124307 (Розрахунок систем теплопостачання)

Описание файла

Документ из архива "Розрахунок систем теплопостачання", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "промышленность, производство" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "промышленность, производство" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "124307"

Текст из документа "124307"КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств»

«РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ з теми:

РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ»

ЗАДАЧА 1

Визначити для умов міста розрахункові теплові потоки на опалення, вентиляцію й гаряче водопостачання п'яти кварталів району міста.

Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування систем опалення t0 = –31 0С. Щільність населення Р = 400 чілга. Загальна площа житлового будинку на одного жителя заг = 18 м2чіл. Середня за опалювальний період норма витрати гарячої води на одного жителя за добу а = 115 лдоба.

Розрахунок: Розрахунок теплових потоків зводимо в табл. 6.1. У графи 1, 2, 3 таблиці заносимо відповідно номери кварталів, їхня площа Fкв у гектарах, щільність населення Р. Кількість жителів у кварталах m, визначаємо по формулі

Для кварталу №1 кількість жителів складе:

чол.

Загальну площу житлових будинків кварталу А визначаємо по формулі

Для кварталу №1:

м2

Прийнявши для будинків будівлі після 1985м величину питомого показника теплового потоку на опалення житлових будинків при t 0 = -31 0С= 87 Вт/м2, знаходимо розрахункові теплові потоки на опалення житлових і суспільних будівель кварталів по формулі:

Для кварталу №1 при K1 = 0,25 одержимо розрахункову витрату тепла на опалення житлових і суспільних будинків:

Максимальні теплові потоки на вентиляцію суспільних будинків кварталів визначаємо по формулі:

Для кварталу №1 при ДО2 = 0,6 одержимо:

За додатком 3 навчального посібника збільшений показник теплового потоку на гаряче водопостачання qh з врахуванням суспільних будинків при нормі на одного жителя a = 115 лдобу складе 407 Вт.

Середньодобові теплові потоки на гаряче водопостачання житлових і суспільних будинків кварталів визначаємо по формулі

Для кварталу №1 ця величина складе

Сумарний тепловий потік по кварталах, Q, визначаємо підсумовуванням розрахункових теплових потоків на опалення, вентиляцію й гаряче водопостачання

Для кварталу №1 сумарний тепловий потік складе

Аналогічно виконуються розрахунки теплових потоків і для інших кварталів.

Таблиця 1 - Розрахунок теплових потоків

№ кварталу

Площа кварталу Fкв, га

Щільність населення P чіл/га

Кількість жителів m

Загальна площа, А, м2

Тепловий потік, МВт

Q 0 max

Q v max

Q hm

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

10

15

20

10

15

400

400

400

400

400

4000

6000

8000

4000

6000

72000

108000

144000

72000

108000

7,83

11,745

15,66

7,83

11,745

0,94

1,41

1,88

0,94

1,41

1,628

2,442

3,256

1,628

2,442

10,398

15,597

20,796

10,398

15,597

54,8

6,58

11,396

72,786

ЗАДАЧА 2

Для кліматичних умов міста виконати розрахунок і побудова графіків годинних витрат теплоти на опалення вентиляцію й гаряче водопостачання, а також річних графіків теплоспоживання по тривалості теплового навантаження й по місяцях. Розрахункові теплові потоки району міста на опалення Q 0 max = 300 МВт, на вентиляцію Q v max = 35 МВт, на гаряче водопостачання Qhm = 60 Мвт. Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування систем опалення t0 = -31 0C.

Розрахунок: Визначимо, використовуючи формули перерахування і вартові витрати на опалення й вентиляцію при температурі зовнішнього повітря tн= +100С.

МВт

МВт

Відклавши на графіку (див. рис. 2а) значення й при tн = +10 0С, а також значення й при tн = t0 = -31 0C і з'єднавши їх прямою, одержимо графіки = f (tн) і = f (tн). Для побудови годинного графіка витрати теплоти на гаряче водопостачання, визначимо, використовуючи формулу перерахування, середньогодинну витрату теплоти на гаряче водопостачання для неопалювального періоду .

МВт

Графік середньогодинної витрати теплоти на гаряче водопостачання не залежить від температури зовнішнього повітря, і буде являти собою пряму, паралельну осі абсцис з ординатою 60 МВт для опалювального періоду і з ординатою 38,4 МВт для неопалювального періоду. Додавши ординати годинних графіків на опалення, вентиляцію й гаряче водопостачання для діапазону температур tн = +10 -31 0C і з'єднавши їх прямою одержимо сумарний годинний графік . Для побудови річного графіка теплоти по тривалості теплового навантаження знаходимо тривалості стояння температур зовнішнього повітря в годинниках з інтервалом 50C і тривалість опалювального періоду для міста n0 = 4920 ч. Дані зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2 - Тривалість стояння температур зовнішнього повітря

Тривалість стояння, n, година

Температура зовнішнього повітря

-40

-35

-35

-30

-30

-25

-25

-20

-20

-15

-15

-10

-10

-5

-5

0

0

+5

+5

+10

n

2

47

275

630

800

666

596

561

583

760

Температури

-35 і нижче

-30 і нижче

-25 і нижче

-20 і нижче

-15 і нижче

-10 і нижче

-5 і нижче

0 і нижче

+5 і нижче

+8 і нижче

n

2

49

324

954

1754

2420

3016

3577

4160

4920

Графік по тривалості теплового навантаження (див. рис. 1б) будується на підставі сумарного годинного графіка . Для цього із точок на осі температур (+10, 0, -10, -20, -30) відновлюємо перпендикуляри до перетинання з лінією сумарного годинного графіка й із точок перетинання проводимо горизонтальні прямі до перетинання з перпендикулярами, відновленими із точок на осі тривалості, що відповідають даним температурам. З'єднавши знайдені точок плавної кривої, одержимо графік по тривалості теплового навантаження за опалювальний період протягом 4920 годин. Потім побудуємо графік по тривалості теплового навантаження за неопалювальний період, для чого проведемо пряму, паралельну осі абсцис із ординатою рівної = 38,4 МВт до розрахункової тривалості роботи системи теплопостачання в році рівної 8400 годин.

Рис. 1 - Графіки теплового споживання: а - годинні графіки теплового споживання; б - річний графік по тривалості теплового навантаження

Для побудови річного графіка теплового споживання по місяцях по знаходимо середньомісячні температури зовнішнього повітря. Потім, використовуючи формули перерахування і визначимо годинні витрати теплоти на опалення й вентиляцію для кожного місяця із середньомісячною температурою нижче +10 0C. Визначимо сумарні витрати теплоти для місяців опалювального періоду як суму годинних витрат на опалення, вентиляцію й гаряче водопостачання. Для місяців неопалювального періоду (з >+10) сумарну витрату теплоти буде дорівнює середньогодинні витраті теплоти на гаряче водопостачання = 38,4 Мвт. Виконаємо розрахунки для січня

МВт

МВт

МВт

Аналогічно виконуємо розрахунки й для інших місяців опалювального періоду. Використовуючи отримані дані, побудуємо річний графік теплового споживання по місяцях (див. рис. 2)

Таблиця 3 - Середньогодинні витрати теплоти по місяцях року

Середньогодинні витрати теплоти по місяцях

Середньомісячні температури зовнішнього повітря

Січ

Лют

Берез

Квіт

Трав

Черв

Лип

Серп

Вер

Жов

Лист

Груд

-22,3

-17,2

-8,5

3,1

11,1

17,4

21,1

20

13,9

4,7

-8,1

-18,5

237,1

207,1

155,9

87,6

78,2

153,5

214,7

27,7

24,2

18,2

10,2

9,1

17,9

25

60

60

60

60

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

60

60

60

324,8

291,3

234,1

157,8

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

147,3

231,4

299,7

Свежие статьи