41646 (Лексика), страница 3

Описание файла

Документ из архива "Лексика", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "иностранный язык" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "иностранный язык" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "41646"

Текст 3 страницы из документа "41646"

Кордильеры - Кордильєри

Марокко - Марокко

Брюссель - Брюссель

Голландия - Голландія

Канарские острова - Канарські острова

Каир - Каїр

Филиппины - Філіппіни

Суэцкий канал - Суецький канал

Сицилия - Сицилія

Сьерра-Невада - Сьєрра-Невада

Наше вантажне судно під прапором Голландії відправилося з острова Сицилія другого березня. Суецький канал проходили раннім ранком. Вранці за обрієм виднілися обриси Каїра. Завантажившись в Марокко судно відійшло у Південну Америку. Необхідно було доставити вантаж у Бразилію. Трохи відпочивши в Бразилії і завантаживши каву ми поверталися в Європу. При поверненні довелося зайти на ремонт компресора газотурбінної установки в Мадрид. Після заміни опорних підшипників компресора ми повернулися в Голландію в порт приписки.

Завдання 4. Культура ділового професійного мовлення

Укласти текст документа:

План роботи (річний, квартальний або місячний).

План роботи — це документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів (робіт) для їхнього подальшого виконання. Він має такі складові: послідовність, обсяг, умови й забезпечення виконання, термін для кожного етапу й для всього обсягу, кошторис, керівників і конкретних виконавців (відповідальних за кожний пункт плану). Окрім рубрикованого тексту плани можуть мати графіки, діаграми, таблиці, схеми тощо.

Розрізняють такі групи планів: а) річні (календарний, фінансовий, навчальний); б) піврічні (семестрові); в) квартальні (четвертні); г) місячні; д) декадні; е) тижневі; ж) добові.

Наявність тих чи інших реквізитів обумовлюється видом, формою та призначенням плану:

1. Гриф затвердження; 2. Назва документа; 3. Назва установи чи структурного підрозділу; 4.Термін, на який укладено план; 5. Порядковий номер; 6.Термін виконання конкретного виду роботи (заходу); 7. Зміст роботи; 8. Посада, прізвище та ініціали виконавця; 9. Посада, прізвище та ініціали відповідального; 10.Відмітка про місце, дату, факт та якість виконання (проведення) роботи.

Службові плани робіт підписують посадові особи, які відповідають за їх виконання, а індивідуальні — ті, хто їх укладає, із наступним затвердженням керівником.

Приклад місячного плану:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НДІ

Укрсудстрой

(підпис) С. Ю. Лур'є

20.07.2003

План роботи ремонтного цеху на серпень 2003 р.

Дата

проведення

Зміст

роботи

Учасники

Відповідальні

за виконання

Відмітки

Прим.

1

2.08.03

Перевірка клапанів

Іванов В.А.

Петров А.В.

Сидоров О.Д.

2

5.08.03-

9.08.03

Покраска палуби

Федорчук К.Р.

Бобрик В.В.

Сидоров О.Д.

3

13.08.03-

16.08.03

Діагностика

сепаратора

Швец Т.Р.

Буланов С.С.

Комісаренко Б. І.

4

20.08.03-

25.08.03

Перевірка двигуна

Бобрик В.В.

Іванов В.А.

Ткач М.П.

Голов. інженер (підпис) Б. І. Комісаренко

Директор (підпис) З. Я. Коміссаров

Перелік літератури

  1. Глущик С.В. та інші Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2001. – 400 с.

  2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення — К.: Вища шк. , 1994 — С 136—137.

  3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення — Л .: Світ, 1990 — С. 109.

  4. Яременко В.В. Новий тлумачний словник української мови. – К.: „Аконіт”, 1998р.