37090 ("Кароліна" як кодекс феодального права Німеччини), страница 3

Описание файла

Документ из архива ""Кароліна" як кодекс феодального права Німеччини", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "37090"

Текст 3 страницы из документа "37090"

ВИСНОВКИ

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити наступні висновки:

«Саксонське зерцало», «Швабське зерцало», «Франконське зерцало» - норми звичаєвого права, в яких також було враховано судову практику. Вони діяли далеко за межами місць, де були видані, що сприяло уніфікації права. У статутах миру велика увага приділялася принципам організації та діяльності судів. Важливий внесок у створення загально-німецьких принципів карного права був внесений у 1532 році виданням карного і карно-процесуального укладення Карла V "Кароліни".

«Кароліна» - це практичне керівництво для судів. Діяла понад 300 років. У даному кодексі феодального права закріплені нові моменти в організації правосуддя і тлумаченні складів злочинів. Судочинство було письмовим. «Кароліна ліквідувала такі віджилі норми права, як:

  1. право захоплення корабля з усім його товаром, якщо він зазнає аварії;

  2. привласнення воза, який перевернувся та ін.

«Кароліна» передбачала смертну кару бродяг, та ін.

Процес за «Кароліною був гласним і усним із задатками формалізму. Судовий процес починався з ініціативи сторін. Докази – свідки, присяга, документи, речові докази. Попереднє розслідування і судовий розгляд – дві основні стадії процесу.

Процес поділявся на дві основні стадії: попереднє розслідування і судовий розгляд. При винесенні рішення з цивільної справи його виконання від імені суду належало позивачеві.

На основі "Кароліни" утворилося загальне німецьке карне право. Значна кількість норм торгового права містилося в статутах міського права XIII ст. м. Любека, Брюгге, інших німецьких міст - учасників Ганзи. Важливим джерелом німецького торгового права стали і міжнародні договори з іншими містами, їхніми союзами і навіть іноземними монархами для надання режиму "найбільшого сприяння" у торгівлі.

Кодекс феодального права Німеччини “Кароліна” містить деякі загальні принципи карного права, а також значний перелік злочинів і покарань. Будучи практичним посібником із судочинства для шеффенів, цей закон не містив чіткої системи і послідовного розмежування норм карного і карно-процесуального права. "Кароліна" ознаменувала закріплення нового виду карного процесу.

Основна форма розгляду кримінальних справ у "Кароліні" - інквізиційний процес. Обвинувачення пред'являлося суддею від імені держави "з обов'язку служби". Слідство велося з ініціативи суду і не був обмежений термінами. Широко застосовувалися засоби фізичного впливу на підозрюваного. Безпосередність, гласність судочинства перемінилися таємним і переважно письмовим розглядом справи.

Структура «Кароліни»:

  • склад суду;

  • докази;

  • судове засідання;

  • покарання;

  • статті про крадіжки, тощо.

Оприлюднення кодексу «Кароліна» в 1533 році мало, як засвідчили наступні покоління, величезне значення для історії правосуддя в Німеччині. Саме з кримінально-правових та процесуальних положень «Кароліни» з часом сформувалося німецьке кримінальне право.

Список використаної літератури

1. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. / Макарчук В.С. – К., 2001.

2. Історія держави і права зарубіжних країн. / Б.Й. Тищик. – Львів: Новий світ, 2006.

3. История государства и права зарубежных стран / Ю.С. Тинш. - М.: РИОР, 2007.

4. Історія держави і права зарубіжних країн. / К.Г. Федоров. – К.: Вища школа., 1994.

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

6. Історія держави і права зарубіжних країн. / Н.М. Хома. - К.: Каравела, Львів: «Новий світ» - 2000.

7. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Практикум. – Вид. 2-е. – К., 2003.

8. История государства и права зарубіжних стран. / О.А. Жидкова и И.А. Крашенинниковой. - М., 1988.

9. Історія держави і права зарубіжних країн. / П.П. Захарченко., О.О. Ковалевська, О.В.Кузьминець.-К.,2005.

Размещено на Allbest.ru