160485 (Варіанти інвестування грошових коштів)

Описание файла

Документ из архива "Варіанти інвестування грошових коштів", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "160485"

Текст из документа "160485"

Варіанти інвестування грошових коштів

1. Інвестування грошових коштів за рахунок прибутку

В результаті проведення аналізу фінансових ресурсів було виявлено недостачу оборотних коштів на суму 376 тис. грн., внаслідок чого підприємство скоротило випуск товарної продукції і було вимушене ліквідувати дільницю по виробництву корпусних меблів. Одним з варіантів інвестування грошових коштів в оборотні засоби підприємства, при умові максимального завантаження виробничих площ, може бути інвестування за рахунок прибутку. Це надасть можливість підвищити обсяг випуску товарної продукції, збільшити прибуток, зменшити постійні витрати.

а ) диван - ліжко:

Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 3600 = 1400040 грн.

де: К - об'єм продажу, шт.

Р - ціна диван - ліжк, грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 3600 + 82102 = 1121472 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400041 - 1121472 = 278569 грн.

Малюнок 1 Структура виручки від реалізації диванів

б ) крісло:

Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 7200 = 1139040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 7200 + 82102 = 866758 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн.

Малюнок 2 Структура виручки від реалізації крісел

Балансовий прибуток від реалізації диванів та крісел становить 550851 грн.

Податок на додану вартість = 550851 * 0,2 = 110170,2 грн.

Податок на прибуток = 550851 * 0,3 = 165255,3 грн.

Чистий прибуток = 550851 - 110170,2 - 165255,3 = 275425,5 грн.

Як бачимо з розрахунків підприємство не в змозі погасити недостачу оборотних коштів за рахунок прибутку. Проаналізувавши кошторис витрат на виробництво диванів можна зробити висновок, що 57,48 % затрат складають затрати на матеріали, отже потрібно шукати комплексні шляхи виходу підприємства з кризового стану знижуючи собівартість виготовлення продукції і шукаючи зовнішні та внутрішні джерела інвестування.

2. Інвестування грошових коштів за рахунок внутрішніх резервів підприємства та банківського кредиту

Оскільки у підприємства немає оборотних коштів для того щоб розширити виробництво товарної продукції потрібно шукати внутрішні резерви зниження собівартості. Одним з напрямків зниження собівартості може бути зменшення витрат на сировину і матеріали.

Таблиця 1 Витрати на сировину і матеріали для виробництва диванів

Назва: сировини, матеріалу

Одиниця виміру

Ціна грн.

Норма витрат

Сумагрн.

1

2

3

4

5

Сировина

ЧМЗ хвойна

м3

216,66

0,04146

8,98

ЧМЗ тверда заготовка

м3

298,18

0,00034

0,10

ДВП

м2

1,96

8,2748

16,22

Фанера 16 мм.

м3

589,76

0,00176

1,04

Пластік

п / м

0,045

4,4

0,20

Заготовка шпона

м2

1,77

2,9

5,13

м2

1317,95

0,0027

3,56

ДСП

м3

235

0,066

15,51

Всього сировина:

50,74

Матеріали

Смола

кг.

0,88

1,373

1,21

Шліфер

м2

8,00

0,0103

0,08

Клей ПВА

кг.

3,79

0,6

2,27

Нітролак

кг.

4,49

0,4

1,80

Розчинник

кг.

1,92

0,0352

0,07

Тканина меблева

м2

8,35

7,5

62,62

Тік

м2

1,54

4,21

6,48

Нитки х / б

кот.

2,12

0,332

0,70

Нитки капронові

п / м

0,02

6,3

0,13

Ватін

м2

7,75

3,896

30,19

Паролон

кг.

11,41

0,2

2,28

Пружинний блок

м2

15,21

2,4

36,50

Шнур круглий

кг.

4,85

0,082

0,40

Опора 1285

шт.

0,05

2,02

0,02

Планка

шт.

0,01

2

0,02

Фіксатор

шт.

0,01

2

0,02

Колпачок

шт.

0,01

2,02

0,02

Гудзик

шт.

0,04

18,18

0,73

Стяжка 445

шт.

0,06

8,424

0,51

Гвинт М8 х 80

шт.

1,84

2,02

3,71

Марлія

м2

0,60

0,005

0,003

Шурупи

кг.

3,22

0,127

0,41

Гвіздки

кг.

1,40

0,133

0,19

Всього матеріали:

150,34

Всього сировина і матеріали

201,08

Як бачимо з структури витрат на сировину і матеріали, 41,6 % витрат займає меблева тканина і 20,08 % ватин тому, з допомогою технолога, переглянувши норми на споживання вдалось зменшити їх питому вагу в собівартості продукції до 52,66 % , це в свою чергу надасть можливість, зменшити собівартість виготовлення диванів і збільшити прибуток від реалізації.

Таблиця 2 Cтруктура собівартості, виготовлення дивану, по статтям затрат

N

п/п

Статті витрат

Собівартість по факту

тис. грн.

1

2

3

1.

Сировина

50,74

2.

Матеріали

150,37

Сушка дерева

3,48

4.

Фонд оплати праці

18,20

5.

Відрахування на заробітну плату

9,28

6.

Затрати на утримання і експлуатацію обладнання

21,68

7.

Цехові затрати

14,80

8.

Всього: цехова собівартість

268,31

9.

Загальнозаводські затрати

36,70

10.

Всього: виробнича собівартість

305,01

11.

Невиробничі затрати

9,52

12.

Всього: повна собівартість

314,53

Малюнок 3 Питома вага витрат на сировину і матеріали в собівартості виготовлення дивану

Точка беззбитковості:

FC

Qc =

P – V

де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ;

FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ;

Р - ціна одиниці продукції, грн. ;

V - змінні виробничі витрати, грн.

Умовно - постійні витрати ( FC ) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Свежие статьи