36929 (Цивільне право), страница 3

Описание файла

Документ из архива "Цивільне право", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "36929"

Текст 3 страницы из документа "36929"

У відносинах, які виникають з приводу зберігання в автоматичній камері, роль оферти відіграє встановлення в залі такої камери, готової до прийому речей. Ця оферта носить публічний характер, оскільки виражає готовність укласти договір на умовах, доведених до загального відома, з кожним, хто відгукнеться. Конклюдентна дія поклажодавця, яка виражається в можливості помістити речі у камеру, має двояке значення: акцепту і необхідної для реального договору передачі речі.

6.Договір між транспортною організацією і поклажодавцем, який використав автоматичну камеру, містить у собі елементи договорів «оренди» і «зберігання».

Строк зберігання.

Строк, протягом якого зберігач зобов’язаний зберігати річ, слід визначити у договорі. Якщо ж строк зберігання не встановлено і не може бути визначено виходячи з умов договору, зберігач зобов’язаний зберігати річ до пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення.

Строк зберігання речі може бути визначений моментом пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. Таку вимогу треба пред’явити протягом звичайного за цих обставин строку зберігання та зі спливом якого зберігач має право вимагати від поклажодавця забрати цю річ у розумний строк (ст. 938 ЦК). При виникненні спору звичайний та розумний строк встановлюються судом.

Згідно зі ст. 953 ЦК, зберігач, незважаючи на незакінчення строку зберігання речі, зобов’язаний на першу вимогу поклажодавця повернути її.

Плата за зберігання.

У ст. 936 ЦК, яка визначає загальні ознаки договору зберігання, не міститься прямої вказівки на оплатність договору зберігання. Тому, з урахуванням загальних правил договорів про надання послуг (ст. 903 ЦК), без визначення плати договір зберігання вважатиметься безоплатним.

Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за які зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати (ч. 1 ст. 946 ЦК).

Якщо поклажодавець після закінчення строку договору зберігання не забрав річ, він зобов’язаний внести плату за весь фактичний час її зберігання.

Плата за зберігання може включати витрати зберігача на зберігання речі.

Згідно зі ст. 946 ЦК, установчим документом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне зберігання речі. У будьякому разі поклажодавець зобов’язаний відшкодувати зберігачеві зроблені ним витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 947 ЦК).