42412 (Українська мова у професійному спілкуванні), страница 2

Описание файла

Документ из архива "Українська мова у професійному спілкуванні", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "иностранный язык" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "иностранный язык" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "42412"

Текст 2 страницы из документа "42412"

Ор. Ста п’ятдесятьома шістьома стягненнями

М. Ста п’ятдесятьох шістьох стягненнях

Н. Сто п’ятдесят шосте стягнення

Р. Сто п’ятдесят шостого стягнення

Д. Сто п’ятдесят шостому стягненню

Зн. Сто п’ятдесят шосте стягнень

Ор. Сто п’ятдесят шостим стягненням

М. Сто п’ятдесят шостому стягненню.

П’ять тисяч чотириста сімдесят записок, п’ять тисяч чотириста сімдесята записка.

Н. П’ять тисяч чотириста сімдесят записок

Р. П’яти тисячі чотирьохсот сімдесяти запискам

Д. П’яти тисячі чотирьохстам сімдесятьом запискам

Зн. П’ять тисяч чотириста сімдесятьох записок

Ор. П’ятьма тисячею чотирьохстами сімдесятьма записками

М. П’яти тисяч чотирьохстах сімдесятьох записках

Н. П’ять тисяч чотириста сімдесята записка

Р. П’ять тисяч чотириста сімдесят записок

Д. П’ять тисяч чотириста сімдесятьом запискам

Зн. П’ять тисяч чотириста сімдесят записок

Ор. П’ять тисяч чотириста сімдесятьма записками

М. П’ять тисяч чотириста сімдесятьох записках

9. Перекладіть українською мовою подані прийменникові конструкції

По приглашению кого; отчет о …; по крайней (меньшей) мере; очередь на получение жилья; по мере возможности; перевести (перечислить) на счет; по местам (сели); перевести на должность; по месту работы; переписываться с кем; по многим причинам; план по обслуживанию; по многу раз в день (звонил); план по продаже товаров.

За запрошенням (або на запрошення когось), звіт з..., принаймні, черга на отримання житла, перерахувати на рахунок, сіли на місця, перевести на посаду, за місцем роботи, листуватись з кимось,з багатьох причин, план обслуговання, багато разів на день, план з продажу товарів.

10. Напишіть твір-роздум (до тридцяти речень) про ваш майбутній фах. Поясніть розділові знаки

Коли я була маленька, як ви вже здогадалися, я тягла додому кошенят, цуциків, у яких не було домівки. Моя родина не схвалювала мого захоплення, але стійко терпіла. Колись мене спитала мама, чому я це роблю. “Бо мені їх шкода,” – відповіла я. “ Їх треба не жаліти, а захищати! ” – відповіла мати.

Мені дуже сподобались її слова, і я стала міркувати. Так, мама права, жаліти – це виявляти люданість, емоції, і в цьому нічого поганого немає. Але щоб захищати – треба мати силу або знання.

Багато тих, хто потребує допомоги з точки зору законів України (які б вони не були) не такі й же беззахистні та покинуті.Але люди бояться, ставляться з недовірою до співробітників соціальних служб…

Мені б хотілося допомагати людям у складних ситуаціях своїми знаннями, які я набуду в цьому навчальному закладі. Хочу давати поради, називати конкретну установу, яка займається такими питаннями, розтлумачувати людині її права.

Я знаю багато прикладів з життя, літератури, засобів масової інформації про те, як буває легко втратити все у цьому житті і як важко все налагодити, житии далі. Як, наприклад, людина, що вийшла з в’язниці попадає у замкнуте коло: вона не може знайти роботу, а отже, немає грошей на існування, а отже, доводиться красти. Так, я згодна, що серед тих, хто попадає за грати небагато нормальних і хороших людей, але відсоток рецидивістів міг би бути значно нижчим... Бо не всі вони знають про низку законів, які мають допомогти їм у працевлаштуванні через центри зайнятості. Згодна, на високооплачувальну і престижну роботу їм не влаштуватись...

А ось інша розповсюджена нині ситуація – матусі-одиначки. Молодій жінці здається, що все – кінець світу. Як далі бути? Її заспокоїть те, що зараз виплачуються великі кошти на утримання дитини, надається безкоштовне харчування і т.п.

Допомагати людям – це значить робити цей світ краще, а саме це моя мета.

В нашому творі ми використовували коми при однорідних членах речення, для з’єднання простих речень у складне. Також є пряма мова; три крапки, які указують на незакінченість думки; скобки, для уточнення.

Література:

1. Тлумачний словник української мови. 4Т. – К.: Наукова думка, 2003. – 865с.

2.Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник – К.: Центр навчальноï літератури, 2006. – 592с.

3. Пономаренко В. Речення із звертаннями, вставними словами (словос-ми, реченнями) // Урок Української. – 2003. – № 5-6. – с. 40 – 43.

4. Волкотруб Г.Н. Стилістика ділової мови: Навч. посібнк. – К.: МАУП, 2002. – 208 с.

5.Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних сполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 540 с.

6.Словник синонімів української мови: В 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та інші. – К.: Наук. думка, 2001. – Т 1. – 1040 с. – Т 2. – 960 с.