35270 (Виконавче провадження), страница 3

Описание файла

Документ из архива "Виконавче провадження", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "35270"

Текст 3 страницы из документа "35270"

Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлюється законодавством про працю.

Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до повного погашення заборгованості:

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, та збитків, заподіяних злочином, - п'ятдесят відсотків заробітної плати боржника;

за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - двадцять відсотків.

Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати п'ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові, в тому числі при відрахуванні за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей, у цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.

Правила, встановлені цією статтею, застосовуються також при зверненні стягнення на належні боржникові стипендію та доходи, зазначені в статті 69 цього Закону.

Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі, провадиться з усієї суми заробітної плати без урахування стягнень за вироком.

Із засуджених, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також з осіб, які знаходяться в наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних закладах, відрахування провадиться з усієї заробітної плати без урахування відрахувань на витрати по їх утриманню в цих закладах.

На допомогу по державному соціальному страхуванню, виплачувану у разі тимчасової непрацездатності та інших випадках, і допомогу по безробіттю стягнення може бути звернено тільки за рішеннями про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника.

8. Практичне завдання

1. 1 травня 2002 р. державний виконавець вчинив опис майна боржника Карпенка за рішенням суду про відшкодування шкоди, заподіяної майну іншого громадянина. Опису підлягало майно на суму 7 300 грн. Під час проведення опису майна державний виконавець включив у акт опису наступне майно: набір м'яких меблів (5400 грн.), стільці (4 штуки за ціною 100 грн. за один стілець), жіночу шкіряну куртку (1300 грн.).

Боржник не згодний з діями державного виконавця з ряду питань: 1) до набору м'яких меблів входить диван, на якому боржник спить; 2) до опису виявилися включеними всі наявні в квартирі стільці; 3) куртка, включена до опису, належить дочці боржника.

Варіант задачі: боржник є засудженим. Чи зміниться порядок захисту його прав?

Відповідь

Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами надається в Додатку Закону Закону України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІV.

Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на такі види майна та предмети, що належать боржникові на праві власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні. В цей перелік входять пункт 1:

ж) меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю (крім меблевих гарнітурів, на які може бути звернене стягнення);

з) всі дитячі речі.

Таким чином, речі які наведено в умовах задачі, а саме – набір м'яких меблів, стільці, жіноча шкіряна куртка, не всі можна було включати до опису стягнення. З цього переліку необхідно виключити жіночу шкіряну куртку, три стільця і диван з набору м'яких меблів, не враховуючи засудженість боржника.

2.Скласти постанову про закінчення виконавчого провадження по постанові про адміністративне правопорушення про накладення штрафу.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник органу державної

виконавчої служби _________

___________________________

управління юстиції

"____"______________ року

ПОСТАНОВА

про закінчення виконавчого провадження

"___"______________ року м._________________

Мною, державним виконавцем ________________________________ органу державної виконавчої служби ______________________________________

______________________________________________ управління юстиції, при примусовому виконанні________________________________________,

(назва документа)

виданого "___"_______________ року _______________________________

(назва органу чи посадової

_____________________________________________________________

особи, яка видала документ)

_____________________________________________________________,

про ______________________________________________________________

(резолютивна частина документа)

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

встановлено:

_____________________________________________________________

(обставини, визначені ст. 39 Закону України "Про виконавче провадження")

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 39 Закону України

“Про виконавче провадження”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Виконавче провадження з примусового виконання ____________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________

ЗАКІНЧИТИ.

2. Копію постанови направити сторонам та ____________________

_____________________________________________________________

(назва органу чи посадової особи, що видав виконавчий документ)

_____________________________________________________________.

3. Постанова може бути оскаржена до _________________________

_________________________________ суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

Державний виконавець ____________(_________)

Список літератури

 1. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998 р. № 202/98-ВР

 2. Закон України “Про заставу” від 2.10.1992 р. №2654-ХІІ

 3. Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 року N 606-XIV

 4. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5

 5. Конституція України від 25.06.1996 р. № 254к/96-ВР

 6. Наказ МВС і МЮ України «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів» від 25.06.2002 N 607/56/5

 7. Наказ МЮ України «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій» N 74/5 від 15.12.99

 8. Наказ МЮ України «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень» від 20.05.2003 N 43/5

 9. Наказ МЮ України «Про затвердження Примірного положення про відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі» від 12.06.2007 № 384/5

 10. Наказ МЮ України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна» N 68/5 від 27.10.99

 11. Положенням про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1448.

 12. Проект закону «Про ріелторську діяльність» внесено у травні 2007 р

 13. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 р. № 68/5

 14. Фуpса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навч. посіб. — К., 2002. - С. 111.

 15. Штефан М.Й., Омельченко M.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 19.

14