), поряд з розширенням набору ключових слів bool, explicit, mutable, typename. automated й ін.

Инкрементальный линкер здійснює швидку й надійну зборку додатку у форматі ЕХЕ файлів порівняно меншого розміру. Автоматично усуваючи повторну зборку не змінилися вихідних об'єктних файлів і підключення невикористовуваних функцій, інкрементальній линкер будує ефективну виконувану програму з мінімальними втратами часу.

Чистий і доступний код додатків, які C++Builder будує на основі надаваних розроблювачеві компонентних властивостей, подій і методів, виключає сховані й важкі в налагодженні макроси.

Підтримка промислових стандартів Active, OLE, СОМ, MAPI, Windows Sockets TCP/IP, ISAPI. NSAPI, ODBC, Unicode й MBCS.

Отладчик низького рівня CPU View дозволяє проникнути в специфіку роботи вашого додатка на рівні машинних кодів. Вікно отладчіка розділене на п'ять панелей. Панель ассемблерних команд інтерпретує виконання вихідної C++ програми. Панель пам'яті показує вміст блоку пам'яті, доступного завантаженому й модулю, що виконує в даний момент. Панель стека відображає поточний уміст верхівки програмного стека. Панель регістрів і панель прапорів показують поточні значення регістрів і службових битов центрального процесора. Кожна панель включає власне меню, що управляє її видом і поводженням.

Інструменти командного рядка включені в систему на вимогу професіоналів, які завжди прагнуть зберегти детальний контроль над процесами компіляції й зборки своїх програмних файлів.

Створення DLL, LIB, і ЕХЕ файлів надає волю вибору формату цільового додатка відповідно до вимог конкретного проекту.

Пряме звертання до системних функцій Windows 95 й NT дає можливість програмістам, що працюють у середовищі C++Builder. при необхідності скористатися всіма вдосконаленнями сучасних операційних систем.

Механізм OLE Automation надає вашому додатку можливість управляти іншими типовими програмними комплексами для Windows (такими як Microsoft Word, Excel, Visual Basic, Lotus 1-2-3, dBASE й Paradox) за схемою мережної взаємодії контролер/сервер.

Масштабовані з'єднання з базами даних

Розробка по способі "drag-and-drop" багаторазово спрощує й прискорює звичайно трудомісткий процес програмування СУБД в архітектурі клієнт/сервер. Широкий вибір компонентів керування візуалізацією й редагуванням дозволяє легко змінювати вид відображуваної інформації й поводження програми. C++Builder використає Провідник баз даних (Database Explorer) і масштабований Словник даних (Data Dictionary ), щоб автоматично настроїти засобу відображення й редагування стосовно до специфіки вашої інформації.

Провідник баз даних надає графічний спосіб проводки користувача по вмісту бази даних, забезпечуючи створення й модифікацію таблиць, ієрархічних покажчиків і псевдонімів.

Словник даних підтримує цілісність інформації, що змінюється, про вміст таблиць баз даних. Користувач може динамічно модифікувати склад Словника. Словник містить інформацію про розширені атрибути полів у записах: мінімальні й максимальні значення, властивості відображення, маски редагування й т.п.

Живі дані (live data) надаються розроблювачеві в процесі візуального проектування прототипів і при випробуванні додатків баз даних. Вам не буде потрібно більше писати тестові пастки або багаторазово перетранслювати й запускати додаток - дані на стадії проектування будуть точно такими ж і представлені точно так само, як їх побачить користувач закінченої програми.

Механізм BDE (Borland Database Engine) підтримує високопродуктивний 32-розрядний доступ до баз даних dBASE, Paradox: Sybase. Oracle, DB2. Microsoft SQL Server. Informix, InterBase й Local InterBase. C++Builder використає контролер ODBC (Open Database Connectivity) виробництва Microsoft для зв'язку із серверами баз даних Excel, Access, FoxPro й Btrieve. Будучи фундаментом будь-якого додатка бази даних, BDE тісно пов'язаний зі Сховищем об'єктів і Модулями даних.

Об'єкти Модулів даних діють як сполучний каркас додатка - вони визначають джерела й бізнес-логіку бази даних, фіксують взаємозв'язку компонентів. У централізованій моделі доступу до даних бізнесу-логіка відділена від розробки графічного інтерфейсу з користувачем (GUI). Будь-яка зміна бізнесу-логіки вашої бази даних позначається на поводженні тільки відповідного Модуля даних, а результати зміни проявляються негайно у всіх додатках, що використають даний модуль. Працюючи з модулями даних, ви однократно встановлюєте зв'язки вашого додатка з адресуємої базою даних, а потім по способі "drag-and-drop" можете перетаскувати поля записів на нові форми - у будь-який вузол вашої мережі. Ніякого додаткового кодування при цьому не потрібно.

Фільтри поля посилань установлюють обмеження пошуку й відображення інформації бази даних простим натисканням кнопки. Змінюючи значення властивості Filter у компонентах доступу, можна специфіцировати деяка підмножина даних, що цікавлять вас. Посилання забезпечують автоматичне відображення даних з декількох таблиць.

Копійовані відновлення (cached updates) помітно прискорюють відгук SQL сервера за рахунок зменшення загального числа мережних обмінів із клієнтом. Будучи впакованими, множинні комунікації проявляють себе як одиночні транзакції, тим самим знижуючи завантаженість сервера й поліпшуючи продуктивність вашого додатка.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4292
Авторов
на СтудИзбе
635
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее