41860 (Основи редагування перекладів), страница 2

Описание файла

Документ из архива "Основи редагування перекладів", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "иностранный язык" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "иностранный язык" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "41860"

Текст 2 страницы из документа "41860"

Отож пишучи під тиском часу чи обставин, особливо важко уникнути двозначності; та якщо ретельніше ставитися до використання мови і частіше робити із себе не лише письменника, але й читача, тоді з’явиться можливість своєчасно виявити і ліквідувати двозначності та абсурди. А коли всеж з’являються сумніви у тому чи іншому контексті, краще змінити структуру речення, переписавши його якомога ясніше.

10. Що означає слово «акронім»? Наведіть приклади українських та англійських акронімів

Слово «акронім» увійшов в англійську мову у 40-х роках двадцятого сторіччя разом із деякими акронімами, що були пов’язані з другою світовою війною:

Pluto – Pipe line under the ocean (підводний зв’язок)

Fido – Fog Investigation and Dispersal Operation (метод очистки злітної смуги аеропорту від туману).

Нині акроніми з’являються у найрізноманітніших контекстах:

а) міжнародні організації:

ECAC – European Civil Aviation Conference – Європейска Конференція з питань Громадянської Авіації(ЄКГА), ICAO – International Civil Aviation Organisation (ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації), ANC – Air Navigation Commission (АНК – Аеронавігаціонний комітет), SCAA – State Civil Aviation Authority (ДС ГА – Державна служба громадянської авіації), EANPG – European Air Navigation Planning Group (Європейская група аэронавігаціонного планування – EANPG).

б) комп’ютерні терміни:

AA (antenna array) антенна ришітка,

RWM (read-write memory) оперативна пам’ять,

kVA (kilovolt-ampere) кіловольт-ампер

DOS/VS (disk operating system/virtual storage – дискова операційна система, яка реалізує віртуозну пам’ять),

PC (microprogrammable computer – ЕВМ с мікропрограмним управлінням).

Акроніми, як і інші англійські слова, еволюціонують по-різному. Деякі терміни, що складаються з двох і більше слів, зводяться до акронімів, які стають самостійними словами. UNESCO – ЮНЕСКО; INTERPOL – ІНТЕРПОЛ.

Привабливість акронімів полягає у тому, що вони спрощують складні терміни; більш того, вони являють собою певний спосіб словосполучення, який додає різноманітності і енергії англійській мові.